ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 67   خرداد 1390
 

 
 

 
 
   شماره 67   خرداد 1390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3441 باربازنگري قيام اسلامي پانزده خرداد
قيام اسلامي پانزده خرداد موجي از تظاهرات را در ميان شيعيان پاكستان به وجود آورد ، شيخ محمد شلتوت رئيس الازهر قاهره « سركوب قيام توسط حكومت مستبد شاه » را تقبيح كرد ، روزنامه لوموند فرانسه ، قيام را ناشي از بي عدالتي و فساد در دستگاه حكومتي شاه خواند ولي رسانه هاي اسرائيل و شوروي به حمايت از شاه پرداختند .


تعداد نمايش: 3554 بار ميراث جاودان
سال آخر حيات امام خميني سال پيام‌ها و اقداماتي از سوي ايشان بود كه در همه آنها تلاش براي تقويت و تثبيت نظام و تضمين سلامت آينده انقلاب به چشم مي‌خورد. قبول قطعنامه 598 ، نامه به آقاي منتظري و عزل وي از قائم‌مقامي رهبري ، دستور بازنگري قانون اساسي ، پيام به گورباچف كه راهي براي صدور انقلاب بود و ابلاغ حكم ارتداد سلمان رشدي و فتواي قتل او از مواردي است كه در اين سال به چشم مي‌خورد.


تعداد نمايش: 4072 بارارزيابي منابع تاريخ معاصر ايران پس از انقلاب
بررسي كتاب‌هايي كه در زمينه تاريخ معاصر ايران در سه دهه گذشته منتشر شده است كاري گسترده است و مجالي ديگر مي‌طلبد. مقاله حاضر اين منابع را از چهار منظر محتوايي ، قالب بندي ، تاليفات چپ و تاليفات طرفداران انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار داده است .


تعداد نمايش: 4134 باردارالفنون
«دارالفنون» كه نخستين مدرسه علم و فنون در ايران است به همت ميرزا تقي خان امير كبير تأسيس شد اما بدون حضور او در 27 آذر 1230 افتتاح شد و دو هفته پس از آن، ‌امير را در حمام فين كاشان به قتل رساندند.


تعداد نمايش: 3872 باراز رزم چريكي در لبنان تا كنيزي بيت امام
نوشته حاضر، گوشه‌هائي از خاطرات خانم «مرضيه دباغ» است. وي از دوران تحصيل، ازدواج، مبارزه، درگيري با ساواك، ديدار با امام در نجف، آموزشهاي رزمي و چريكي در لبنان، ديدار با امام موسي صدر، سفر به نوفل لوشاتو و خدمتكاري در بيتِ امام، بازگشت به تهران، ورود به سپاه، سفر به مسكو و... با زباني شيوا و ساده سخن مي‌گويد...


تعداد نمايش: 3277 بارنصايح بي‌حاصل وزير معارف
به سرپاس مختاري رئيس شهرباني گفتم علت سقوط دولت‌ها و زوال رژيم‌ها ، ظلم و شدت عملي است كه آنها عليه مردم خود اعمال مي‌كنند. به انقلاب فرانسه، انقلاب روسيه و سقوط امپراطوري عثماني اشاره كردم ولي گوش سرپاس مختاري بدهكار نبود و كار خود را مي‌كرد.


تعداد نمايش: 3836 بارتاريخچه مدارس آمريكائي در ايران
تأسيس مدارس آمريكائي در ايران با آغاز فعاليت ميسيون‌هاي آمريكايي در كشورمان همراه بود. فعاليت ميسيون‌ها نيز چه در مرحله تكويني خود كه موجدش كليسا بود و چه پس از آن كه به اقصي نقاط جهان گسترش يافت، و به همه جا سركشيد، پنهان يا آشكار با سياست استعماري غرب مرتبط بود.


تعداد نمايش: 3351 بارلگد وزير و مرگ كارمند
كارمند ساده و دون پايه گمركات در بيرون از خانه وزير انتظار او را مي‌كشيد تا از وي علت اخراج خود را جويا شود وقتي وزير، او را ديد پس از هتاكي به پيرمرد، ‌چنان او را زير لگد گرفت كه كارمند از شدت درد بي‌درنگ نقش بر زمين شد و درگذشت و...


تعداد نمايش: 3984 بارتمسخر رضا شاه توسط مردم موريس
وقتي رضا شاه مخلوع و فرزندانش در تبعيدگاه موريس در فرصتي به سينما رفتند، مردم موريس آنان را شناخته با تقليد از صداي گربه آنان را مورد تمسخر قرار دادند و...


تعداد نمايش: 4588 بارمعرفي كتاب «گروگانگيري وجانشينان انقلاب»
متأسفانه كم‌توجهي ما به واقعه بزرگ تسخير لانه جاسوسي که ساختار سلطه آمريكا را دستكم براي مدت مديدي در منطقه در هم ريخت، ممكن است اين احساس را ايجاد كرده باشد كه چيزي براي گفتن نداريم، يا بدتر، همانند آقاي جعفري نويسنده كتاب حاضر ، روايت رسمي غرب را پذيرفته‌ايم. در حالي كه ديدگاه وي در باره حادثه مهم تسخير لانه جاسوسي ، خود تفاوت چنداني با ديدگاه غربيها ندارد .آگاهي از تاريخ،
مؤلفه اصلي هويت

آدمي در «حال» مي‌زيد و چشم به «آينده» دارد. تاريخ به «گذشته» مي‌نگرد. امّا انسان و جوامع انساني را از تاريخ‌ گريزي نيست چرا كه شناخت هويت و آگاهي از موقعيت و شرايطي كه در آن زندگي مي‌كنيم و ساختن آينده، بدان‌سان كه از خطاها و اشتباهات گذشته پرهيز شود، بدون شناخت درست گذشته ناممكن است. هم از اين روي، از ديرباز و در تمامي تمدن‌هاي بشري، انسان‌ها و جوامع گوناگون براي شناخت و آگاهي بر هويت و درك موقعيت خويش و نيز براي تعيين مسير و راه آينده خود در تاريخ نگريسته‌اند تا از حكمتي كه در سينه تاريخ و تجربه‌هاي بشري نهفته است، در حد بصيرت خود،‌ بهره گيرند. تاريخ، انباشت تجربه‌ها و آزمون‌هاي بشري بر عرصة گيتي و راوي تلاش آدمي در قلمرو فرهنگ و زندگي است و براي آنان كه چشم بينا و گوش شنوا و خرد و آگاهي و توانايي نقد و نقادي دارند، معلمي حكمت‌آموز است. حكمت‌آموزي تاريخ و روايت گذشتگان چندان است كه در كتب آسماني براي آموزش و تذكر و تربيت و تنبه صاحبان بصيرت از مثال‌ها و شواهد تاريخي بهره گرفته شده است. در قرآن مجيد اشارات بسياري به تاريخ گذشته اقوام وجود دارد و بر ويژگي حكمت‌آموزي تاريخ تأكيد شده است «و پيش از شما سنت‌ها و راه و رسم‌هايي بوده است. پس در زمين گردش كنيد و ببينيد كه پايان كار تكذيب كنندگان چگونه بوده است». ( سوره آل عمران، 137)
ابوالفضل بيهقي، مؤلف تاريخ بيهقي در همين معنا مي‌نويسد «تاريخ خزائن اسرار امور است... و هر كه از علائم تاريخ اعراض كند دست زمانه بر وي دراز شود. هر كه در تاريخ تأمل كند در هر واقعه كه او را پيش آيد نتيجة عقل جمله عقلاي عالم به وي رسيده باشد.» مؤلف مفتاح السعاده و مصباح السياده هدف تاريخ را «آشنايي بر حالات گذشتگان» مي‌داند و مي‌نويسد «عبرت گرفتن از اين حالات و پند پذيرفتن از آنها و دستيابي به ملكه تجربه‌اي كه انسان را بر دگرگوني‌هاي زمان آگاه كند و از زيان‌هائي كه گذشتگان بدان مبتلا گشته‌اند بر كنار دارد بر سودهايي كه بر گذشتگان حاصل شده است به سوي انسان طيبه كند.»
حافظة هر فرد بخش مهمي از هويت او و حاوي تجربه‌ها و دانسته‌هاي اوست و از اين ‌رو حافظة هر كس بر خرد و آگاهي و بينش او و از اين رهگذر بر زندگي و آيندة او نقشي پررنگ بر جاي مي‌گذارد. تاريخ، حافظة جمعي جوامع بشري است و هر جامعه با خودآگاهي و وقوف بر تاريخ خودـ كه حافظة جمعي و مشترك اوست‌ـ هويت خويش باز مي‌شناسد و بر ابعاد و ويژگي‌هاي آن آگاهي مي‌يابد. جوامع بشري در پرتو بصيرت تاريخي كه راه بر تكرار خطاها و اشتباهات مي‌بندد، توان‌ها و قابليت‌هاي خويش را باز مي‌شناسد و اين روند به ويژه براي نسل جوان اهميتي مضاعف دارد. گذر زمان و زمانه، گذر نسل‌ها و تجربه‌ها است و با هر گردشي در تاريخ، نسل جوان‌تري پديد مي‌آيد كه در تجربه‌هاي نسل‌هاي پيش از خود حضور ندارد و تنها با نگريستن در تاريخ و خودآگاهي تاريخي است كه بر گذشتة خود وقوف يافته و هويت خود را در مي‌يابد.
تاريخ، روايت كننده گذشتة مشترك و تجربه‌هاي واحد ملت‌ها است و آگاهي بر گذشتة مشترك، زمينه‌ساز وحدت ملي و فرهنگي است و از اين‌روست كه گذشتة مشترك و آگاهي بر تاريخ مشترك را يكي از مؤلفه‌هاي اصلي هويت و وحدت ملت‌ها و جوامع مي‌دانند. حذف تاريخ از آگاهي جمعي و فرهنگ ملي بدان مي‌ماند كه حافظة فردي انساني را از ميان برداريم كه در هر دو مورد كار به انحلال هويت و شخصيت مي‌انجامد. تحريف تاريخ يك ملت يا جامعه نيز آسيب‌پذيري آن ملت و جامعه را به دنبال دارد و چه بسا كه بي‌اعتنايي به تاريخ يا تحريف آن نتايج دردباري را بر ملت‌ها تحميل كرده است.
نگريستن در تاريخ، نگريستن در خويشتن جمعي است و آدمي از آغاز شكل‌گيري تمدن بشري ناگزير از نگريستن در خويشتن و حافظة جمعي خود بوده است. بر اين زمينه، تاريخ نويسي به شيوه‌هاي گوناگون و در قالب‌ها و سطوح مختلف از اساطير و قصه و روايت و خاطرة فردي تا متن‌هاي عمومي و تخصصي و آكادميك، در تمدن بشري پيشينه‌اي ديرينه دارد.

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir