ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 205   دي ماه 1401
 

 
 

 
 
   شماره 205   دي ماه 1401


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
درك تاريخ، لازمه حيات

حس تاريخي، هوشياري لازم را براي يك ملت در مواقع حساس فراهم خواهد آورد و بسيج آن‌ها را براي حفظ منافع ملي به دنبال خواهد داشت. حتي اگر ملتي در نشيب و فراز ايام دچار شكست و مشكلي شود، باز با استعانت به همين حس تاريخي است كه مي‌تواند فرصت‌ها را مغتنم شمارد، تلاش و كوشش خود را هماهنگ سازد و مصروف احياي خويش كند.
حس تاريخي لازمة حيات و بقاي ملت‌ها به شمار مي‌آيد. هر ملتي با اتكا به شخص‌ها، حماسه‌ها، كتاب‌ها، شعرها، يادآوري خطرات و صدمات گذشته، بزرگداشت پيروزي‌ها و تجليل از قهرمانان، و... هم در شكل‌گيري اين حس و هم در تقويت هر چه بيشتر و مداوم آن مي‌كوشد. ملت ما و ديگر ملت‌هاي بزرگ جهان به اتكاي همين حس تاريخي است كه در تاريخ دوام آورده‌اند و در برهه‌‌هايي، صاحب آوازه و افتخار شده‌اند. تضعيف اين حس را بايد خطري جدي در حيات عالي هر كشور دانست.
دكتر عبدالرسول خيرانديش
منبع: رشد آموزش تاريخ، دوره ششم، شماره 3، بهار 1384

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir