ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 47   مهرماه 1388
 

 
 

 
 
   شماره 47   مهرماه 1388


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3436 بارتاريخ معاصر ايران به روايت امام خميني
تا قبل از دوره پهلوي، در دوران جنبش تنباكو يا جنبش مشروطيت، زنها همدوش با مردها فعاليت سياسي مي‌كردند، قيام مي‌كردند. در دوران انقلاب هم زنها پيشقدم بودند ولي در دوره پهلوي آزادي زن همان بود كه از غرب براي به فساد كشيدن جوانهاي ما ديكته شده بود. اين نحو آزادي ، هم زن‌هاي ما و هم مردهاي ما را به تباهي كشيد...


تعداد نمايش: 3432 بارآب، از چشمه گل‌آلود بود
فريدون هويدا :... فسادي كه در درون دربار شاه وجود داشت الگويي براي تقليد ديگران شده و به صورت منبعي بود كه تمامي جامعه را در هر سطحي به آلودگي كشانده بود... احساس مي‌كردم ما جز گروهي بازيگر يك نمايش مضحك و غم‌انگيز، چيز ديگري نيستيم...


تعداد نمايش: 3926 باراسناد خانه «مستر سدان»
از منزل «مستر سدان» انگليسي اسنادي كشف شد كه نشان مي‌داد در ماجراي ملي شدن صنعت نفت چه تعداد از نمايندگان، سناتورها، وزيران، روزنامه‌نگاران و مسئولان درجه اول كشور با انگليسي‌ها هماهنگ بودند و حتي دو تن از نخست‌وزيران – رزم آرا و منصور – گزارش كار خود را به آنان مي‌دادند.


تعداد نمايش: 3942 بارقانون ستيزي رضاخاني
علي‌اكبر داور وزير عدليه رضاشاه از يك سو با حمايت قاطع شاه توانست سلطه قوه مجريه را بر قواي مقننه و قضائيه تحقق بخشد و سير تصويب قوانين و احكام قضائي را مطابق ميل شاه تغيير دهد و از سوي ديگر با حذف تدريجي علما از مسند قضاوت، قوانين اروپايي را بر سيستم قضائي كشور حاكم گرداند.


تعداد نمايش: 4076 بارچگونه نام سيدضياء از صندوق رأي بيرون آمد
سيدضياء زماني وارد ايران شد كه انتخابات يزد تمام شده و آراء در حال شمارش بود ولي متعاقب دستور سفارت انگليس، و سپس تلگرام رمز وزارت كشور به فرمانداري يزد ، نام سيدضياء به عنوان «پيروز سوم» قرائت شد! خبر پيروزي سيدضياء، پيش از پايان شمارش آراء به وي ابلاغ شد!


تعداد نمايش: 6504 بارپژوهشي در تاريخ‌نگاري «آنال»
روش تاريخ‌نگاري «آنال» علاوه بر بهره‌گيري از دانش‌ها و رشته‌هاي مختلف از قبيل جامعه‌شناسي، جغرافيا، روان‌شناسي، باستان‌شناسي و حتي علوم طبيعي، اعتقادي استوار به پيوند پايدار تاريخ با طبيعت دارد.


تعداد نمايش: 3643 بارقيام سيدمرتضي در بوشهر
«سيد مرتضي علم‌الهدي اهرمي» به دعوت آيت‌الله ملامحمد كاظم خراساني قيام عليه استبداد داخلي محمدعلي شاه و حاميان انگليسي وي را در بوشهر آغاز كرد. او عطاياي شاه قاجار را بازگرداند، به ياري رئيسعلي دلواري شتافت، به عراق تبعيد شد و...


تعداد نمايش: 3973 بارحكاياتي عبرت‌آموز از ستمهاي عصر قاجار
فرمانده ظالم به مجريان حكم گفت محكوم را بزنيد تا من بازگردم. سپس به سراغ تلفن رفت اما حين تلفن مأموريتي ناگهاني برايش پيش آمد كه تا ظهر وقت او را گرفت. در بازگشت متوجه شد محكوم، مرده است ولي طبق دستور صبح وي همچنان زير ضربات شلاق است.


تعداد نمايش: 3551 بارخاطره‌نويسي خونبار
افسر سازمان اطلاعاتي شوروي براي تهيه گزارش از شورشي كه در يك پادگان مرزي ايران رخ داده بود، به مرز آمد، وي سالها بعد خاطره خود را از اين حادثه نوشت. كتاب خاطره به دست وزارت خارجه ايران افتاد، رضاشاه مطلع شد و در نتيجه بيش از 400 نفر از عوامل آن حادثه دستگير و 4 نفرشان تيرباران شدند و...


تعداد نمايش: 3746 بارنقد كتابكنكاش در بهايي‌ستيزي
نويسنده تلاش كرده تا در اين كتاب، وابستگي خود به بهائيت را آشكار نسازد و چنان بنماياند كه از موضع يك محقق بي‌طرف دست به قلم برده است. اما اين كوشش به هيچ رو منتج به نتيجه موردنظر ايشان نگرديده و هر خواننده‌اي در آغاز مطالعه كتاب، قادر به تشخيص هويت بهائي نويسنده آن خواهد بود.زخم‌هاي التيام نيافته
روز 30 مهر 1331 دولت ايران در اعتراض به سياستهاي خصمانه‌اي كه انگليسي‌ها به دنبال ملي شدن صنعت نفت عليه دولت و ملت ايران در پيش گرفته بودند، قطع روابط خود با آن كشور را اعلام كرد.
با اين همه، وقتي سخن از قطع رابطه با انگليس به ميان مي‌آيد مردم ايران به خاطر سابقه‌اي كه از رفتار سياسي و اقتصادي و فرهنگي انگليسي‌ها در حافظه تاريخي‌شان نقش بسته است تنها به پرونده مربوط به عملكرد انگليس در صنعت نفت ايران نمي‌انديشند.
تاريخ معاصر ايران سهم بزرگي از ستم تاريخي انگليسي‌ها را برگرده خود هموار كرده است. تنها در 100 سال اخير رخدادهايي چون تقسيم ايران ميان انگليس و روسيه در 1907، قحطي مرگبار و برنامه‌ريزي شده سالهاي 1917 تا 1919 كه 40 درصد جمعيت ايران را محو كرد، چنگ انداختن بر منابع نفتي ايران، تحميل قرارداد 1919 و سلطه بر منابع مالي و ارتش ايران، به قدرت رساندن خاندان بدنام پهلوي با كودتاي سوم اسفند 1299، مشاركت در اشغال نظامي ايران در 1320 و دخالت فعال در كودتاي 28 مرداد 1332، فرازهايي از سهم ايران از ستم تاريخي استعمار انگليس تا قبل از انقلاب اسلامي بوده است. پس از پيروزي انقلاب نيز پشتيباني فعال از رژيم بعث عراق در 8 سال جنگ، حمايت از سلمان رشدي مرتد به عنوان نمادي از جبهه فرهنگي غرب عليه دنياي اسلام و همچنين برنامه‌ريزي‌هاي ماجراجويانه و مداخله‌‌گرانه در اغتشاشات خياباني با هداف براندازي سياسي، نمونه‌هايي از رفتار سياسي زمامداران انگليسي عليه مردم ايران بوده است.
مع‌الوصف پرونده استعمار انگليس فقط به ايران محدود نمي‌شود و بخش اعظم جهان اسلام را در معرض گزند خود قرار داده است. در سالهاي آخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مسائلي چون ارتباطات و بعد كشف نفت و مسائل استراتژيك و ژئوپولتيك منطقه خاورميانه زمينه‌هاي علاقة بريتانيا در مستحكم كردن جاي پاي خود در منطقه و به ويژه در خاورميانه و خليج‌فارس شد و ايران، عراق، افغانستان، فلسطين و طيف وسيعي از ساير كشورهاي اسلامي را تحت فشار قرار داد و لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري بر آن وارد كرد. بخش اعظم اين ضربه‌هاي وارده هنوز هم زخمهاي التيام نيافته‌اي است كه از آن خون تازه ملتها جاري است. نمونه بارز آن فلسطين است كه با تباني استعمار بريتانيا در اختيار صهيونيستها قرار گرفته و هنوز انگليسيي‌ها از اين مولود نامشروع حمايت مي‌كنند. بديهي است كه انگلستان تلاش مي‌كند تا آنجا كه بتواند اسناد و مدارك و شواهد مربوط به سوابق رفتارش با ملتها را پنهان سازد.

سردبير

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir