ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 35   مهرماه 1387
 

 
 

 
 
   شماره 35   مهرماه 1387


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
گزارش يك جنايت

در آستانه تجزيه فلسطين در سازمان ملل (آذر 1326) اين سرزمين شاهد جنايات متعددي از سوي گروههاي صهيونيستي با هدف فراهم ساختن زمينه‌هاي اين تجزيه و سپس تأسيس دولت اسرائيل در آن بوده است. گزارش زير شرح يكي از اين جنايات است كه توسط ابوالحسن بهنام سركنسول دولت وقت ايران در فلسطين براي وزارت امور خارجه كشورمان ارسال شده است.

شماره 563
تاريخ 10/5/1325
پيوست ــ
موضوع انفجار بمب در هتل كينگ داويد
چنانكه در اخبار راديوهاي خارجي و خبرگزاريها منتشر گرديده و استحضار حاصل كرده‌اند روز 31 تيرماه نزديك نيم ساعت بعد از ظهر قسمتي از عمارت هتل كينگ داويد بر اثر انفجار بمب خراب و عده زيادي كشته و زخمي شده‌اند. جريان واقعه به شرح زير مي‌باشد.
روز دوشنبه 31 تيرماه نزديك يك ربع ساعت از ظهر گذشته صداي انفجار كوچكي شنيده شد و بلافاصله سوت خطر را كه معمولاً براي اين قبيل مواقع است كشيدند. مجدداً صداي انفجار كوچك ديگري نزديك هتل كينگ داويد شنيده شد. پس از چند دقيقه ديگر بمب بزرگي در عمارت بزرگ مهمانخانه مزبور منفجر و قسمتي از بنا را به كلي خراب كرده. مهمانخانه كينگ داويد ساختمان بسيار بزرگي است كه جناح راست آن اداره دبيرخانه كل فلسطين بوده و بقيه مهمانخانه. زير زمين اين بنا قسمتي آشپزخانه و قسمتي انبارها و ماشين‌‌خانه و آن قسمت كه زير اداره دبيرخانه واقع بود كاباره دانسينگ موسوم به La Regance قرار داشت. در همان اوقات كه دو بمب كوچك يكي در سمت جنوب و ديگري در سمت شمال خارج عمارت مهمانخانه و نزديك كنسولگري فرانسه از طرف تروريست‌ها منفجر شد و توجه پليس را به آن سوي جلب كرده بودند چند نفر از آنها كه بعداً معلوم شد از دسته معروف به IRGUN ZVEI IEUMI بودند موفق شدند با لباس مبدل عربي و چند ظرف بزرگ شير (كه مملو از مواد منفجره بود) از در سرويس مهمانخانه وارد آشپزخانه شده با تهديد و به وسيله اسلحه كاركنان آنجا را وادار به سكوت نموده و خود را از راهروها به سرعت به زيرزميني كه دانسينگ (رژانس) و درست زير اداره دبيرخانه كل واقع بود برسانند و پس از گذاشتن بمب‌ها به سرعت خارج شوند. در راهروها و زيرزمين مزبور نيز اشخاصي را كه مي‌ديدند با اسلحه وادار به سكوت كرده و يكي دو نفر را هم كشتند و در موقع خروجشان از عمارت نيز اگرچه مورد حمله پليس واقع شدند ولي با اتومبيلي كه آمده بودند موفق به فرار شدند. در همان لحظات بمب مزبور منفجر شد و يك ستون بزرگ دود قهوه‌اي رنگ روشن غليظي چند صد متر در آسمان بالا رفت. پس از برطرف شدن دودها قسمت بزرگي از بنا كه پنج طبقه بود و در جبهه خيابان بزرگ شهر قرار داشت فرو ريخت.
چون انفجار بمب تقريباً نيم ساعت بعد ازظهر و موقعي بود كه هنوز اداره مشغول كار بود تلفات بسياري وارد آمده تا امروز عده كشته‌شدگان 83 نفر و مجروحين 64 نفرو 19 نفر هم مفقود هستند يعني كساني كه خانواده آنها از آنها بي‌طلاع و احتمال مي‌دهند زير آوار باشند. عمليات كاوش از روز دوشنبه تاكنون حتي در تمام شبها هم زير چراغهاي پرنور ادامه دارد و از زير آوارها هنوز اجساد بيرون مي‌آورند و احتمال مي‌دهند كه چون آوار پنج طبقه بنا روي هم انباشته است در حدود نوزده نفر هنوز زير آوار مانده‌اند كه البته پس از 11 روز اميد به زنده بودن آنها نيست فقط يكي از معاونين دبيرخانه كل موسوم به مستر تومسن را 31 ساعت پس از خرابي زنده بيرون آوردند و در بيمارستان است ولي به زنده ماندن او هم اطمينان ندارند.
در ميان كشته‌شدگان و زخمي‌ها و آنهايي كه هنوز زير آوار هستند عده‌اي هم ارباب رجوع بودند كه در آن موقع به اداره دبيرخانه كل رفته بودند. به ساير قسمتهاي مهمانخانه جز شكسته شدن شيشه‌ها آسيبي وارد نيامده ولي بسياري از مسافرين مردمي كه در قسمتهاي نزديك بودند از محل خود به زمين پرتاب شده و مجروح شده‌اند. فعلاً مهمانخانه مزبور كه بيش از 400 اطاق و چندين سالن بزرگ داشت به كلي تخليه شده و محل اداره دبيرخانه كل شده است.
روز بعد از وقوع حادثه دسته تروريستهاي (IRGUN ZVEI LEUMI) كه معمولاً به علامت اختصار I.Z.L مي‌گويند در شهر تل‌آويو اعلاميه‌اي به وسايل محرمانه پخش كرده‌ كه اعتراف به عمل مزبور نموده‌اند ولي مسئوليت خطرات جاني را به عهده دولت گذاشته زيرا ادعا كرده بودند كه نيم ساعت قبل از وقوع حادثه به وسيله تلفن مقامات مربوطه را از وقوع خطر مطلع ساخته‌اند اما دولت در اعلاميه خود اين مطلب را تكذيب و اعلام نموده كه چند دقيقه قبل از انفجار كوچك اول و دوم شخص مجهولي به كنسولگري فرانسه اطلاع داد كه پنجره‌هاي خود را باز كنند و چند دقيقه قبل از انفجار بزرگ نيز اشخاص مجهولي به اداره مهمانخانه و اداره روزنامه پالستاين پست وقوع خطر را اطلاع دادند و مجال تخليه عمارت در چند دقيقه نبوده است. چون در موقع انفجار بمب كوچك اول و اعلام خطر به وسيله سوت پليس از عبور و مرور وسايل نقليه جلوگيري كرده بودند. تلفات عابرين خيابان به آن مقدار كه ممكن بود باشد واقع نشد فقط عده معدودي كه در خيابان بودند و مسافرين يك اتوبوس كه در آن موقع در جلوي بنا واقع شد زخمي شدند و دو سه نفر عابر هم در اثر اصابت سنگ‌هايي كه از بنا پرتاب شد كشته شده‌اند.
براي اطلاعات بيشتري راجع به دستجات تروريستهاي يهودي فلسطين اشعار مي‌دارد كه اكنون سه دسته مسلح غيرقانوني يهودي در فلسطين وجود دارد. اول دسته‌اي كه موسوم HAGANA مي‌باشد كه نيروي ملي مقاومت يهود هم ناميده مي‌شود. اين دسته كه به عقيده دولت بيش از 60000 نفرند تمام مسلح و داراي تعليمات نظامي و تشكيلات مرتب هستند. يك روزنامه مخفي و يك راديو مخفي نيز دارند كه هر روز يا هر چند روز يك بار سخن‌پراني كرده و آن را بعداً به زبان عربي و انگليسي نيز منتشر مي‌سازند. دسته مزبور از حمايت محرمانه نمايندگي يهودي كه مؤسسه رسمي يهود و رسماً شناخته شده است برخوردار مي‌باشد. اين دسته گاه گاه دست به خرابكاريهايي بر عليه دولت انگلستان در فلسطين مي‌زند اما حتي‌المقدور تلفات جاني وارد نمي‌سازد. دو دسته ديگر تروريست يكي بنام I.Z.L نامبرده و ديگري ـSTERNـ هستند كه خرابكاري و كشتار بي‌رحمانه مي‌كنند چنانكه قتل لورد موين وزير انگليس در خاورميانه مقيم مصر نيز در دو سال قبل از طرف اين دسته اخير واقع شد.
حمله و انفجار روز دوشنبه 31 تيرماه شديدترين حمله بود كه تاكنون تروريستها كرده بودند و تلفاتي كه وارد آمد تاكنون سابقه نداشته است. در ميان كشته‌شدگان چند نفر افسر عالي‌رتبه انگليس رؤساي ادارات فلسطين بودند كه براي آنها تشييع جنازه رسمي به عمل آمد. كميسر عالي فلسطين كه براي مذاكرات راجع به فلسطين به لندن رفته بود روز سه‌شنبه با هواپيما به بيت‌المقدس وارد شد.
خسارات مالي به هتل كينگ داويد يكصد هزار ليره فلسطين تخمين شده است. در اين چند روز از ساعت 6 عصر تا ساعت 6 صبح در بسياري از قسمتهاي شهر حكومت نظامي برقرار و تحقيقات و جستجوهايي در شهر قديمي بيت‌المقدس به عمل آمد و در نتيجه يك يهودي كشته و يك نفر يهودي زخمي در اطاقي پيدا شد. پليس فوراً محله‌اي را كه يهوديان مزبور در آنجا بودند محاصره و جستجو نمود و تاكنون در حدود 20 نفر مظنون توقيف شده‌‌اند. دولت فلسطين عقيده دارند كه سران سياسي يهود و نمايندگي يهود در اين حملات دخالت داشته و محرمانه به تمام وسايل نه تنها از تروريستها حمايت كرده و آنها را مخفي مي‌كنند بلكه حملات و خرابكاريهاي آنها طبق نقشه‌هايي است كه قبلاً به نظر نمايندگي يهود و با اطلاع رؤساي سياسي يهودي است. دولت بنا به اطلاعاتي كه داشت در اواسط ماه ژوئن اداره نمايندگي يهود را ناگهان محاصره كرده و كاوش نمود و مقداري اسناد از آنجا برد و در همان حال پليس تمام رؤساي سياسي يهود را توقيف كرد. اين عده هنوز در توقيف مي‌باشند و اسناد ضبط شده نيز به قرار معلوم به لندن فرستاده شد. طبق اخبار روزنامه فلسطين پست مورخ 25 ژوئيه (3 مرداد 1325) كتاب سفيد انگلستان راجع به عمليات يهوديان فلسطين منتشر گرديد و در آن كتاب اسناد و تلگرافات و مكاتباتي كه بين نمايندگي يهود در فلسطين و شعبه آن در لندن رد و بدل شده و حاكي از همكاري آنها با تمام دستجات تروريستهاي فلسطين است افشاء شده است.
روز سه‌شنبه 8 مرداد طبق اعلاميه‌اي كه دولت داد از ساعت پنج صبح شهر تل آويو كه بيش از 200 هزار نفر جمعيت تمام يهودي دارد تحت حكومت نظامي قرار گرفت و اين اقدام به علت آن بود كه دولت اطلاعاتي به دست آورد كه مقدمات حمله و انفجار روز دوشنبه 31 تيرماه در بيت‌المقدس در آن شهر تهيه شده است. حكومت نظامي كه فعلاً در آن شهر برقرار است شديدترين اقدامي است كه تاكنون شده. دو تيپ مركب از 20000 سرباز انگليسي شهر و نواحي و نزديك آن را محاصره كرده و عده‌اي از آنها با پليس فلسطيني مشغول جستجو در خانه‌ها مي‌باشند. از ساعت پنج صبح سه‌شنبه هشتم مرداد هيچ‌يك از ساكنين آن شهر حق خروج از خانه خود را ندارند و در صورت خارج شدن بدون آنكه طرف سئوال يا تحقيق واقع شوند هدف تير سربازان خواهند بود. فقط دو ساعت در روز اجازه دارند كه از نزديك‌ترين دكان تهيه غذا كنند آن هم به همراه سربازان مسلح و حتي پليس يهودي تل‌آويو نيز از خروج از محل خود ممنوع هستند. از قرار معلوم تمام اهالي شهر مورد تحقيق قرار خواهند گرفت. طبق اعلاميه‌هاي رسمي تاكنون مقدار زيادي بمب و اسلحه‌هاي مختلف و مواد منفجره و محل ساختن آنها و تعداد زيادي لباس مختلف نظامي انگليس و شهرباني كشف كرده‌اند و همچنين اسناد زيادي كه شامل نقشه حملات آينده بوده و قريب 200 هزار ليره تقلبي به صورت اسناد قرضه دولتي كه تقلبي چاپ شده بود و ماشين چاپ آن را زير يكي از سيناگوگ‌هاي بزرگ شهر (محل عبادت يهوديان) يافته‌اند از عده زيادي اشخاص كه مظنون بوده و توقيف شده‌‌اند 13 نفر كساني هستند كه پليس مداركي بر عليه آنها از اينكه از تروريست‌ها هستند دارد. فعلاً شهر تل‌آويو با ساير نقاط فلسطين هيچ‌گونه ارتباطي ندارد و تلفن‌هاي شهر را هم قطع كرده‌‌اند. تحقيقات و جستجوها ادامه دارد و انتظار مي‌رود منابع مهم و مراكز بسياري از تروريستها در آن شهر كشف شود. انفجار هتل كينگ داويد و كشته شدن عده زيادي انگليسي و فلسطيني كليه اهالي و مأمورين دولت را متأثر ساخته و محيط بسيار عصباني راجع به يهوديها ايجاد كرده است.

ابوالحسن بهنام
سركنسول دولت شاهنشاهياین مطلب تاکنون 3206 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir