ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 184   اسفند ماه 1399
 

 
 

 
 
   شماره 184   اسفند ماه 1399


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سفرهای متعدد مقامات ارشد اسرائیلی به تهران

در دهه پایانی عصر پهلوی دوم رفت و آمد مقامات بلندپایه اسرائیل به تهران به یک پدیده عادی تبدیل شده بود. اگرچه دولت صهیونیستی از سوی رژیم شاهنشاهی ایران در ظاهر به صورت «دو فاکتو» مورد شناسایی قرار گرفته بود اما سطح روابط و همکاری‌های بین آن دو بسیار فراتر بود. به گونه‌ای که اسرائیل، دوست، هم پیمان و متحد بسیار نزدیک رژیم شاه به حساب می‌آمد. بر همین اساس مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی به طور مکرر به ایران رفت و آمد داشتند و با سران و مقامات رده بالای کشور ملاقات می‌کردند. این ملاقات‌ها بعضاً با بازتاب های سیاسی فراوان همراه بود و موجب عکس العمل بعضی کشورهای اسلامی منطقه نیز می‌شد. گفتنی است که علیرغم تاکید مقامات دولت شاهنشاهی مبنی بر پنهان نگاه داشتن این سطح از روابط، محافل صهیونیستی بدون توجه به مصالح دولت شاهنشاهی مطابق مطامع و منافع خود اقدام می‌کردند. اسنادی زیر بیانگر نمونه‌هایی از سفرهای مقامات اسرائیلی به تهران است:

سند اول:
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر
مفتخراً به عرض می رساند:
ژنرال خافی رئیس سرویس اسرائیل درخواست کرده که در تاریخ جمعه ۵ آبان ۵۷ وارد تهران شده و بعد از ملاقات و مذاکره با جان نثار در تاریخ یکشنبه ۷ آبان ۵۷ تهران را به مقصد کشورش ترک نماید. مراتب جهت استحضار خاطر خطیر ملوکانه معروض می‌گردد. - جان نثار سپهبد ناصر مقدم

سند دوم
پیشگاه مبارک ا‌علیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر
مفتخراً به شرف عرض میرساند:
رابط سرویس اسرائیل در تهران روز چهارشنبه ۵ مهر ۵۷ اظهار داشت مناخیم بگین نخست‌وزیر اسرائیل اظهار تمایل نموده در صورتی که رای انور ملوکانه استقرار پذیرد به منظور تقدیم عرایض پیرامون تحولات حاصله در کنفرانس کمپ دیوید به طور غیر رسمی به تهران مسافرت کرده و به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر شرفیاب شود. رابطه سرویس اسرائیل خاطرنشان ساخت که تاریخ مسافرت هر نحو که اراده سنیه ملوکانه تعلق پذیرد تعیین و با دولت اسرائیل هماهنگ خواهد شد. تصویب استدعای معروضه منوط به اراده سنیه شاهانه است. - جان نثار سپهبد ناصر مقدم

سند سوم
مفتخراً به شرف عرض مبارک ملوکانه می‌رساند:
رابط سرویس اسرائیل روز ۱۷ مرداد ۲۵۳۶ اظهارداشت همانطور که اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر اجازه مرحمت فرمودند ژنرال موشه‌دایان وزیر امور خارجه اسرائیل پیشنهاد کرده که در یکی از روزهای ۲۷ و ۲۸ مرداد (پنجشنبه و جمعه) به ایران مسافرت کرده و مجدداً به افتخار شرفیابی به پیشگاه شاهنشاه نائل گردد. مراتب از شرف عرض پیشگاه مبارک ملوکانه می‌گذرد تا به هر نحو که اراده سنیه ملوکانه قرار گیرد عمل شود. - جان نثار ارتشبد نصیری

سند چهارم
درباره بازدید شخصیت ویژه
رابطه سرویس اسرائیل صبح روز ۲۶ آذر ۲۵۳۶ اظهار داشت طبق اطلاع واصله از کشور متبوعش میهمان ویژه در تاریخ ۵ دی ماه ۲۵۳۶ به هنگام شب با یک فروند هواپیمای اختصاصی وارد ایران شده و بعد از ظهر روز بعد ۶ دیماه ۲۵۳۶ تهران را به مقصد کشورش ترک خواهد کرد. میهمان استدعا دارد که در صورت تصویب، قبل از ظهر روز سه شنبه ۶ دی ماه ۲۵۳۶ به پیشگاه حضرت همایون شاهنشاه آریامهر شرفیاب گردد. منوط به اراده عالیست. پیمانها
منبع اسناد: «ساواک و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل»، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، زمستان ۱۳۸۱، صفحه ۵۴۱ و ۵۵۱

این مطلب تاکنون 1095 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir