ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 94   شهريور ماه 1392
 

 
 

 
 
   شماره 94   شهريور ماه 1392


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يك سند ....

عبدالرحمن فرامرزي (از موسسان روزنامه كيهان) مي‌نويسد : مقامات انگليسي در ايران از آقاي علم و تشكيلات ايشان (حزب مردم) حمايت مي‌كنند و براي جلب نظر و همكاري بيشتر ، مردم مخصوصا عده‌اي از نزديكان آقاي علم را تقويت كرده و به مقامات حساس رسانده‌اند تا افرادي كه خواهان جاه و مقام هستند خود را به علم نزديك سازند . سناتور شدن دكتر خانلري موضوع ساده‌اي نيست زيرا دكتر خانلري در خواب هم حتي معاونت وزارتخانه‌اي را براي خود امكان پذير نمي‌دانست و اين موضوع در روحيه استادان دانشگاه و جلب توجه آنان به سوي آقاي علم بسيار موثر بوده است . همچنين منتصر ، شهردار سابق با وجود آن همه كثافتكاري و رسوايي چون از حمايت علم برخوردار بود نتوانستند عليه او اقدامي كنند و شغل حساس ديگري به او واگذار شده است . از طرفي ايجاد پست سرپرستي كل دانشجويان در اروپا براي تفضلي از جمله مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و تخمي است كه جاسوسان خارجي آقاي علم براي تقويت او پاشيده‌اند . اسد الله علم چه از طرف خانم خود كه اجدادش خدمات ذيقيمتي به انگليسي‌ها كرده و شرح حال اين خانواده در كتاب «سايكس» نوشته شده و چه از طرف پدرش شخص مورد اعتمادي است و به طور قطع آينده كشور به دست علم خواهد بود و نامبرده بزرگترين عامل اجراي نقشه سياسي انگليسي‌ها در ايران خواهد بود . (گزارش به ساواك – 8/4/1336)

منبع:فردوست ، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ، 1382 ، صفحه 245

این مطلب تاکنون 3112 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir