ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 76   اسفند ماه 1390
 

 
 

 
 
   شماره 76   اسفند ماه 1390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فرمان استالين براي تشكيل فرقه دمكرات در ايران

دستور استالين براي تشكيل فرقه تجزيه طلب موسوم به دموكرات در استانهاي آذربايجان و كردستان از محكم ترين دلايلي است كه نشان مي دهد برپايي فرقه هاي دمكرات در استانهاي مذكور در سالهاي مياني دهه 1320 آنگونه كه بانيان آن ادعا مي كنند يك پديده خودجوش نبوده و ريشه در اراده برون مرزي داشته است . همان گونه كه در متن دستور استالين قابل رويت است ، هدف كرملين از تشكيل آن فرقه، تجزيه آذربايجان عزيز از پيكر ايران اسلامي بوده است و نكته قابل تأمل آن كه، همان‌گونه كه در متن فرمان مشهود است، دشمنان آزادي و استقلال ملت ايران، اهداف شوم و جهانخوارانه خويش را در پوشش شعارهايي فريبنده چون از بين بردن بيكاري و بسط رفاه و بهداشت و... پيش مي‌برده‌اند.
جالب است كه استالين، پس از گرفتن قول تشكيل شركت نفت مختلط ايران و روس از نخست‌وزير ايران (قوام السلطنه) و اميد به امكان غارت نفت اين سرزمين، آن نهضت به اصطلاح خلقي و انقلابي نجات آذربايجان را يكسره فراموش كرد و ايرانيان فريب‌خورده توسط تبليغات شوروي را در گرداب خشم ملت، بي‌پناه رها ساخت.
متن فرمان استالين چنين است :
فوق محرمانه
به رفيق باقروف
اقداماتي جهت سازماندهي يك جنبش جدايي‌طلب در آذربايجان جنوبي و ديگر ايالات شمال ايران:
... يك حزب دموكراتيك در آذربايجان جنوبي به نام «حزب دموكرات آذربايجان» [از اين پس «فرقه دموكرات آذربايجان»] با هدف رهبري جنبش جدايي‌طلب در آذربايجان جنوبي تأسيس كنيد.
در ميان كردهاي ساكن شمال ايران براي جذب آنها در يك جنبش جدايي‌طلب كه يك ناحيه خودمختار ملي كرد را تشكيل دهد، اقدامات مناسب صورت دهيد.
يك گروه از فعالان مسوول را در تبريز ـ‌ كه به هماهنگي فعاليت‌هايشان با سركنسولگري اتحاد جماهير شوروي در تبريز موظف باشند ـ براي هدايت جنبش جدايي‌طلب تشكيل دهيد. سرپرستي كلي اين گروه به باقروف و يعقوب‌اف واگذار مي‌شود.
تهيه و تدارك اقدامات اوليه براي برگزاري انتخابات دوره پانزدهم مجلس ايران، با هدف تضمين انتخاب هواداران جنبش جدايي‌طلب بر اساس شعارهاي ذيل به كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان (باقروف و ابراهيموف) سپرده شود:
الف) واگذاري زمين از اراضي خالصه و املاك بزرگ اربابي به دهقانان و اعطاي اعتبارهاي درازمدت مالي به دهقانان.
ب) از ميان بردن بيكاري از طريق اعاده و توسعه كار در مؤسسات و همچنين برنامه‌هاي احداث راه و ديگر طرحهاي فوائد عامه.
پ) بهبود مؤسسات رفاه عمومي در شهرها و آبرساني عمومي.
ت) بهبود بهداشت عمومي.
ث) اختصاص حداقل 50 درصد از ماليات‌هاي دولتي به حوايج محلي.
ج) حقوق برابر براي اقليت‌هاي ملي و عشاير؛ افتتاح مدارس و انتشار كتب و روزنامه به زبانهاي آذربايجاني، كردي، ارمني و آشوري، سير مراحل دادرسي و مكاتبات رسمي در نهادهاي محلي به زبانهاي بومي، تأسيس نظام اداري محلي، از جمله ژاندارمري و پليس با استفاده از عناصر ملي محلي؛ تشكيل انجمن‌هاي منطقه‌اي، محلي و شهري و نهادهاي خودگردان محلي.
چ) بهبود اساسي در روابط ايران و شوروي.
6. تأسيس گروههاي رزمي مسلح به سلاحهاي ساخت خارج جهت حوايج دفاعي اهالي هوادار شوروي و فعالين تشكيلات دموكراتيك و حزبي جنبش جدايي‌طلب.
يك انجمن براي مناسبات فرهنگي ميان ايران و جمهوري شوروي آذربايجان با هدف تقويت اقدامات فرهنگي و تبليغاتي در آذربايجان جنوبي تأسيس كنيد.
براي تأمين مالي نهضت جدايي‌طلب در آذربايجان جنوبي و همچنين تدارك شركت در انتخابات دوره پانزدهم مجلس ايران، يك صندوق ويژه به اعتبار يك ميليون روبل ارز خارجي ـ براي تبديل به تومان ـ در كميته مركزي حزب كمونيست شوروي تأسيس شود.

منبع:فصلنامه گفتگو،ش 40 (شهريور 1383)، ص 152-151

این مطلب تاکنون 3144 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir