ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 35   مهرماه 1387
 

 
 

 
 
   شماره 35   مهرماه 1387


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
زندانهاي انگليس، الگوي ساواك

سندها را با هم مي‌بينيم:


گزارش
درباره: ملاقات با رابط سرويس انگلستان
منظور: استحضار رياست اداره پيمانها
1ـ در اجراي اوامر در تاريخ 4/9/53 با رابط سرويس انگلستان ملاقات و به او اظهار داشتم كه چندي پيش عده‌اي از كارمندان ساواك از زندانهاي انگلستان ديدن نموده‌اند به دنبال اين مسافرت ساواك مايل است يك نفر كارشناس امور ساختماني از طرف ساواك مجدداً به انگلستان مسافرت نموده و از زندانهاي آنجا بازديد به عمل آورد تا پس از بازگشت به ايران مانند آنها را در ايران بسازد و از وي خواستم تا جواب مثبت يا منفي سرويس خود را به ساواك اعلام نمايد. نامبرده اظهار داشت:
به منظور دنبال نمودن موضوع نياز به اطلاعات بيشتري در اين مورد دارد از قبيل: اين عده كه از انگلستان بازديد نمودند چند نفر بودند اسامي آنها چه بوده در چه تاريخي به انگلستان مسافرت نموده‌اند و از چه نوع زندان، از زندانهاي پليسي، ارتشي يا دستگاههاي امنيتي بازديد نمودند. نكته ديگر اينكه آيا اين مسافرت كارشناس ساختماني فوري است يا نه.
اين اطلاعات مورد نياز وي است تا مطلب را از سرويس خود سئوال نمايد.
2ـ در مورد ترجمه مطلب انگليسي مورد نياز به چهار زبان عربي ـ كردي ـ تركي و فارسي اظهار داشت اين مطلب فقط روي كاغذ سفيد بدون مارك و بدون مهر و امضاء موردنياز است و شركت مربوطه اين مطالب را در فرمهاي مخصوص خواهد گذارد. وي تقاضا نمود روز چهارشنبه كه با آقاي شيباني ملاقات دارد اطلاعات تكميلي مربوط به مسافرت كارمندان به انگلستان و بازديد از زندانها و همچنين ترجمه مطالب مورد نياز به ايشان تحويل شود.
مراتب جهت استحضار و صدور اوامر از عرض مي‌گذرد.
بخش سنتو ـ باقريان نيا


درباره: بازديد از زندان
منظور: استحضار تيمسار قائم‌مقام ساواك و صدور اوامر
پيشينه: 1ـ در اوايل مهرماه / 1353 هيأتي از ساواك از يك زندان در 90 ميلي لندن كه مخصوص نگاهداري تروريستها و خرابكاران ايرلندي است ديدن نمودند.
2ـ در تاريخ 18/10/53 در اجراي اوامر تيمسار قائم‌مقام ساواك با رابط سرويس انگلستان تماس گرفته شد و اعلام گرديد كه ساواك درصدد است زندان جديدي با تجهيزات مشابه زنداني كه در انگلستان مورد بازديد قرار گرفته بسازد و از سرويس انگلستان خواسته شد تا امكان بازديد چند نفر مهندس ساختمان از طرف ساواك از زندان مزبور فراهم گردد.
3ـ در تاريخ 31/1/54 رابط سرويس انگلستان ضمن تسليم يادداشت پيوست اعلام نمود كه سرويس انگلستان موافقت خود را با مسافرت كارشناسان ساختماني ساواك به انگلستان اعلام نموده است. ضمناً در اين يادداشت درخواست شده است تاريخ مسافرت اين عده به انگلستان اعلام گردد.
مراتب جهت استحضار و صدور اوامر عالي از عرض مي‌گذرد.
حوزه تيمسار رياست ساواك


مديريت كل اداره ششم
حوزه تيمسار رياست ساواك (اداره پيمانها)
بازديد از زندان
در اجراي اوامر طي تاريخ يكم الي يازدهم تيرماه/54 هيأتي به سرپرستي آقاي علي رخشا به منظور بازديد از وسائل تكنيكي كه در ساختمان‌هاي زندان‌هاي انگلستان به كار گرفته از آن كشور بازديد به عمل آورد.
يكي از شركت‌كنندگان در اين بازديد آقاي اميرنصرت منقح (مهندس ساختماني ساواك) بوده است. تيمسار قائم‌مقام ساواك مقرر فرموده‌اند در صورتي كه بازديد ايشان جنبه خاصي داشته و قرار بوده كه گزارشي از مشاهدات خود تسليم نمايد معهذا هنوز گزارشي به عرض معظم‌له در اين مورد نرسانيده است.
خواهشمند است ضمن مذاكره با نامبرده ترتيبي داده شود كه گزارش موردنظر تهيه و به عرض تيمسار قائم‌مقام ساواك رسانيده شود.
حوزه تيمسار رياست ساواك ـ محيط
باقريان 8/9/54


به: مديريت كل اداره يكم شماره: 518/810
از: اداره كل هشتم 810 تاريخ: 19/4/35
درباره: سمينار ضدجاسوسي انگلستان
طبق تصويب تيمسار ارتشبد رياست ساواك مقرر است پنج نفر از كارمندان اداره كل هشتم و يك نفر از اداره كل آموزش و يك نفر مترجم از تاريخ 15 شهريورماه 2535 به مدت يك هفته در سمينار مشترك ضدجاسوسي ايران و انگلستان كه در لندن تشكيل خواهد شد شركت نمايند. عليهذا اسامي پنج نفر كارمنداني كه در اين سمينار شركت خواهند نمود جهت اقدام مقتضي به شرح زير اعلام مي‌گردد. ضمناً در مورد مترجم تيمسار ارتشبد رياست ساواك پي‌نوشت فرموده‌اند آقاي پاكروان از اداره كل هفتم شركت نمايد.
مديركل اداره هشتم ـ هاشمي
1ـ آقاي علي‌اصغر فاضل علوي رئيس اداره عمليات شوروي 2ـ آقاي پرويز فراز رئيس دايره عمليات شوروي 3ـ آقاي حسين بهاري رئيس بخش متون دكترين آموزشي 4ـ آقاي مسعود تاجداري رئيس دايره عمليات معاودين و مهاجرين و پناهندگان 5ـ آقاي ابراهيم پورپاكدل رئيس دايره عمليات كشورهاي اقمار شوروي
گيرندگان:
1ـ مديريت كل اداره ششم جهت اطلاع و اقدام
2ـ مديريت كل اداره هفتم جهت اطلاع و اقدام
3ـ مديريت كل اداره آموزش جهت اطلاع و معرفي كارمند واجد شرايط جهت شركت در كميسيون مزبور
بفرموده جناب قائم‌مقام با رياست اداره پيمانها مذاكره نماييد.
23/4

گزارش
ملاقات با رابط سرويس انگلستان
منظور: استحضار تيمسار رياست ساواك و صدور اوامر
رابط سرويس انگليس طي ملاقاتي در روز پنجشنبه 7/10/57 اظهار داشت ما به ساواك اعتماد كامل داريم و اطمينان داريم كه از اسناد طبقه‌بندي شده دوجانبه قوياً حفاظت خواهد شد. ولي با توجه به تغييرات احتمالي كه در كابينه ايران داده خواهد شد مايليم توجه ساواك را به اين نكته جلب نماييم كه حتي در داخل حكومت فعلي انگلستان نيز ما به برخي از وزراي خود اعتماد نداريم و نخست‌وزير انگلستان بسياري از مسائل حساس را در اختيار اين وزراء نمي‌گذارد. در هر صورت مايليم در مورد اسناد طبقه‌بندي شده دوجانبه (ساواك و سرويس انگليس) با توجه به تغييرات احتمالي سياسي در آينده توجه ساواك را به حفاظت اين اسناد جلب نماييم. رابط اضافه كرد اغلب سرويسهاي اطلاعاتي جهان در چنين مواردي يك طرح اضطراري حفاظتي براي حفظ و يا در صورت لزوم معدوم كردن اسناد حساس تهيه مي‌كنند.

اقدامات انجام شده:
به منظور بررسي اظهارات رابط سرويس انگليس كميسوني مركب از اينجانب (معاون اطلاعات خارجي) ـ مديركل اداره دوم ـ مديركل اداره هفتم و رئيس اداره همكاريها در تاريخ 9/10/57 تشكيل و نتايج مشروحه زير حاصل گرديد كه جهت استحضار و تصويب از عرض مي‌گذرد:
1ـ با توجه به اينكه تهيه طرح اضطراري حفاظت به منظور معدوم كردن اسناد حساس در صورت لزوم منحصراً مربوط به يك قسمت از ساواك نبوده و كليه ادارات كل ساواك احتمالاً از اسناد فوق‌العاده حساسي نگهداري مي‌كنند و به علاوه در ساير سازمان‌هاي مملكتي نيز از قبيل ارتش و وزارت امور خارجه اسنادي با طبقه‌بندي حفاظتي بالا وجود دارد از اين رو هرگونه اقدام در موقعيت كنوني كشور به منظور معدوم كردن اسناد حساس يا تهيه طرح مربوط به اين كار باعث ايجاد تشنج و بروز شايعات در داخل ساواك در سطح كشور خواهد شد.
2ـ شايسته است كه كميسيوني تحت عنوان مقابله با آسيب‌پذيريهاي غيرمنتظره (از قبيل سيل ـ زلزله و غيره) از مديران كل ادارات ذينفع به منظور تهيه و تكميل طرح تصفيه اسناد كه در گذشته نيز در ساوا سابقه داشته تهيه و كميسيون به تدريج و در نهايت پنهانكاري طرح اضطراري حفاظت را تهيه نمايند تا در موارد غيرعادي بتوانند چنانچه اوامري در اين زمينه صادر شود اسناد حساس را از ساواك دور يا معدوم نمايند.
3ـ با شرح مراتب بالا در صورت تصويب مقرر فرمايند به رابط سرويس انگلستان پاسخ داده شود كه ساواك نسبت به مخاطرات احتمالي كه متوجه اسناد مربوط به همكاريهاي دوجانبه با سرويسهاي بيگانه مي‌باشد آگاهي كامل دارد و اطمينان داده مي‌شود كه حداكثر تلاش به عمل خواهد آمد تا اين قبيل اسناد در اختيار عناصر غيرمجاز قرار نگيرد.
معاون اطلاعات خارجي ـ كاوه
1ـ اقدام شود
2ـ اداره كل 4 اخذ دستور نمايد

اداره همكاريها
1ـ به رابط جواب داده شود
2ـ رونوشت عين گزارش را به اداره كل چهارم بفرستيد كه از حضور تيمسار رياست ساوا اخذ دستور نمايند

این مطلب تاکنون 4367 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir