ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 66   ارديبهشت 1390
 

 
 

 
 
   شماره 66   ارديبهشت 1390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شوراي جهاني آرشيو

از آنجا كه بخشي از ميراث مشترك انساني سزاوار ثبت در «حافظه جهاني» براي عبرت جامعه بشري است عضويت در شوراي جهاني آرشيو اين مهم را تحقق مي‌بخشد و به كاربر اطلاعات به روزتري مي‌دهد و كار وي را تخصصي‌تر مي‌كند.
***
شوراي جهاني آرشيوها كه اختصاراً ICA ناميده مي‌شود يك سازمان غير متمركز است كه توسط يك مجمع عمومي و هيات رئيسه و برد اجرايي اداره مي‌شود. اين شورا شاخه‌هاي فراواني در سراسر جهان دارد. هدف اين شورا گردهم آوردن آرشيويست‌ها و علاقه‌مندان به امر آرشيو در حيطه‌هاي خصوصي و تخصصي است. كميته‌ها و كار گروه‌هاي شورا متشكل از خبرگان امر آرشيو براي حل مشكلات موجود بر سر راه آرشيوها فعاليت مي‌كنند. اين شورا بين اعضاء تعامل و ارتباطي برقرار كرده و به عنوان بدنه اصلي و راهبردي براي هر چه نزديك‌تر كردن سازمان‌ها و آرشيويست‌هاي حقيقي عمل مي‌نمايد.
شورا يك سازمان بسيار تخصصي براي حيطه‌هاي جدي در امر آرشيو در سراسر جهان است. اين شورا كار نگهداري، تشويق و استفاده از ميراث آرشيوي جهاني را بر عهده دارد.
شورا، رؤسا و گردانندگان آرشيوهاي ملي، سازمان‌هاي تخصصي آرشيوي، آرشيوهاي ناحيه‌اي و محلي و آرشيوهاي ديگري كه توسط اشخاص حقيقي ايجاد مي‌شوند را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
شورا داراي يك شبكه جهاني با بيش از 1400 عضو موسسه‌اي از بين 190 كشور جهان است كه همين امر بين‌المللي بودن آن را صحه مي‌گذارد. بيش از 200 صاحب آرشيو و مدير اجرايي عضو اين شورا هستند.
اين شورا كاملاً غيردولتي است به اين معنا كه به طور مستقل از جريان‌هاي سياسي عمل مي‌كند و اعضاي آن مي‌توانند از هر صنف و طبقه‌اي باشند.
مجمع به طور مستقيم و نزديك با سازمان‌هاي دولتي همچون يونسكو و ICCROM تعامل و ارتباط كاري دارد و با سازمان‌هاي غيردولتي ديگر نيز رابطه‌اي تنگاتنگ دارد.
آرشيو:
آرشيوها، حافظه ملي براي ملت‌ها و جوامع هستند. آنها هويت اجتماعي هر مردمي مي‌باشند. با جمع‌آوري اسناد و مدارك مختلف از اعمال و كارهاي انسان‌ها مي‌توان به حقوق آنها ارج بيشتري گذاشت و شناخت بهتري از هر جامعه بدست آورد. اطلاعات اين آرشيوها به‌خصوص وقتي مهم قلمداد مي‌شود كه نوعي حالت رسمي به خود بگيرد و از طرف دولت‌ها و اشخاص به رسميت شناخته شود. اين اطلاعات وقتي به طور رسمي ارائه مي‌شوند، مي‌توانند به عنوان پايه‌اي براي تحكيم دموكراسي و مديريت بهينه در نظر گرفته شوند.
مأموريت شورا تشويق براي نگهداري و استفاده از آرشيوها در سراسر جهان است. در تعاقب اين مأموريت، شورا براي حفاظت و بهره‌گيري از حافظه تاريخي جهان و براي ايجاد ارتباط بين فرهنگ‌هاي متفاوت دنيا تلاش مي‌نمايد.
پيوستن به شوراي جهاني آرشيوها:
عضويت در اين شورا شانس بسيار بزرگي براي پيوستن به شبكه‌اي جهاني مشتمل بر 1169 موسسه آرشيوي و 211 عضو حقيقي از ميان بيش از 190 كشور جهان است. اين عضويت به چهار نوع تقسيم‌بندي مي‌شود:
1. آرشيوهاي ملي شامل 224 عضو در حال حاضر
2. سازمان‌هاي تخصصي داراي 66 عضو
3. اعضاي موسسه‌اي شامل 879 عضو
4. اعضاي شخصي شامل 211 عضو
با عضويت در اين شورا شما به جمع آرشيويست‌هاي حرفه‌اي دنيا پيوسته و مرزهاي جغرافيايي و سياسي را در مي‌نورديد.
عضويت در شورا به كار وجهه تخصصي مي‌دهد و تأثيرگذاري آن را چندين برابر مي‌نمايد و اين شانس را مي‌دهد كه در امر آرشيوها، اطلاعات بيشتر و به روزتري بدست آورده و با همكاران خود در سراسر جهان آشنا شويم.

منبع:اسناد افتخار

این مطلب تاکنون 3364 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir