ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 85   آذر ماه 1391
 

 
 

 
 
   شماره 85   آذر ماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رئيس مجلس ، قاچاقچي مواد مخدر!

رضا حکمت فرزند حاج حسام الدين شيرازي معروف به سردار فاخر از جمله سياستمداران طرفدار انگليس بود كه در اكثر سالهاي مجلس پانزدهم تا بيستم ، رياست آن را بر عهده داشت . او با حفظ سمت رياست مجلس ، در كار داد و ستد مواد مخدر نيز دست داشت و از قاچاقچيان فعال دوران حكومت محمدرضا پهلوي محسوب مي‌شد . شايد دو سند زير معرف شخصيت سردار فاخر باشد :

سند اول :
به : 327 تاريخ: 21/6/49
از : شماره: 29673/20 ه‍
موضوع: سردار فاخر حكمت
در تاريخ 11/6/49 ساعت 1700 نصراله انتظام و احمدي بختياري و سناتور نمازي به اتفاق به باشگاه ايران رفته و ضمن صحبت، انتظام اظهار نمود سردار فاخر حكمت را در اروپا ديدم ولي سرحال به نظر نمي‌رسيد نمازي گفت بله چند روز به ايران آمد و روز جمعه هم در منزل من هستند. احمدي گفت اين سردار فاخر حكمت زندگي‌اش از كجا مي‌گذرد نمازي گفت حقوق جزئي كه مي‌گيرد. انتظام اظهار داشت حقوقش كه به جايي نمي‌رسد و خانه‌هايي را كه مي‌فروشد يا عوض مي‌كند در آنها استفاده مي‌كند مخصوصاً خانه‌اي را كه به سازمان امنيت فروخت خيلي گران فروخت البته دستور بود كه از ايشان گرانتر بخرند. نمازي گفت بله ولي شنيده‌ام در موقع رياست مجلس نيز از اتومبيل مجلس زياد استفاده كرده انتظام گفت در موقع رفتن و آمدن از شيراز اتومبيل را ترياك يا چيز ديگري بار مي‌كرده چون‌كه اتومبيل او را كسي بازرسي نمي‌كرده است.
نظريه يكشنبه : در مورد حمل ترياك توسط سردار فاخر در زماني كه رياست مجلس را به‌عهده داشت در بين مردم شايعاتي وجود دارد. تاكستاني

سند بعدي
شماره: 2-3-972 تاريخ: 20/3/37
موضوع: حمل ترياك قاچاق
در مسافرت اخير آقاي سردار فاخر حكمت رئيس مجلس شوراي ملي به شيراز مشاراليه به اتفاق بدرالملوك حكمت همشيره‌زاده‌اش به جمع‌آوري محصول مزارع ترياك املاك خود پرداخته و ترياكها در دو نوبت به وسيله اتومبيل مذكور و به همراهي آقاي سردار فاخر حكمت تا آخرين نقطه حوزه استحفاظي ژاندارمري شيراز حمل و در آنجا به گل‌مكاني قاچاق‌ فروش معروف تحويل گرديده و نامبرده نيز به همراهي بانو بدرالملوك حكمت كه داراي كارت شناسايي آقاي رئيس مجلس بود، ترياكها را به تهران حمل و تحويل حسين سيگاري و داودي قاچاق‌فروشان معروف نموده‌اند.
توضيح آنكه پس از ورود ترياكهاي فوق به تهران بهاي ترياك به ميزان قابل ملاحظه‌اي تقليل يافته و 75 گرم آن از 2800 ريال به 1100 ريال تنزل نموده است.

منبع:گزارش تاريخ ، ش 113

این مطلب تاکنون 3008 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir