ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 85   آذر ماه 1391
 

 
 

 
 
   شماره 85   آذر ماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 حكايت كوتاه


نقل مي‌كنند مرحوم مدرس نسبت به فرمانفرما زياد انتقاد مي‌كرد و فرمانفرما به وسيله يكي از دوستان مدرس براي او پيغام فرستاد كه « خواهش مي‌كنم حضرت آيت الله اينقدر پا روي دم من نگذارند » مدرس در پاسخ به او گفت : به فرمانفرما بگوييد حدود دم حضرت والا بايد معلوم شود ، زيرا من هر كجا پا مي‌گذارم دم حضرت والا است 1.
-----------------
گفتند سيدي از اصفهان آمد و شكايتي آورد كه ظل السلطان خانه مرا خراب كرده است . مظفرالدين شاه دستور داد ظل السلطان فورا پول خانه سيد را بپردازد . پس از مدتي زن و بچه سيد به تهران آمده گفتند نه تنها ظل السلطان پول ما را نداد بلكه سيد را نيز كشت . شاه به صدر اعظم ( اتابك) دستور داد فورا قشون به اصفهان بفرست و اين مردك را بكش . اتابك نامه اي محرمانه به ظل السلطان نوشت و او را به تهران دعوت كرد . ظل السلطان با راهنمايي صدر اعظم با قرآني در دست نزد شاه رفت تا از او طلب بخشش كند . شاه تا چشمش به ظل السلطان افتاد مير غضب را خواست تا او را بكشد. صدر اعظم گفت « اطاعت مي‌شود » سپس ظل السلطان را بيرون بردند و گوسفندي را كشتند و قضيه خاتمه پيدا كرد ..2
------------------------
همسر تيمورتاش مي‌گويد در ايامي كه رضاشاه چند ماهي بود كه به سلطنت رسيده بود ، روزي تيمورتاش با رضاخان صحبت مي‌كرد ، آقاي مدرس وارد شد . شنيدم كه به رضاخان مي‌گفت : تو سرباز خوبي هستي و مي‌تواني از مرزها مواظبت كني ولي به درد سلطنت نمي‌خوري . جلسه دوم به فاصله ده شب ديگر تشكيل شد . از مذاكرات داخل اتاق چيزي نفهميدم ولي وقتي كه از اتاق بيرون آمدند شنيدم رضاخان به مدرس گفت : در ايران دو مرد وجود دارند حيف كه نمي‌توانند باهم كار كنند . مدرس در پاسخ گفت : ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي / اين ره كه تو مي‌روي به گورستان است / سپس هر دو با گلايه از يكديگر جدا شدند .3
----------------
وقتي علي منصور در دوره پهلوي به نخست وزيري رسيد جمعي از نزديكان او در مسجد سپهسالار جمع شده و راجع به وزيران كابينه او صحبت مي‌كردند . بحث در باره وزير معارف به درازا كشيد تا حدي كه يكي از حضار به نام مسعود كيهان خسته شد و گفت « ول كنيد بابا بالاخره يك خري وزير خواهد شد حيف نيست وقتمان را صرف اين حرفها ميكنيم ؟ » هفته بعد روزنامه ها خبر تشكيل كابينه را در صفحه اول خود درج كردند و وزير معارف مسعود كيهان بود !

منبع:
1 - سايت پژوهش ، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما
2 – سايت .noormags.com
3 – زنده تاريخ ، شهيد آيت الله سيد حسن مدرس به روايت اسناد ، مركز بررسي اسناد تاريخي ، ص 21 و 22

این مطلب تاکنون 2737 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir