ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 71   مهر ماه 1390
 

 
 

 
 
   شماره 71   مهر ماه 1390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 4987 باراز بغداد تا پاريس با امام
«... در داخل هواپيمائي كه با آن به اتفاق حضرت امام از بغداد رهسپار فرانسه شديم سه مأمور مسلح مستقر كرده بودند. ما نگران نقشه احتمالي آنها بوديم. همه حركاتمان را زير نظر داشتند. دو نفرمان در فرصتي استثنائي در ژنو از هواپيما پياده شدند و تلفني به يكي از آشناها در فرانسه اطلاع دادند كه همه به فرودگاه بياييد تا اگر مأموران اجازه خروج از هواپيما را به ما ندادند، به هر شكل ممكن، نگذاريد هواپيما مجدداً پرواز كند و ...»


تعداد نمايش: 3944 بارچگونه مسجد جامع كرمان را به آتش كشيدند
مزدوران رژيم شاه با چماق و ميله‌هاي آهني و در پناه مأموران مسلح انتظامي به داخل مسجد جامع كرمان يورش برده، دربهاي مسجد را بستند، وسائط نقليه مردم را آتش زدند سپس به داخل شبستان حمله كرده ضمن ضرب و شتم مردم، قرآن‌ها، كتب مذهبي و زيلو‌ها را به آتش كشيدند، تعدادي را شهيد كردند.


تعداد نمايش: 3289 باربست‌نشيني، استعمار انگليس و مبارزه اميركبير
بست‌نشيني و پناه بردن به حريم‌هاي امن فيزيكي، اجتماعي، عقيدتي و انساني كه آدمي را از تعرض غير ، ‌محفوظ مي‌دارد امري عاطفي است ولي وقتي اين پديده ابزار سودجوئي مغرضان و سوءاستفاده از باور‌هاي مردم مي‌شود، خيانت پيشگان از چنگ عدالت مي‌گريزند و محل‌هاي امن و مقدس تا سر حد سفارتخانه‌هاي بيگانگان تنزل مي‌يابد و...


تعداد نمايش: 3240 باربهائيت ،آئين ساختگي
در دوره حكومت پهلوي، بهاييان از آزادي عمل بيشتري در ايران نسبت به دوره قاجار برخوردار شدند و توانستند براي رسيدن به هدف اصلي خود كه تشكيل حكومت بهايي در ايران بود، دست به تلاشهايي بزنند.


تعداد نمايش: 3300 بارشاهنامه شاهنشاهي !
ملك الشعراي بهار: مجموعه اي از اشعار بي پدر و مادر را در كنار هم قرار دادند و اسم آن را « شاهنامه » گذاشتند . بنده وقتي مي گويم اين اشعار مال فردوسي نيست ، به من مي گويند تو وطن پرست نيستي و ....


تعداد نمايش: 4346 بارامنيه‌هاي رضاخاني
نام «امنيه» در سالهاي 1300 تا 1320، طوري به واژه‌هاي جنايت، اخاذي، پرونده‌سازي، آزار و تعدي آميخته شده بود، كه پس از سقوط رضاشاه، و زماني كه قرار شد اين تشكيلات مجدداً تأسيس و به وزارت كشور ملحق شود، نام امنيه را از روي آن برداشتند و به جاي آن نام ژاندارمري را گذاشتند تا خاطره سوء امنيه‌هاي رضاخاني از ذهن مردم پاك شود.


تعداد نمايش: 2980 بارخشم شاهانه
چاپ مقاله‌اي در مورد سرنوشت يكي از خدمتگزاران فقير و لايق دربار صفوي كه به خاطر لغزشي كوچك مورد قهر شاه عباس قرار گرفته بود، خشم محمدرضا پهلوي را برانگيخت و…


تعداد نمايش: 3589 بارسرنوشت اولين اتومبيل‌هاي حكومتي
اتومبيلي كه مظفر‌الدين شاه در جريان سفر به فرنگ خريداري كرده بود، در نقطه‌اي به نام گردنه ملاعلي خراب شد و آن را تا تهران با گاري حمل كردند، اولين اتومبيل محمد‌علي‌شاه قاجار با انفجار بمب آسيب‌ ديد، اتومبيل وثوق‌الدوله در حمله يك گاوميش قوي هيكل در هم شكست و ...


تعداد نمايش: 3336 بارجلسات جن گيري در كاخ شاه !
شب ها به طور مرتب جلسات جن گيري و احضار ارواح در كاخ نياوران برگزار مي شد و محمدرضا با استفاده از چند حاضر کننده ارواح و مديوم هاي نيرومند، تلاش مي کرد روح پدرش را احضار و از او کسب راهنمايي کند...!


تعداد نمايش: 3245 بارمعرفي كتاب
« مسي به رنگ شفق»
كتاب «مسي به رنگ شفق» را بايد روايتي ارزشمند از بخشي از آنچه بر نيروهاي فعال و استعدادها و توانمنديهاي ملت ايران در دوران حاكميت مطلق آمريكا بر اين مرز و بوم رفت، بدانيم. آقاي سيدكاظم بجنوردي در بيان خاطراتش به عنوان كسي كه سيزده سال از عمر خويش را در زندانهاي شاه به سر برده ، خواننده را به تاريكخانه‌هايي مي‌برد كه يادآوري آنها براي نسلهاي حاضر و آينده كشور بسيار حياتي است.با يك قيام و قعود !
وقتي در مهر 1343دولت حسنعلي منصور تصميم داشت تحت فشار شاه لايحه كاپيتولاسيون را به تصويب مجلسين برساند ، هردو مجلس شورا و سنا تعطيل بودند . دولت ابتدا از رئيس سنا خواست براي « رسيدگي به لايحه تسهيل وصول مالياتها و اصلاح بودجه كل » جلسه فوق العاده مجلس سنا تشكيل شود . دولتيان دليل اصلي تشكيل سنا را به نمايندگان نگفتند . گوئي مايل نبودند حتي نمايندگان خود فروخته سنا بدانند كه آنان چه مي كنند . وقتي جلسه سنا تشكيل شد رئيس مجلس گفت « لايحه مربوط به اصلاح بودجه و تاسيس مركز آمار ، در حال حاضر مهيا نيست ولي كار مختصر ديگري هست كه اجازه بفرماييد الآن تمامش كنيم » وي سپس درخواست دولت براي تصويب لايحه كاپيتولاسيون را با عبارت « ماده واحده الحاق به پيمان وين » طرح كرد .
چون در ماده واحده مطلب قابل فهمي براي نمايندگان سنا وجود نداشت ، يكي از سناتورها خواستار توضيح شد و ميرفندرسكي معاون وزارت امور خارجه توضيح داد كه « قرارداد وين ، بر تامين مصونيت براي كارمندان فني سفارتخانه ها تاكيد دارد . ولي اين امر زماني قانوني مي شود كه به تصويب مجلسين برسد » يكي ديگر از سناتورها راجع به نوع مصونيتها سوال كرد و جواب داده شد كه « اين مصونيت ها شامل معافيت ماليات است كه از اين پس از آنان ماليات گرفته نشود و يا اينكه براي مسكن و تغذيه معافيت داشته باشند كه اين چيز مهمي نيست ! »
با اين توضيح سناتورها قيام كردند و كليات ماده واحده تصويب شد . سپس بدون آنكه شخص ديگري اظهار نظر كند ، ماده واحده به راي گذارده شد و نمايندگان برخاستند و تصويب شد . بعد ، آن را به مجلس شوراي ملي فرستادند . مجلس شورا تعطيل بود . تشكيل جلسه فوق العاده تقاضا شد . در جلسه فوق العاده نيز هيچيك از نمايندگان نپرسيد كه آيا موضوع در كميسيون دادگستري كه طبق قانون وظيفه بررسي اوليه را دارد ، مطرح شده است يا نه . يكي از نمايندگان ، جلسه مجلس شورا را به « شور با شكنجه » تعبير كرد . حتي اجازه صرف ناهار هم به نمايندگان داده نشد تا اينكه لايحه با اكثريت ضعيفي تصويب شد .
بديت ترتيب لايحه كاپيتولاسيون كه در 13 مهر 1342 در هيات دولت به تصويب رسيد ، در 25 دي 1342 به سنا تقديم شد ، در سوم مرداد 1343 به تصويب سنا و در 21 مهر 1343 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . اين همان لايحه اي است كه امام خميني از آن به عنوان « سند بردگي ملت ايران » ياد كردند .
منبع : تاريخ سياسي معاصر ايران ،
دكتر سيد جلال الدين مدني ،
دفتر انتشارات اسلامي ،
1387 ، ج 2

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir