ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 95   مهر ماه 1392
 

 
 

 
 
   شماره 95   مهر ماه 1392


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3391 بارروايت وزير مختار فرانسه از سوء قصد به جان مدرس
وزير مختار فرانسه : در يك حادثه در خيابان با هفت تير به جان سيد حسن مدرس حمله كردند . اما قرآني كه مدرس در جيبش داشت توانست او را به شكل معجزه آسايي از آسيب چهار گلوله نجات دهد . من با مردم ايران در مورد عوامل اين حادثه هم عقيده هستم . بريگاد قزاق كه رضاشاه در آن تربيت شده مدرسه اي نيست كه وي در آنجا احترام به مقررات پارلماني را آموخته باشد و ....


تعداد نمايش: 13600 بارتاريخ غريب ايران در موزه لوور پاريس
تعدادي از سنگ ها و آثار حجيمی كه از تخت جمشید به موزه لوور آورده شده فقط با تريلر و جرثقیل های بزرگ امروزی قابل حمل و نقل است . این سوال برای بیننده پیش می آید که آیا ما در زمان دزديده شدن آثار تاريخي ايران توسط بيگانگان خواب بوده ایم ؟ چه كساني در زمان كدام دولتها و چگونه اين آثار را از ايران به فرانسه برده اند ؟ اين همه زيرخاكي‌هاي گرانبها و عتيقه جات نفيس ايران چگونه به غارت رفته‌اند ... ؟


تعداد نمايش: 4189 بارسفر هاي بي سر و صدا و پر هزينه !
اشرف پهلوي در جريان يكي از مسافرتهاي تفريحي خود به خارج از كشور از طريق رئيس دفتر خود از اسدالله علم وزير دربار خواسته بود دستور دهد ماهيانه به جاي صدور 200 هزار دلار ، مبلغ 350 هزار دلار پروانه ارزي صادر و برايش ارسال شود «تا به حضور مباركشان تقديم گردد» !


تعداد نمايش: 4181 بار70 سال درشكه راني در تهران
از سال 1270 (زمان ناصرالدين شاه) كه امتياز ايجاد شركت درشكه راني در تهران به «ميرزا جوادخان» واگذار شد تا فروردين 1341 كه درشكه ها و گاري هاي تهران به عنوان مزاحمين ترافيك ، از سطح شهر جمع آوري شدند ، درشكه موثرترين وسيله نقليه و حلال مشكل تردد در تهران بود و ....


تعداد نمايش: 3466 بارتيمور تاش به روايت دكتر قاسم غني
دكتر قاسم غني : تيمورتاش فوق العاده عياش و شهوتران بود ، وقتي چشمش به زني مي‌افتاد گويي تمام وجود و حواسش متوجه به چنگ آوردن او مي‌شد و به چنگ هم مي آورد. در عالم مستي از هيچ زني نمي‌گذشت ، سفيد و سياه ، خوب و بد براي او يكسان بود. فوق‌العاده آزادي طلب بود . هركس شكي در مباحث فرويد دارد تيمورتاش مشكلات او را برطرف مي‌سازد .


تعداد نمايش: 3308 بارروزي كه لوله بخاري ، مجلس را طعمه حريق كرد...
روز 18 آذر سال 1310 خورشيدي در صفحه اول روزنامه اطلاعات گزارشي تحت عنوان «حريق مهيب در پارلمان» به چاپ رسيد . اين آتشسوزي در شرايطي به وقوع پيوست كه جلسه عادي نمايندگان مجلس شوراي ملي جريان داشت .


تعداد نمايش: 3570 بارمشاغل امير عباس هويدا
امير عباس هويدا 14 منصب سياسي و نفتي و فرهنگي و مالي و حزبي و بين المللي و ... را در كشور بر عهده گرفته بود . سمت نخست وزيري تنها يكي از اين مشاغل بود . وي اكثر اين مسئوليت‌ها را تا پايان عمر بر عهده خود نگاه داشت .


تعداد نمايش: 3379 باریک سند منتشر نشده از مشروطه
متن حاضر نوشته اى منتشر نشده از دو رهبر نامدار مشروطه يعني مرحوم آخوند خراسانى و مرحوم عبدالله مازندرانى مى باشد. اين نامه براى رفع ابهام از عنوان «مشروطه» و جلوگیرى از سوء استفاده برخى عناصر ضددینى که چهره اصلى آنها با شهادت مظلومانه شیخ فضل الله نورى مشخص تر شده بود ، نگاشته شده است.


تعداد نمايش: 3456 بارشاه : در ايران روحانيت شيعه وجود ندارد !
شاه : راستش را بخواهيد از نظر كلي در ايران جامعه روحانيت شيعه و سلسله مراتب مذهبي وجود ندارد . در اينجا فقط يك عده روحاني هستند ، همين...! و روابط من با روحانيون واقعي بسيار خوب است و شمار اين افراد هم در ايران بسيار زياد است .


تعداد نمايش: 3511 بارنقد كتاب
«يادمانده‌ها از بربادرفته‌ها»

مطالب خلاف واقع در كتاب حاضر به وفور يافت مي‌شود، اما اين خلاف واقع‌گوييها از ارزش اثر در زمينه كشف زواياي اختلافات آمريكا و انگليس و عوامل داخلي‌شان نمي‌كاهد. البته توهين‌هاي مكرر نويسنده به ملت ايران كه آنها را به «بيماري هذياني» متهم مي‌كند نابخشودني است، ولي علت اين ميزان خشم و نفرت از مردم كه به چند قرن وابستگي كشور پايان دادند كاملاً قابل درك است.


آژير ميتران
انقلاب اسلامي، در نقطه‌اي كه سياست‌پردازان بين‌المللي آن را «جزيرة ثبات» مي‌پنداشتند، به پيروزي رسيد.
تا آن زمان، ژئوپليتيك جهان چنان بود كه ايران ـ بعنوان يكي از حساس‌ترين نقاط استراتژيك جهان ـ بطور سنتي در حوزة نفوذ غرب قرار داشت. در دوران جنگ جهاني اول، امپراطوري استعماري روسيه با انقلاب كبير 1917 فروپاشيد و جاي خود را به حكومت نوين شوروي داد. با اين جابجائي، پايه‌هاي سنتي نفوذ روسيه در ايران نيز از ميان رفت و آن بخش از اشرافيت حاكمه در ايران، كه سرسپردة تزاريسم بود، به جرگة وابستگان انگليس پيوست. در نتيجه، استعمار بريتانيا، پس از سالها رقابت شديد، موفق شد نفوذ كهن روسيه را در ايران ريشه‌كن كند و تا پايان جنگ جهاني دوم بر ايران سلطة بلامنازع داشته باشد. در پايان جنگ جهاني دوم، امپرياليسم جوان و قدرتمند آمريكا نيز پا به ميدان گذارد و پس از رقابت‌هايي با پسرعموي انگلوساكسون خود موفق شد تا سهم اصلي را در غارت ايران به خود اختصاص دهد. در اين دوران ايران عرصه تاخت و تاز بي‌رقيب انحصارهاي «جهان وطني» امپرياليستي بود.
حكومت نوين شوروي، پس از تحكيم مواضع داخلي خود، كوشيد تا سياست «منافع حياتي» تزاريسم را در ايران پي‌گيرد و در اين تلاش به جستجوي پايگاه جديد اجتماعي برخاست. اين كنكاش بيشتر بر پاية الگوهاي تجريدي و ايدئولوژيك بود. رژيم بلشويكي پاية نفوذ خود را در ميان طبقات زحمتكش جامعه و «روشنفكران» مي‌جست. و چاره‌اي نيز جز اين نداشت. غرب راه هرگونه نفوذ او را در حاكميت ايران به شدت مسدود كرده بود. اين تلاش از همان آغاز پندارگرايانه بود و لذا عقيم ماند. مهم‌تر از همه به دليل نقش ژرف عامل مذهب (اسلام) در فرهنگ جامعة ايراني، اتحاد شوروي هيچگاه نتوانست به حداقل پايگاه نفوذ دست يابد و تلاش‌هاي مكرر او با شكست‌هاي فاحش روبرو شد. اتحاد شوروي طي بيش از 60 سال تلاش تنها توانست معدود روشنفكران غربگرا و وابسته به اقشار «متجدد» و «طبقة متوسط» جامعه را به خود جذب كند. ماركسيست‌هاي ايراني (عموماً و صرفنظر از موارد معدود) نه وابسته به خاندانهاي حكومتگر كشور و «هزار فاميل» بودند تا بتوانند اهرم‌هاي سياسي ـ اقتصادي را به سود شوروي قبضه كنند و نه در ميان تودة‌ مردم جائي داشتند تا بتوانند يك حركت اجتماعي را در عمق جامعه به نفع شوروي پديد آورند. بعكس، تعارض فرهنگي آنها با فرهنگ اسلامي تودة مردم، آنان را به محافل سترون و بي‌خاصيتي براي استراتژي منطقه‌اي مسكو بدل ساخته بود. از سوي ديگر، مسكو - عليرغم دوران استثنائي و موقت پس از شهريور 1320، كه به دليل پيروزي در جنگ ضدهيتلري توانست به حضور نظامي مؤثري در بخشي از خاك ايران دست يابد نمي‌توانست از اهرم فشار سياسي نظامي از خارج براي كسب نفوذ در ايران بهره‌گيرد. با كودتاي 28 مرداد 32، آخرين بقاياي نفوذ پس از جنگ شوروي در ايران زيركن شد و سلطة غرب استوار گرديد.
اتحاد شوروي سرانجام پس از تلاش‌هاي ناموفق هرگونه اميد خود را از دست داد و ايران را بعنوان حريم دست‌نيافتني سلطة رقباي غربي‌اش به رسميت شناخت و به اين پندار عادت كرد. از آن پس، تلاش مسكو تنها در جهت كسب نفوذ محدود از مجاري ديپلماتيك و توسعة سياست «حسن همجواري» و «همزيستي مسالمت آميز» با رژيم شاه - آمريكا بود. او در اين سياست به امتيازهاي محدود و ناچيز اقتصادي - در مقايسه با غارت‌هاي عظيم انحصارات غربي - كه رژيم شاه، با جلب‌نظر غرب، به او مي‌داد، خشنود و قانع بود.


 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir