ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 93   مرداد ماه 1392
 

 
 

 
 
   شماره 93   مرداد ماه 1392


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بيمار ويژه !

فساد اخلاقي و اعتياد به مواد مخدر تقريبا ويژگي مشترك همه اعضاي خانواده محمد رضا پهلوي بود . سند زير بي هيچ توضيحي وضعيت يكي از اعضاي اين خانواده را مشخص مي‌سازد و نشان مي دهد كه چگونه هرچه رابط او تلاش كرد تا پزشك معالج از هويت بيمار مطلع نشود ، موفق نگرديد . بهتر است متن سند را باهم بخوانيم :
تاريخ: 9/10/35 (2535 = 1355 خورشيدي)
از: گ 10ـ 2 ه‍
شماره: 5615/گ 10
موضوع‌: بيمار معتاد به هروئين
شخصي كه خود را گودرزي معرفي مي‌نموده نظر به آشنايي قبلي كه با يكي از دكترهاي گرگان داشته به وي مراجعه و اظهار مي‌دارد كه مريضي دارد كه به هروئين معتاد است (دكتر مزبور در ترك اعتياد معتادين در گرگان شهرت دارد) و مدتي در تهران تحت نظر دكتر براي ترك اعتياد بستري بوده ولي در خفا مبادرت به تزريق هروئين نموده اخيراً اين مريض به گرگان منتقل شده لذا بايستي دارويي بدهيد كه از نظر تسكين در وي مؤثر باشد دكتر مزبور وضع بيمار را پرسيده و پس از اطلاع اظهار مي‌دارد كه براي معالجاتِ لازم، ديدار وي ضروري بوده و لازم است كه در بيمارستان بستري گردد ولي گودرزي اظهار مي‌دارد كه وضع مريض او طوري است كه نمي‌تواند در بيمارستان بستري گردد و همچنين نمي‌تواند وي را با مريض روبرو نمايد چون نمي‌تواند موقعيت وي را فاش كند در هر حال يك شخصيتي است كه درباره بستري نمودنش بايد از مركز كسب تكليف كند و تقاضا مي‌نمايد كه آمپول متادن كه مخصوص معتادين است برايش نوشته شود دكتر معالج هم نسخه‌اي براي او نوشته و تسليم مي‌نمايد در پيرو اين ديدار پيش از ظهر روز 5/10/ نيز گودرزي تلفني با دكتر مزبور تماس و آدرس منزلي در گرگان به وي داده شده و تقاضا مي‌شود كه براي ديدار مريض مراجعه كند. دكتر منظور هم به آدرس ارائه شده مراجعه و مشاهده مي‌نمايد كه جواني بلند قد حدود 23 ساله در يكي از اطاق‌هاي اين منزل بستري است و پس از مصاحبة لازم، متوجه مي‌شود كه شخص مزبور سخت به تزريق هروئين معتاد بوده و معالجات در مورد وي مؤثر واقع نشده و خودش اصطلاحات داروئي مورد مصرف معتادين را به طور كلي مي‌داند. لذا نسخه‌هايي كه جنبه مسكن داشته براي او مي‌نويسد و در مورد معالجه او اظهار مي‌دارد كه بايستي در بيمارستان بستري گردد و تحت مراقبت شديد قرار گيرد گودرزي اظهار مي‌دارد كه در اين مورد بايستي از مركز كسب تكليف نمايد و مانند روز قبل به دكتر تأكيد مي‌نمايد كه با كسي صحبت نكند و از او در اين موارد قول مي‌گيرد. نظر به اطميناني كه گودرزي به دكتر داشته در برابر سؤال از هويت مريض نامبرده را فرزند والاحضرت حميد‌رضا معرفي و اظهار مي‌دارد كه سرپرستي وي را شاهنشاه شخصاً عهده‌دار هستند. متأسفانه معتاد گرديده است و قرار است در بعدازظهر اين روز هم جهت مراقبت به «شاه مزرعه» متعلق به گارد شاهنشاهي اعزام گردد. به اين ترتيب موضوع خاتمه مي‌پذيرد.
نظريه يكشنبه: مفاد خبر به گزارش عملياتي مراجعه گردد.
نظريه گ 10: گرچه شنبه فردي است مورد اعتماد كه چنين برخوردي را بازگو نخواهد كرد معهذا به طور كلي تردد اين قبيل شخصيت‌ها و نقاط ضعف احتمالي در محيط كوچك شهرستانها مكتوم نخواهد ماند.
1ـ در مورد گودرزي تحقيق نكرده است كه نام او صحيح است يا مستعار.
2ـ فعلاً فرزند در كجاست معلوم نمايند. [دستخط نصيري]

منبع:آرشيو اسناد موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي

این مطلب تاکنون 3042 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir