ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 80   تير ماه 1391
 

 
 

 
 
   شماره 80   تير ماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3214 بارمدرس : ارشاد از روي جهل ، فساد مي‌آورد
... مطالب اين مجله ، مبهماتي است كه از روي جهل و بي اطلاعي از حقوق مشروع و غير مشروع زنهاي ملل دنيا اظهار شده و تصديق خواهيد فرمود كه ارشاد از روي جهل غير از فساد و ضلالت نتيجه ندارد ... نويسنده اين اوراق ، قابليت نوشتن و انتشار دادن اين گونه مطالب را ندارد و ...


تعداد نمايش: 2865 بارنقش انگليس در اشاعه سانسور در ايران
مجموعه‌ حاضر حاوي اسنادي در زمينه نقش سفارت انگلستان در تهران در ترويج سانسور در رسانه‌هاي گروهي ايران است. سند‌ها عمدتاً حاوي دستورات وزير مختار يا سفير انگليس در تهران به وزارت امور خارجه كشورمان است كه هدف سرپوش نهادن بر اقدامات نيرو‌هاي متفقين به طور اعم و انگليسي‌ها به طور اخص در سالهاي حضور نظامي اشغالگرانه‌شان در ايران را دنبال مي‌كند.


تعداد نمايش: 4375 باربازنگري پرونده بدنام ترين زن دربار پهلوى
در زندگى خصوصى اشرف پهلوى، لذت جويى و خوشگذرانى، بى اخلاقى و بى اعتنايى به مسايل و مصالح ملى و كشورى، اصولى پذيرفته شده بودند. اشرف كه خود فاسد بود، گروهى از افسران و سردمداران فساد را به دور خود گرد آورده بود و اينان را در همه سفرها با خود همراه مى‏برد. اطرافيان اشرف در زمره غربزدگان لاابالى، ماديگرا، فاقد اخلاق و بوقلمون صفتى بودند كه نه از احساسات و علايق مذهبى و نه از دلبستگى‏هاى ميهنى و ملى در آنان خبرى نبود.


تعداد نمايش: 2996 بارنامه‌اي از جمالزاده
جمالزاده: كتاب «حدود العالم من المشرق الي المغرب» كه بيش از يكهزار سال پيش تأليف يافته، از درياي بزرگ جنوب ايران به صراحت با عنوان «خليج فارس» ياد مي‌كند. دريائي كه فرانسويها آن را «گلف پرسينگ»، انگليسي‌ها آن را «پرشين گلف» و آلماني‌ها آن را «پرزي شس گلف» مي‌خوانند.


تعداد نمايش: 3706 بارفرح و دفتر حفظ آثار باستاني !
در دفتر فرح پهلوي واحدي به نام « دفتر حفظ و حراست از آثار باستاني و عتيقه جات » تاسيس شده بود . اعضاي اين دفتر را كساني تشكيل مي‌دادند كه هريك از طريق غارت آثار باستاني كشور ميلياردر شده بودند . از اين رو اين دفتر فقط توانست روند خروج گسترده آثار عتيقه از كشور را تحت نظارت و هدايت فرح درآورد و اين غارتگري را سازمان بخشد .


تعداد نمايش: 10334 بارشاهپور عليرضا به روايت يكي از درباريان
شاهپور عليرضا بسيار خشن ، شرور و سختگير بود ، ديگران را كتك مي‌زد و مي‌گفت « پدرم (رضاشاه) فرمود با اين ملت بايد با كتك رفتار كرد » ، از آغاز جواني زن باره بود . خود را جانشين پدر مي‌دانست و به برادر خود محمدرضاپهلوي بي اعتنايي مي‌كرد ، او را دست مي‌انداخت و با حقارت به او مي‌نگريست .


تعداد نمايش: 3264 بارروايت وزير مختار انگليس از ارتش قاجار
وزير مختار انگليس در تهران : وقتي از در سفارتخانه خارج شدم ، سرباز ايراني محافظ سفارتخانه از جايش برنخاست و احترام نكرد . او را بازخواست كردم و علت اين بي احترامي را پرسيدم و او گفت : آنكه محافظ سفارتخانه بود برادرم بود كه به عروسي يكي از بستگان رفته و از من خواسته تا ساعاتي به جاي او در اينجا بمانم و من آداب نظامي را نمي‌دانم و ... !


تعداد نمايش: 4432 بارزمين‌خواري، ميراث پهلوي‌ها
در سالهاي سلطنت رضاخان 44 هزار سند مالكيت اراضي كشور به نا م او صادر شد. در پايان اين سالها 26 هزار روستاي كشور به 37 خانواده وابسته به حكومت پهلوي تعلق داشت. بخش بزرگي از اين املاك در دوران محمدرضا شاه تحت نام «موقوفات پهلوي» در اختيار اين خاندان باقي ماند.


تعداد نمايش: 4290 بارروايت دروغ از يك جنايت
روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور در روز پنجشنبه 31 فروردين 1354 به نقل از مقامات انتظامي نوشتند « 9 نفر از زندانيان سياسي كه در حين انتقال از زنداني به زندان ديگر قصد فرار داشتند هدف گلوله مامورين قرار گرفتند و كشته شدند » در حالي كه واقعيت چيز ديگري بود و اين عده در عملياتي انتقامجويانه تيرباران شدند ...


تعداد نمايش: 5618 بارنقد كتاب
محافظ شاه

كتاب «محافظ شاه» هر چند به دليل فقدان آگاهيهاي سياسي نويسنده و پايين بودن سطح سواد وي، نمي‌تواند از جايگاه بالايي نزد محققان و تاريخ‌نگاران برخوردار شود، اما از اين رو كه آقاي علي شهبازي سالها محمدرضا پهلوي را سايه‌وار دنبال مي‌كرده است خاطرات وي مي‌تواند در جهت كامل كردن برخي حلقه‌هاي گمشده تاريخ كشورمان مفيد واقع شود.


نگاه ابن خلدوني به تاريخ
كاري كه «ابن خلدون» برخلاف تمام مورخين اسلامي انجام داد و متاسفانه بعد از وي كسي آن را دنبال نكرد اين بود كه تاريخ را نظام‌مند و قانونمند عرضه كرد . قرآن ، عبرت را هدف اصلي از مطالعه تاريخ مي‌داند و به ما مي‌آموزد كه بايد از تاريخ عبرت گرفت. تصور ابتدايي اين است كه اين عبرت ، در حكايات تاريخي است. يعني اينكه فلان حاكم ظالم چه كرد و عاقبت او چه شد . البته مي‌توان چنين عبرتهاي جزئي را از تاريخ گرفت ولي بحث عبرت تاريخي در قرآن عميق‌تر از اين است . نوعي روال و نظم جامعه و امت و تحولات آن مورد توجه است . كاري كه ابن خلدون انجام داد، تحليل بسيار منسجم و منظم تحولات اجتماعي است . او بيان مي‌كند كه جامعه چگونه پديد مي‌آيد ، دولت چگونه شكل مي‌گيرد و توانمند و نيرومند مي‌شود و به تدريج سايه سلطه خودش را بر تمام ابعاد جامعه گسترش مي‌دهد و بعد از پيروزي گرفتار تناقض هايي مي‌شود و در داخل حوزه خودش دچار تنش مي‌گردد . اوج قدرت و صعودش چه دوره‌اي است ، فرودش از چه زماني آغاز مي‌شود و علائم بيماري‌اش كدامند و بسياري از مباحث ديگر. مقدمه تاريخ ابن خلدون تحت عنوان «العبر» كه حاوي اين مباحث است يكي از بهترين كتابهايي است كه در طول تمدن اسلامي نوشته شده و شايسته است كه بيش از پيش مورد توجه و مطالعه قرار گيرد. غربي‌ها راجع به اين كتاب تحقيق زيادي كرده‌اند ، شايد چندين برابر آنچه مسلمانها در باره آن نوشته‌اند . كم توجهي در ميان ما ايراني ها بيشتر از عرب‌هاست . در حالي كه در فرهنگ عربي بيش از صد عنوان كتاب و صدها مقاله در اين باره وجود دارد . غربي‌ها از دويست سال قبل به اين طرف ، پژوهش‌هاي بسياري در باره اين كتاب انجام داده‌اند و به درستي هم اعتقاد دارند كه ابن خلدون سر منشا جامعه شناسي علمي است .
آنچه اهميت دارد اين است كه ابن خلدون «عبرت» را مبتني بر اصول علمي تحليل نموده و به ما نشان مي دهد كه دولت چگونه پديد مي‌آيد ، چگونه قدرتش فزوني مي‌يابد و از چه زماني زوالش آغاز مي‌شود تا به نقطه صفر و زوال كامل برسد . در اين شرايط هيچ تلاشي قادر به بازگرداندن قدرت دولت نيست و از بين خواهد رفت . اگر اين سير و دگرگوني قانونمند مورد بررسي قرار گيرد به ميزان زيادي مي‌توان كليات تحولات سياسي و اجتماعي آينده و عواقب آن را پيش بيني كرد . امروزه كنكاش در اين سير تاريخي جدي‌تر و دقيق‌تر شده و اصول و فروع آن استخراج شده است.
منبع : بازخواني نهضت مشروطيت ، نشر مطهر ، 1386

رسول جعفريان

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir