ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 205   دي ماه 1401
 

 
 

 
 
   شماره 205   دي ماه 1401


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
برای اطلاع سفیر گستاخ!

هنوز فکر می‌کند در دورانی به سر می‌برد که انگلیسی‌ها با فرستادن یک کشتی می‌توانستند مسیر سرنوشت ملتی را تغییر دهند. اما آن دوران استعماری بیش از یک قرن است که به سر آمده و امروز اگر یک انگلیسی در جایی از جهان به ملتی اهانت کند سیلی می‌خورد. از این رو به نظر می‌رسد آقای «سایمون شرکلیف» برای اظهارنظر در مسائل سیاسی نیاز به تمرین بیشتری دارد. او بهتر است ابتدا درس روابط بین‌الملل را بخواند و ضعف‌ها و نارسائی‌های علمی خود را در این رابطه جبران کند.

سردبیر

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir