ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 168   آبان ماه 1398
 

 
 

 
 
   شماره 168   آبان ماه 1398


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شریف امامی: مردم ناراضی و در حد انفجار هستند

سند زیر نقل قولی از اظهارات جعفر شریف امامی راجع به اوضاع انفجارآمیز جامعه ایرانی در سال 1354 است. تاریخ سند 17 دیماه 1354 و مربوط به زمانی است که شریف امامی ریاست سنا را برعهده داشته است:

این مطلب تاکنون 1795 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir