ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 156   آبان ماه 1397
 

 
 

 
 
   شماره 156   آبان ماه 1397


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ادب شاهنشاه!

تعبير اعليحضرت در مورد وزيران!
موضوع: اوامر شاهنشاه آريامهر در روز سلام عيد نوروز به آقاي نخست‌وزير
ساعت1000 روز 6 / 1 / 48 آقاي آبتين رئيس بازرسي مجلس سنا در يك مذاكره كاملاَ خصوصي اظهار داشت در مراسم سلام و شرفيابي روز 1 / 1 / 48 هيئت دولت در پيشگاه شاهنشاه آريامهر اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر به آقاي نخست‌وزير اظهار فرمودند از طرز كار دولت راضي نمي‌باشم به اين قرمساق‌ها بگوييد (منظور هئيت وزرا) اين چه طرزكار كردن است تا ارديبهشت ماه فرصت دارند اگر وضع به همين منوال باشد همگي مرخص مي‌باشيد. ناطق سپس افزود متعاقباً آقاي نخست‌وزير كليه آقايان وزرا را در اتاقي جمع و اوامر شاهنشاه آريامهر را به آنان ابلاغ و اضافه نمود تا سيزده فروردين فرصت داريد كه استراحت نماييد بعد از ‌آن كارهاي زيادي در پيش است و همگي بايد فعاليت بيشتري از خود ابراز نماييم.
توضيح منبع: متصور است جريان مزبور را يكي از آقايان وزرا به اقاي آبتين گفته و مشاراليه مطلع شده است. دانشجو

--------------------------------------------------------------------------------------

تعبیر اعلیحضرت در مورد یکی از سناتورها!
شماره‌: 826 / 312تاریخ‌: 3 / 6 / 44
موضوع‌: اظهارات علی سلیمانی
روز گذشته علی سلیمانی (نامبرده در حال حاضر بازرس وزارت کشور بوده و از جمله اعضای سازمان مخفی کوک نیز می‌باشد) ضمن یک صحبت خصوصی می‌گفت اخیراً سناتور علی دشتی از آقای مهندس شریف امامی رئیس مجلس سنا درخواست نموده که از قول او به شرف عرض اعلیحضرت همایون شاهنشاه برساند. اوامری صادر فرمایند که آیت‌الله خمینی از زندان آزاد شود زیرا به مصلحت می‌باشد و چون دشتی درباره درخواست خود اصرار ورزیده لذا مهندس شریف امامی موضوع را به شرف عرض رسانیده و لیکن مورد موافقت شاهنشاه قرار نگرفته و در پاسخ فرموده‌اند (دشتی گُه خورده که چنین درخواستی نموده است‌).
ش ـ ر
220
در مورد علی سلیمانی به بخش 304 اطلاعیه تهیه و ارسال گردید اقدام دیگری ندارد در پرونده شریف امامی به کلاسه ش ـ ر ـ 220 بایگانی شود.


----------------------------------------------------------------------------------


تعبیر اعلیحضرت در مورد نمايندگان مجلس!
درباره: گفتار فارسي راديو لندن
محترماً به عرض مي‌رسد:
راديو لندن در بخش فارسي ساعت 45 / 19 روز 18 / 5 / 51 قسمت‌هايي از مصاحبه شاهنشاه آريامهر با (ديويد هرث) را كه در روزنامه گاردين چاپ لندن منتشر شده پخش مي‌نمايد. در جايي از مصاحبه مزبور و در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايران در زمينه دمكراسي جهاني پيشرفتي حاصل مي‌كند؟... نقل از فرمايشات ملوكانه گفته شد «طي بحث‌هاي عمده، نمايندگان مجلس همچون سگ به يكديگر حمله مي‌كنند».
در تعقيب پخش گفتار مزبور، راديو پيك ايران نيز در تاريخ 19 / 5 / 51 مورد منظور را با استناد به مطالب راديو لندن زمينه بحث تبليغاتي قرار داده و مطالب انتقادي شديدي پخش نموده است.
اقدامات انجام شده:
با مراجعه به مطالب روزنامه گاردين مورخ 9 اوت 1972 مندرج در بولتن محرمانه وزارت اطلاعات، موضوع مورد تأييد قرار گرفت مراتب استحضاراً معروض گرديد.
بررسي كننده ـ هاشمي حائري
رئيس دايره ـ اكباتاني
رئيس بخش 325 ـ احسني 26 / 5 / 51
رئيس اداره دوم عمليات و بررسي ـ‌ شهاب
ضميمه 257821 بايگاني شود. 31 / 5
به عرض برسد. 28 / 5


این مطلب تاکنون 2262 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir