ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 66   ارديبهشت 1390
 

 
 

 
 
   شماره 66   ارديبهشت 1390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يك سند

اثاثيه مسروقه كشف شده توسط روساي كلانتريها به سرهنگ بهزادي رئيس اداره آگاهي تحويل مي گرديد و ايشان نيز خود و يا به توصيه « تيمسار رياست شهرباني » آنها را به دوستان خود به عنوان « صاحب مال » ميدادند ، بخشي را نيز به جيب ميزدند و ...
***
بايگاني شود!!
شماره: اداره دوم عمليات 610/322 تاريخ گزارش: 1/10/42
موضوع: شهرباني كل كشور (اداره آگاهي)
روز فوق رئيس شعبه آگاهي كلانتري سلطنت‌آباد در حال صرف مشروب الكلي به طور خيلي خصوصي مي‌گفت ماهيانه بايستي مبلغ يكصد هزار ريال به سرهنگ بهزادي رئيس اداره آگاهي شهرباني كل رشوه بدهد و اضافه مي‌نمود سرهنگ بهزادي منزلي در زمين كلاب دارد كه وجوهات در آنجا مستقيم به ايشان داده مي‌شود و پاره‌اي از رؤساي آگاهي ماهيانه تا مبلغ چهل هزار تومان به ايشان مي‌پردازند و ما آنچه اثاثيه مسروقه از سارقين مي‌گيريم و تحويل مي‌دهيم چند روز بعد با توصيه تلفني تيمسار رياست شهرباني يا سرهنگ بهزادي به اشخاص ديگر به عنوان صاحب مال مسروقه داده مي‌شود و اغلب اتفاق مي‌افتد فرش‌هايي كه اين اشخاص مي‌برند بيش از يك ميليون ارزش دارد مشاراليه توضيح داد كه غير از اين مورد موارد ديگري نيز وجود دارد كه رئيس آگاهي از آن محل‌ها وجوه زيادي به جيب مي‌زند و روي اين اصل نامبرده كه تا چند سال قبل در سمت معاون آگاهي حتي مبالغي مقروض بوده حاليه صاحب ميليون‌ها تومان ثروت شده است.
اصل روي پرونده ب‌ـ هـ‌ ـ 592
بايگاني شود. 31/2


این مطلب تاکنون 3659 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir