ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 78   ارديبهشت ماه 1391
 

 
 

 
 
   شماره 78   ارديبهشت ماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3152 باربلائي كه قزاق‌ها بر سر مجلس آوردند
...اطراف مجلس پر شده بود از جنازه افراد و اسبها، همه اسباب و اثاثيه و اسناد مجلس را به تاراج بردند، چلچراغها و آينه‌هاي بزرگ تالار‌هاي آن را خرد كردند و فرش‌ها را آتش زدند. مجلس روزها شاهد تردد الاغها و شب‌ها محل ورود و خروج فاحشه‌ها شده بود و...


تعداد نمايش: 3252 بارمدرس: رضاخان را عزلش كنيم برود پي كارش…
ما از رضاخان ترسي نداريم. ما قدرت داريم سلطنت را تغيير دهيم، قدرت داريم رئيس‌‌الوزرا را عزل كنيم، رضاخان را هم تغيير مي‌دهيم، كاري ندارد، وقتي تصميم بگيريم كاري مي‌كنيم برود توي خانه‌اش بنشيند…


تعداد نمايش: 3283 بارپيوند استراتژيك
اين سند نشان مي‌دهد كه چه پيوند استراتژيكي ميان بهائيان عصر پهلوي و صهيونيستها وجود داشته و كارگزاران بهائي كه در تمامي اركان حكومتي به ويژه در حوزه فرهنگ، آموزش و اقتصاد رژيم شاه رخنه كرده بودند،‌ چگونه با حمايتهاي مالي خود در خدمت سياستهاي جنگ افروزانه اسرائيل بوده‌اند.


تعداد نمايش: 3459 بار10 حكايت آموزنده
علامه اقبال لاهوري: من سخن‌هائي در دل دارم كه تا وقتي در خدمت انگليسي‌ها بودم نمي‌توانستم آنها را با مردم در ميان بگذارم. اما الآن كاملاً آزاد هستم و خاري را كه در دلم خليده بود بيرون آوردم و...


تعداد نمايش: 5379 بارراز همسوئي كسروي با رضاخان
كسروي رضاخان را سردار نامي تاريخ لقب داده بود. او وكيل مدافع يكي از جاني‌ترين عوامل دستگاه ديكتاتوري رضا‌خان يعني پزشك احمدي بوده، فعاليتهاي مرحوم مدرس را زيان‌بار مي‌دانست، از شيعه با لحني هتاكانه و كينه‌توزانه انتقاد مي‌كرد و حملات رضاخان به شعائر مذهبي را «جلوگيري از ناداني» مي‌شمارد و از ارزشهايي چون حجاب زنان و شعائر محرم به عنوان «نمايشهاي بي‌‌خردانه و مايه شرمساري» ياد مي‌كرد.


تعداد نمايش: 3968 بارنمونه اي از زمينخواري در عصر پهلوي
سپهبد پرويز خسرواني هر جا كه زمين شهري مرغوبي مي‌ديد به مالك آن مراجعه مي‌كرد. اگر طرف حاضر مي‌شد زمين را به او واگذار كند فبها، وگرنه يك جوخه ژاندارم مي‌رفت و يك پرچم سلطنتي را در وسط زمين فرو مي‌كرد و خسرواني صاحب زمين را تهديد مي‌كرد كه زمين براي شاهنشاه است! طرف تسليم مي‌شد و زمين را واگذار مي‌كرد. سند به نام خسرواني، زن يا دخترهايش صادر مي‌شد...!


تعداد نمايش: 3224 بارسركوب روزنامه هاي عصر رضاخان
وابسته نظامي آمريكا در تهران : اگر رضاخان بر سر قدرت باقي بماند بعيد است از مجموع سي و چند روزنامه فارسي زبان كه در حال حاضر منتشر مي شوند بيشتر از ده تاي آنها بتوانند به كار خود ادامه دهند .


تعداد نمايش: 3190 بارمصدق: از نظر من مسلمان و بهايي فرقي ندارند !
آیت الله فلسفی : مصدق بعد از تمام شدن صحبت من به گونه تمسخرآمیزى، قاه قاه و با صداى بلند خندید و گفت «آقاى فلسفى از نظر من مسلمان و بهایى فرق ندارند؛ همه از یک ملت و ایرانى هستند»! این پاسخ براى من بسیار شگفت آور بود زیرا اگر سؤال می کرد فرق بین بهایى و مسلمان چیست؟ براى او توضیح مى دادم. امّا با آن خنده تمسخرآمیز و موهن دیگر جایى براى صحبت کردن و توضیح دادن باقى نماند.


تعداد نمايش: 4153 بارهنرمند سفاك
سرپاس مختاري رئيس سفاك شهرباني رضاخان پس از شهريور 1320 به محاكمه كشيده شد و به 10 سال زندان با اعمال شاقه محکوم کرد . اما نه تنها از اعمال شاقه عليه وي خبري نبود بلكه او را در خانه اي ويژه با تمام وسائل آسایش جا دادند. سپس در فروردین 1327 مشمول عفو ملوکانه گردیده آزاد شد و محمد رضا شاه به پاداش خدماتی که وی به خاندان پهلوی کرده بود یک میلیون ریال به او مرحمت کرد و وي را به رياست يك مركز موسيقي نيز گماشت و ...


تعداد نمايش: 4504 بارنقد كتاب
ما و بيگانگان

خاطرات دكتر جهانشاه‌لو به عنوان فردي نادم و پشيمان از گذشته خويش، مي‌تواند بسيار عبرت‌آموز باشد و هشدارهاي لازم را به ويژه به طيف جوان كه هنوز آن‌گونه كه بايد، سرد و گرم روزگار را نچشيده اند، بدهد تا مبادا گام در راهي گذارند كه حاصل تلاش و فعاليت ديگران در آن راه، جز آه و حسرت نبوده است. وی می نویسد «من باز به همه‌ي هم‌ميهنان به ويژه جوانان يادآور مي‌شوم كه در همه‌ي كارها چه كوچك و چه بزرگ به ويژه كشورداري كه سرنوشت مردم و ميهن بدان وابسته است به هيچ رو اميد به هيچ بيگانه‌اي نبندند.»


ايران‌شناسي
در جمهوريهاي قفقاز و آسياي ميانه


اگرچه همه آكادمي‌هاي علوم در جمهوريهاي شوروي سابق در مطالعات شرق‌شناسي فعال بوده‌اند ولي اين اواخر، در جمهوريهاي آسياي ميانه و قفقاز اهتمام جدي‌تري نسبت به اين مهم و به‌ويژه نسبت به مطالعه و تحقيق درباره تاريخ ايران ابراز گرديده است.
در آكادميهاي علوم بعضي از جمهوريهاي تازه استقلال‌يافته شوروي به مطالعه و تحقيق دربارة تاريخ ايران اهتمام مي‌شود. اگرچه همة آكادميهاي مهم علوم جمهوريهاي شوروي سابق در سراسر دوران بعد از جنگ دوم فعّال بوده‌اند، امّا نقش آنها در اين اواخر ديگر باره مورد توجه قرار گرفته است. در گردهم‌آيي رهبران «انجمن شرق‌شناسان سراسر شوروي» در نوامبر 1984، پريما‌كف، رئيس وقت اين انجمن، بر ضرورت وجود مراكز علمي و تحقيقاتي‌اي در ماوراي قفقاز و آسياي ميانه كه سياست و اقتصاد كشور‌هاي همجوار را بررسي و مطالعه كنند، تأكيد كرد. (وي وجود مراكزي در جاهاي ديگر اين كشور براي مطالعه دربارة شرق آسيا را نيز به همين سان ضروري مي‌دانست.) نظر پريماكف آن بود كه اين كار مستلزم يا متضمن مطالعه دربارة ملّتها و اقوام همسان يا خويشاوندي است كه در خارج از مرزهاي شوروي زندگي مي‌كنند. وي ضمناً چنين تحقيقاتي را براي تدارك حملة ضد‌تبليغاتي براي مقابله با آنچه وي پيامهاي ضد شوروي براي مردم و اقوام ساكن شوروي مي‌ناميد، نيز مهمّ مي‌دانست.
مهمترين آكادمي علوم در سطح جمهوريهاي قفقاز و آسياي ميانه كه در زمينة تحقيقات و مطالعات ايراني به مراتب برجسته‌تر از آكادميهاي همتاي خويش است، آكادمي جمهوري آذربايجان است. اين آكادمي دربردارندة «مؤسسة خلقها (يا اقوام) خاورميانه و نزديك» نيز هست كه در سال 1958 تأسيس شده است. يكي ديگر از مؤسسات تشكيل‌‌دهندة اين آكادمي «مؤسسة ادبيات و زبان نظامي» است. اگرچه آثار بسياري از محققان آذربايجان به روسي منتشر مي‌شود، با اين حال برخي از اين آثار كه مربوط به ايران است تنها به زبان آذربايجاني انتشار مي‌يابد. آثار مربوط به ايران كه در دورة بعد از جنگ دوم در «مؤسسة خلقها (يا اقوام) خاورميانه و نزديك» فراهم شده‌اند عموماً به موضوعاتي نظير تحولات اجتماعي و اقتصادي ايران در قرون نوزده و بيست، مسائل سياسي مربوط به گروههاي چپ و اقليتهاي قومي ايران، و امور بين‌المللي اين كشور پرداخته‌اند. در اين ميان، كار چنداني دربارة تحولات اقتصادي ايران انجام نشده است؛ و اين بدان سبب است كه اقتصاد حوزة بالنسبه جديدي را در رشته‌هاي تحقيقاتي اين مؤسسه تشكيل مي‌دهد. يكي از موضوعات تاريخي مورد توجه در آكادمي علوم آذربايجان همكاري [فرضي] ميان آذربايجانيها و ارمنستانيها در مقابله و مخالفت با سلطة ايران در اوايل قرن هجدهم (يعني در ايام جنگهاي پطر‌كبير در اين منطقه و زوال و انحطاط امپراتوري صفويه) بوده است.
يكي از بند‌هايي كه اخيراً به دستور كار «مؤسسة خلقها (يا اقوام) خاورميانه و نزديك» افزوده شده، مطالعات اسلامي است كه هم تربيت اسلام‌شناسان را در برمي‌گيرد و هم شامل تحقيق و مطالعه دربارة اسلام به عنوان يكي از عناصر جامعه در كشور‌هاي مورد بررسي اين مؤسسه مي‌شود.
زمينة مطالعاتي ديگري كه در سالهاي اخير در اين مؤسسه اهميت يافته و توجه زيادي را به خود معطوف داشته تحقيق دربارة آذربايجان ايران است. يكي از بخشهاي اين مؤسسه اختصاصاً مسؤول و متصدي پرداختن به جمهوري آذربايجان با آذربايجان ايران است؛ تاريخ تأسيس يا تشكيل اين بخش از مؤسسه معلوم نيست، ولي نخستين باري كه ذكري از آن در مطبوعات رفته، سال 1983 است. تاكنون چندان چيزي از فعاليتهاي اين بخش دانسته نيست. اگرچه در باكو سخن از پيوند‌هاي ميان دو آذربايجان زياد مي‌رود، اما بحثهاي عمومي دربارة اين موضوع عمدتاً در رسانه‌هاي فرهنگي، ژور‌ناليستي و تبليغاتي مي‌آيد تا در رسانه‌ها و نشريات علمي محققانه.


 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir