ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 79   خرداد ماه 1391
 

 
 

 
 
   شماره 79   خرداد ماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يك سند
اعتراض زنان مسلمان ايران به ادامه بازداشت امام خميني

سند زير كه تاريخ هفتم تير 1342 را دارد از سوي جمعي از زنان مسلمان ايران خطاب به شاه نوشته شده است :

تاريخ: 7/4/42 شماره: 2071
[از:] اهواز
[به:] تهران
پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي خاطر ملوكانه استحضار دارند كه بر اثر بازداشت حضرت آيت‌الله العظمي مرجع عاليقدر عالم تشيع آقاي خميني قلوب مرد و زن مسلمان ايران جريحه‌دار گرديده و اضطراب عظيمي در تمام شئون ملي رخ داده كه جز با آزادي معظم‌له به هيچ‌نحو ديگري تسكين‌پذير نيست. زنان مسلمان ايران افتخار دارند كه در پرتو تعاليم مقدسه اسلامي از حقوق و مواهبي برخوردارند كه زنان اروپايي هنوز به عشري از اعشار آن نائل نگرديده‌اند و بنا به حكم محكم قرآن مجيد و تعليمات پيشوايان جليل‌القدر روحاني از هر عملي كه خارج از حدود شرع مطهر اسلام و تقليد بي‌جا از جوامع اروپايي و غيرمسلمان باشد اظهار نفرت و انزجار مي‌نمايند. هياهوي چند زن بيكار و بي‌اطلاع از حقوق زن در اسلام دليل خواست اكثريت زنان مسلمان ايران نيست. استدعا دارد با صدور فرمان آزادي حضرت آيت‌الله و ساير رجال روحاني مقرر فرمايند مراتب معروضه به دولت ابلاغ شود.

بانو موسوي- بانو جزايري- بانو علم‌الهدي – بانو امام – بانو سوزنگر – بانو حكيم – بانو آل طيب – بانو محمدي – بانو وكيلي – بانو حكيم – بانو كجباف – بانو مريد – دوشيزه جزايري – بانو علوي – بانو ساكي – بانو نظري – بانو شوشتريان – بانو كجباف – بانو طاهري – بانو مروج – بنو پاسار – بانو يحيوي – بانو جولا – بانو بهبهاني – بانو ساكي – بانو چيت‌ساز – دوشيزه علم‌الهدي – بانو موسويان – دوشيزه حكيم – دوشيزه آل‌طيب – دوشيزه موسوي – زهرا خداديان – بانو مدنيان – دوشيزه موسوي – بانو نورالديني – دوشيزه سجاديه – بانو حدادپور – بانو كجباف‌زاده – دوشيزه كجباف – بانو مرعشي – بانو طبيب – بانو سميع – دوشيزه مرعشي – بانو شالباف – بانو توكلي – شوكت جناني – دوشيزه حسين‌زاده – بانو پناباد – بانو فكور – بانو قمر قنواتي – حاجي بي‌بي مصطفوي – عصمت مجتهدزاده – بانو مرتضيوي – بانو اشرفپور – بانو هاشمي – دوشيزه اشرفپور – بانو افصلان – بانو اشعري – بانو باصفا – دوشيزه افصلان – بانو علم‌الهدي – دوشيزه علم‌الهدي – بانو جزايري – معصومه امام – بانو زرگر – دوشيزه شيخ‌الاسلام – دوشيزه شيخ‌الاسلامي – دوشيه حسن‌زاده – بانو حسن‌زاده – دوشيزه سراج – بانو اكبرپور – بانو شيشه‌بر – بانو اكبرپور – دوشيزه اكبرپور – بانو كل‌زاده – بانو تدين – بانو چيت‌ساز – بانو دادرس – دوشيزه اردو – بانو اردو – بانو اردو – بانو قبيتي – بانو سميع – بانو قدكساز – بانو معمارزاده – دوشيزه علم – بانو پورغلامي – دوشيزه هاشمي – بانو هاشمي – دوشيزه حكيم – بانو حكيم – بانو كجباف.

براي تيمسار سرلشكر پاكروان ارسال شود. 8/4/42

این مطلب تاکنون 3409 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir