ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 191   آبان ماه 1400
 

 
 

 
 
   شماره 191   آبان ماه 1400


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
چراغی که به انگلستان روا بود!

اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسد: شاه در سال 1353 مبلغ 500 میلیون لیره استرلینگ به انگلیس کمک مالی کرد تا شاید صنایع آن کشور از ورشکستگی نجات پیدا کند(1) این کمک به دو شرکت دولتی گاز و آب انگلیس بود که مجموعاً 1200 میلیون لیره می‌شد و می‌بایست در سه قسط و هر بار مبلغ ۴۰۰ میلیون لیره پرداخت می‌شد.
این درحالی است که علم در جایی دیگر از خاطراتش می‌نویسد: در همان سالی که این مبلغ هنگفت به عنوان کمک به انگلیس داده شد تنها یک درصد از روستاهای کشور آب آشامیدنی سالم و چهار درصد برق داشتند(2)
طبق اظهارنظر اسدالله علم، در سال 1353 که ایران به قول شاه در «دروازه‌های تمدن بزرگ» قرار داشت 99 درصد روستاهای ایران از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و 96 درصد روستاهای کشور از نعمت برق محروم بوده‌اند!
پی‌نوشت:
1 - كتاب یادداشت‌های عَلَم ، نوشته اسدالله علم (وزیر دربار شاه) جلد 4 ، صفحه193
2 - همان، صفحه67

این مطلب تاکنون 1100 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir