ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 180   آبان ماه 1399
 

 
 

 
 
   شماره 180   آبان ماه 1399


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مجلسی که دربست در تصرف فراماسون‌ها بود!

نفوذ و حضور ماسون‌ها و تصاحب منصب مهم مملکتی در دوره پهلوی دوم آنچنان بالا گرفت که در سال 1351 علاوه بر هویدا نخست وزیر، 8 نفر از اعضای هیئت وزیران، 24 نفر از اعضای مجلس سنا که در راس آنها جعفر شریف امامی قرار داشت، 54 نفر از وکلای مجلس شورای ملی و 24 نفر از مقامات وزارت خارجه اعم از وزیر(عباسعلی خلعتبری) و سفرا و مدیران کل، عضو لژهای فراماسونری بودند. اگر به این جمع، تعداد زیادی سرمایه‌داران، بانکداران و مدیران درجه اول و دوم کشور که فراماسون بودند و در نهادهای حساسی چون وزارت دادگستری و علوم و .... نفوذ و اشتغال داشتند، را اضافه کنیم آنگاه به میزان تاثیرگذاری این جریان بر روند کلی پی خواهیم برد و حضور و توطئه آنان را توهم نخواهیم پنداشت./ تاریخ تحولات سیاسی ایران، دکتر موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ ششم، 1388، ص 610
سند فوق نام روسای کمیسیونهای دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی (مهر 1346 تا شهریور 1350) است که ظاهراً همگی فراماسون هستند!

این مطلب تاکنون 1293 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir