ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 94   شهريور ماه 1392
 

 
 

 
 
   شماره 94   شهريور ماه 1392


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3949 بار«انقلاب سفيد» به روايت طراح يهودي – آمريكايي آن
تئوري «والت روستو» نوعي «مانيفست» استعماري براي کشورهاي جهان سوّم است. اين تئوري فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي جوامع تحت سلطه را تحقير مي‌کند ، شيوه زندگي آمريکايي و جامعة مصرفي را به عنوان الگو فرا روي آنان قرار مي‌دهد ، راه‌گذار کشورهاي تحت سلطه را به يک نظام سرمايه‌داري وابسته توصيه مي‌کند و در واقع ايران دوران محمدرضا پهلوي را به عنوان آزمايشگاه تئوري‌هاي كج و معوج آمريكايي نشان مي دهد ...


تعداد نمايش: 3534 بارتاريخ طب نوين در ايران
در ايران طب اسلامي همواره روبه تكامل پيش مي رفته ، اما همين كه ايران به كسب تمدن جديد پرداخت و به اصطلاح اروپايي شد معارف غربي در اين مملكت بنيان اين علم قديمي را ويران ساخت و تيشه به ريشه آن زد . اين در حالي است كه آثاري كه راجع به طب توسط مستشرقين ، ترجمه شده و به كار گرفته شده است عمدتاً مربوط به بزرگترين و شاخص ترين اطباء ايراني است .


تعداد نمايش: 3694 باراسناد مشروطه را گاري‌چي‌ها ‌فروختند !
رئيس بنياد تاريخ انقلاب اسلامي : بررسي گزارش هاي روزنامه انگليسي تايمز لندن از حادثه به توپ بستن مجلس نشان مي‌دهد كه در آشوب‌هاي پس از اين حادثه بخشي از اسناد مهم مشروطه و همچنين اعتبارنامه‌هاي نمايندگان مجلس شوراي ملي با گاري از مجلس خارج شده و توسط گاريچي‌ها با قيمت ارزان به فروش رفته است...!


تعداد نمايش: 4956 بارآفتي به نام «پان‌تركيسم»
تأسيس جمهوري تركيه براي بسياري از روشنفكران، نخبگان سياسي و دولتمردان ايراني نويدبخش آغاز عصري نوين در مناسبات ايران و جانشين امپراتوري عثماني بود. احساسات دوستانه توده مردم ايران نسبت به مصطفي كمال‌پاشا و نيروي نظامي تحت فرماندهي وي به عنوان مجموعه‌اي سياسي و نظامي كه براي نجات سرزمين‌هاي اسلامي در برابر يورش كافران يوناني و به ويژه در مقابل نقشه‌هاي امپرياليستي انگليس‌ها ايستاده بودند ، با نوعي خوش‌بيني نخبگان ايراني نسبت به ماهيت جمهوري تركيه پيوند خورده بود.


تعداد نمايش: 9886 بارثریا اسفندیاری :
كاخ شاه مركز دسيسه و توطئه و سخن چيني زنان درباري بود

دربار شاه یک دربار زنانه بود. زن‌ها رسماً نقشی در دربار نداشتند ولی در عمل با هزاران حیله و دسیسه به مقاصد خود جامه عمل می‌پوشاندند و من ناچار بودم در میان این کانون توطئه و دسیسه که ملکه مادر در رأس آن قرار داشت خود را از بلایا مصون نگاه دارم. زنان درباری واقعاً چیزی از عالم سیاست نمی‌دانستند. سطح معلومات آنها بسیار محدود بود . تنها چیزی که در آن مهارت داشتند توطئه و سخن‌چینی بود. ملکه مادر هر روز عده‌ای از زن‌ها را دور خود جمع می‌کرد و ساعت‌ها با آنها به صرف چای و غیبت از این و آن می‌پرداخت ...


تعداد نمايش: 4051 بارخروج صندوق‌هاي آثار باستاني ، ره آورد اشغال ايران
دولت آمريكا پس از آنكه با نامه نگاري‌هاي متعدد نتوانست مقامات ايران را وادار سازد تا 10 صندوق حاوي اشياي عتيقه تخت جمشيد را به موزه شرق شناسي شيكاگو هديه دهد ، در پي اشغال ايران توسط قواي انگليس و روس ، اشياء را به سرعت از ايران خارج كرد و ....


تعداد نمايش: 5081 باردر حاشيه قتل سفير گستاخ
تحقير و توهين ايرانيان و وهن مقدسات اسلامي مردم ، بدمستي در بازارها و معابر ايران ، بي حرمتي به نواميس مردم و نخوت و خود پرستي از خصوصيات اخلاقي الكساندر گريبايدوف سفير روسيه در ايران بود . او تعمد داشت خود را سفير دولت فاتح در سرزمين مغلوب معرفي كند و ...


تعداد نمايش: 3336 باربهائيت ، پشتوانه قدرت رضاخان
وزير مختار وقت امريكا در تهران : رئیس‌الوزرا (رضاخان) در خفا احترام زیادی برای بهائيت قائل است، ولی بنا به ملاحظات سیاسی، ارادت خود را آشکار نمی‌کند. زمانی که در کسوت يک سرباز قزاق ساده در بیمارستاني متعلق به بهاییان نگهباني می‌داد به شدت تحت‌تأثیر پرستاران بهایی قرار گرفته بود . او افسران بهایی را به درجات عالی ارتش رساند و ....


تعداد نمايش: 3302 باريك سند ....
عبدالرحمن فرامرزي : اسد الله علم چه از طرف خانم خود كه اجدادش خدمات ذيقيمتي به انگليسي‌ها كرده و چه از طرف پدرش ، شخص مورد اعتمادي است و به طور قطع آينده كشور به دست علم خواهد بود و نامبرده بزرگترين عامل اجراي نقشه سياسي انگليسي‌ها در ايران خواهد بود.


تعداد نمايش: 4274 بارمعرفي كتاب
« شورشيان آرمانخواه ؛ ناكامي چپ در ايران»

گذشته از معايبي كه به نظر مي‌رسد ناشي از گرايش نويسنده به گروههاي چپ و نوع نگاه خاص وي به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي است، كتاب «شورشيان آرمانخواه ؛ ناكامي چپ در ايران» تا حد زيادي در بيان سرنوشت گروههاي چپ و ارائه تصويري كلي از حيات و ممات اين گروهها بويژه براي نسل‌هاي حاضر كه مايل به دانستن پيشينه جنبش چپ در كشورشان هستند، مي‌تواند مفيد باشد.


سهم سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه در تشكيل «گروهك‌ها»
جريان سياسي ماركسيستي در ايران، هر چند در دهه 1320ش. توسط اتحاد شوروي ايجاد شد، ولي در دوران 25 ساله حاكميت مطلقه آمريكا (1357-1332) ديگر يك جريان شوروي‌گراي خالص نبود. در اين سال‌ها، ماركسيسم ايراني به صورت يك جريان محدود و نحيف در اذهان برخي از روشنفكران غربگراي كشور به حيات خود ادامه داد ، در ادبيات «روشنفكري» دهه‌هاي 1350-1340 تأثيراتي بر جاي گذارد، ولي هيچگاه نتوانست به يك جريان معتبر نظري بدل شود و بستر و پايگاه مردمي بيابد.
در دهه 1340ش. تحت تأثير بحران عام و مضموني ماركسيسم و پيدايش و گسترش جريان‌هايي چون مائوئيسم و جنبش چپ نو و چريكيسم، ماركسيسم ايراني نيز دستخوش انشعاب گرديد و انواع دسته‌بندي‌هاي مائوئيستي و چپ نو در محافل روشنفكري چپ پديد شد. در اين دوران سرويس‌هاي جاسوسي غرب (بويژه سيا و انتليجنس سرويس) كار گسترده‌اي در زمينه نفوذ در محافل ماركسيستي جهان سازمان مي‌دادند و در مقابل احزاب ماركسيستي شوروي‌گرا، گروه‌هاي «چپ آمريكائي» را با جاذبه‌هاي بيشتر، بوجود مي‌آوردند. وجود هزاران دانشجوي ايراني در اروپاي غربي و آمريكا، كه پرورش يافته و شيفتة فرهنگ غربي بودند، در انعكاس بحران جهاني ماركسيسم در داخل ايران نقش درجه اول داشت. بازتاب اين تأثير، پيدايش جريان‌هاي روشنفكري-دانشجوئي- چريكي موسوم به «فدائيان خلق» و «مجاهدين خلق» بود. همزمان توسط سرويس‌هاي جاسوسي غرب نيز انواع جريان‌هاي محفلي چپ تروتسكيستي و آنارشيستي در ميان دانشجويان ايراني چپگرا پايه‌‌گذاري شد.
بنابراين، در سال 1350، ماركسيسم ايراني را مي‌‌توان در چهار شاخة اصلي دسته‌بندي كرد:
1- ماركسيسم سنتي: پرچمدار اين جريان، بقاياي كميته مركزي و اعضاي حزب توده بود، كه در شوروي و اروپاي شرقي مي‌زيستند. اين جريان، كه خود را «ماركسيسم اصيل» و «راستين» مي‌خواند، در محافل روشنفكري داخل كشور از كانال توده‌اي‌هاي نسل سال‌هاي 1332-1320، كه جذب نهادهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و جامعه شده بودند، حضور ناچيز داشت و گاه در عرصه ادبيات حضور آن احساس مي‌شد.
2- مائوئيسم: اين جريان كه بويژه با انشعاب سه عضو كميته مركزي حزب توده (فروتن، قاسمي، سغائي) در سال 1344ش. توسعه يافت، با تأسيس «سازمان انقلابي توده» و «سازمان ماركسيستي‌- لنينيستي طوفان» در «كنفدراسيون دانشجويان ايراني خارج از كشور» در اواخر دهه 1340 نفوذ چشمگير يافت. مائوئيسم توانست در محافل روشنفكران غربگراي ايران در آ‌مريكا و اروپا، تا حدودي بر جريان‌هاي ملي‌گرا مانند «جامعه سوسياليست‌هاي ايراني در اروپا» و «جبهه ملي سوم»، كه در تيرماه 1344 در اروپا و آمريكا تأسيس شد، تأثيرات بينشي و نظري گذارد.


 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir