ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 183   بهمن ماه 1399
 

 
 

 
 
   شماره 183   بهمن ماه 1399


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
خیانت به تمامیت ارضی

پی‌نوشت:
1 - ايران و استعمار انگليس، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، جلد اول، بهار 1391، ص 282
2 - حسين مكي، تاريخ بيست ساله ايران، 1380، ج 4، ص 256
3 - مكي، همان، ج 7، ص 92
4 - روزنامه اطلاعات، 5 شهریور 1320، ش 3636، ص اول
5 - مكي، همان، ج 7، ص 93
6 - ریچارد استوارت، در آخرین روزهای رضاشاه، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشرنو، ص 282
7 - روزنامه اطلاعات، 6 شهریور 1320، ش 3637، ص اول
8 - روزنامه کیهان، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ش ۲۱۸۹۱، ص 10
9 - مكي، همان، نشر ناشر، 1362، ج 6، ص 153
10 - مجله الکترونیکی «دوران»، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ش 65
11 - روزنامه اطلاعات، 24 اردیبهشت 1349، ش 13190، ص اول
12 - امام خمینی(ره) در موارد متعددی از سخنان خود، به این شادی اشاره کرده‌اند/ صحیفه ج7 (6 خرداد 58) ص 509 و ج8 (10 تیر 58) ص 348
سردبیر

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir