ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 54   ارديبهشت ماه 1389
 

 
 

 
 
   شماره 54   ارديبهشت ماه 1389


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3815 باراختناق مطبوعاتي در عصر رضاخان
از نخستين اقدامات سردار سپه در زمان تصدي رياست الوزرائي، گذراندن مصوبه‌اي در هيأت وزيران بود كه به موجب آن هر تظلمي كه در مطبوعات چاپ مي‌شد بي‌جواب مي‌ماند و بدان رسيدگي نمي‌شد.


تعداد نمايش: 3421 باراسرائيل؛ الگوي دو حزب مردم و مليون!
«مئير عزري» نماينده سياسي دولت اسرائيل در تهران: رهبران هر دو حزب مردم و مليون يعني اسدالله علم و منوچهر اقبال براي سازماندهي احزاب خود، من را به كمك طلبيدند! هيچيك از آنها از دانش سازماندهي و شيوه عضوگيري آگاهي نداشتند.


تعداد نمايش: 4585 باربازخواني زمينه ها و روند قيام گوهرشاد
قيام گوهرشاد را مي‌توان تقابل روحانيت مشهد با مظاهر بي‌ديني و مذهب زدايي رضاخان تفسير کرد. با تثبيت پايه هاي سلطنت پهلوي، رضاخان که قدرت مطلقه را در دست داشت سعي کرد با پياده کردن آنچه که او خود پيشرفت و تعالي جامعه مي‌خواند از دول اروپايي و غربي عقب نماند.


تعداد نمايش: 3287 بارپرداخت رشوه‌ براي كسب‌ شناسايي سياسي!
محمد ساعد نخست‌وزير وقت از طريق يك واسطه درخواست 400 هزار دلار رشوه از اسرائيل كرد تا در ازاي آن هيأت دولت و شخص شاه را به قبول شناسايي سياسي اسرائيل متقاعد كند. او در انجام اين مسئوليت موفق نيز شد و صهيونيست‌ها نيز پول را به وي پرداخت كردند.


تعداد نمايش: 4925 بارمفاسد مالي در عصر هويدا
كمك‌هاي ميليوني به دانشگاههاي نيويورك، جورج واشنگتن آمريكا و سنت آنتوني انگليس، خريد آپارتمان لوكس براي همسر رئيس جمهور پاكستان در لندن و پرداخت حقوق دائمي به همسر يكي از سناتورهاي جمهوريخواه آمريكا به‌عنوان «حق‌ مشاوره» بخشي از هزينه‌هاي دوران نخست‌وزيري هويدا بود.


تعداد نمايش: 4230 بارمنصور روحاني
طراح تخريب كشاورزي ايران

منصور روحاني وزير بهائي كابينه هويدا از عوامل مؤثر در نابودي كشاوري ايران بود. او ايران را كه زماني «انبار غله آسيا» نام داشت در صف وارد‌كنندگان غله و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي قرار داد و باعث شد دروازه‌هاي كشور به روي محصولات و توليدات كشاورزي انگلستان، آمريكا، دانمارك، نيوزلند، استراليا و ... باز شود.


تعداد نمايش: 3674 بارچند برگ از پرونده يك دودمان
هويدا نخست‌وزير: بحرين دختر ماست. دختر بزرگ مي‌شود و به خانه شوهر مي‌رود. ما دخترمان را شوهر داديم. مهم اين است كه دخترماست و نورچشم ماست...!


تعداد نمايش: 3366 باررجال عصر پهلوي
هژبر يزداني
هژبر يزداني با استفاده از سرمايه موسسات بهايي توانسته بود از يك گله دار ساده در سنگسر به اختاپوسي تبديل شود كه بر بسياري از مراكز قدرت اقتصادي كشور چنگ بيندازد


تعداد نمايش: 3437 باراصطبل ساواك در نيويورك
.... ابتدا گفته شد قرار است در زمين مورد نظر در نيويورك يك مركز بزرگ لبنياتي ساخته شود. بعد گفتند در اين زمين قرار است اصطبل ساخته شود، سپس گفتند قرار است يك گاوداري با ظرفيت 200 گاو شيرده در آن احداث شود. اما نهايتاً روزنامه‌هاي آمريكا فاش كردند كه صاحب ملك، نماينده ساواك در نيويورك است و قرار است در آن يك زندان براي دانشجويان مخالف رژيم ساخته شود و...


تعداد نمايش: 7156 بارنقد كتاب
ما چگونه ما شديم
نويسنده تلاش دارد تا ثابت كند چيزي به نام توطئه از سوي غربي‌ها عليه ايران جريان ندارد. اين پايه كجي است كه ديوار بحث را تا ثريا كج بالا برده و نويسنده را در كلافي از تناقضات گرفتار كرده است.آفت تاريخ‌‌نويسي
تاريخ و تاريخ‌نگاري چه به صورت ثبت وقايع و حوادثي كه وقايع‌نگار شاهد آن بوده يا از اين و آن شنيده و چه به صورت مطالعه و بررسي حوادثي كه بر پيشينيان گذشته، از ديرباز مورد توجه گروهي از علاقه‌مندان به تاريخ بوده و هست. بنابراين تاريخ‌نويسي و وقايع‌نگاري همگام با رشد و توسعه جوامع بشري حركت كرده است. آنچه در اين راستا شايان ذكر است نحوه نگارش وقايع و حوادث توسط وقايع‌نگاراني است كه گروهي تاريخ را در چارچوب تنگ زندگينامه صاحبان قدرت خلاصه ديده‌اند. در اين ميان، گروهي حق و حقيقت را در مسلخ مصلحت ذبح كرده، به جاي تاريخ‌نگاري به مديحه‌سرايي ارباب زر و زور نشسته‌اند و گروهي كنج عزلت گزيده، گنج عزت خريده‌اند و حرمت قلم را پاس داشته و عزت و كرامت خود را به زر و سيم سلطان نفروخته‌اند و پاي از دايرة حق و حقيقت بيرون ننهاده‌اند. اين گروه نيز اگرچه تاريخ را جز فضايح و قبايح اعمال ستمگران و زورمداران و زرمندان نديده‌اند، ولي به هر حال با غور و بررسي در آثار آنان مي‌توان به گوشه‌هايي از مظالم ستمگران بر توده‌هاي محروم، كه هيچگاه در تاريخ و تاريخ‌نگاري متعارف و متداول ، محلي از اعراب نداشته‌اند، پي‌برد. هر چند چه در گذشته‌هاي دور و چه در دوران متأخر، بوده‌اند مورخيني كه در خلال نگارش وقايع يا تحليل حوادث گذشته، به زندگي اجتماعي، وضعيت اقتصادي و مسايل علمي و فرهنگي نيز بذل توجهي داشته‌اند ولي تعداد اين‌گونه مورخين به قدري معدود و دامنة تلاش آنان به حدي محدود بوده است كه امروزه ما نمي‌توانيم مدعي شويم، اطلاعات ما نسبت به زندگي اسلافمان اطلاعاتي جامع و كامل است.
نكته ديگري كه در تاريخ‌نگاري همواره، مانع از ثبت و ضبط صحيح وقايع شده و طبعاً خواننده را از حقايق و واقعيت‌ها دور مي‌نموده است، اعمال ذوق و سليقه‌هاي فردي و جمعي و گاهي در نظر گرفتن مصالح فردي يا جمعي بوده است. بديهي است كه اين آفت و زيان‌هاي حاصل از آن كمتر از، حفظ منافع فردي و يا جمعي نبوده و نيست. با كمال تأسف نگاهي به تاريخ معاصر ايران، شاهد صادقي است بر اين مدعي. در بسياري از كتب تاريخي صد و چند سالة اخير. آنچنان نوشته‌هاي تاريخي با اغراض شخصي و گروهي عجين شده است كه به راحتي مي‌توان دريافت نويسنده به كدام طيف فكري وابسته بوده و تابع چه نگرشي است. چرا كه نويسنده در اثر خود، از هيچ حرمت‌شكني، توهين، فحش و ناسزا و برچسب زدن نسبت به گروه مخالف، خودداري نورزيده و بدين وسيله موضع خود را روشن نموده است. توهين و تعرض بيجا در بيان رويدادها و تحولات تاريخي ، درست به اندازه تعريف و تمجيد بيجا ، تاريخ نويسي را مخدوش و غير واقعي مي سازد . اهميت اين مسئوليت زماني خود را بهتر مي نماياند كه مورخ عميقا بداند با نوشته او و شرح او از تاريخ ، قرار است فكر و ذهن و باور مخاطب كنجكاو و جستجوگر سمت و سو يابد . به اين دليل تاريخ نگاري به نوعي در درون خود داراي بار خدمت و خيانت است . مهم اين است كه مورخ از كدام دريچه به تاريخ و تحولاتش مي نگرد و چگونه آن را مي نماياند .
ترديدي نيست هر مورخي داراي نگرشي ويژه و اعتقاداتي است، كه خواه‌ناخواه در نگارش وقايع يا تحليل وي از تاريخ اثر مي‌گذارد و تأثير اعتقادات مورخ در اثر او، امري است اجتناب‌ناپذير ولي، آنچه كه به‌عنوان آفت تاريخ‌نويسي از آن ياد كرده‌ايم و آن را مذموم دانسته‌ايم، قلب حقايق و تحريف تاريخ و واژگونه نگاشتن حوادث و وقايع است. گرچه زشتيها و زيباييها از اساس داراي نشانه ها و علائم مشخص هستند و با هيچ تحريفي نمي توان بر آنها جز آنچه دارند اضافه نمود و هر ذهن كنجكاوي نيز مي تواند با تحقيق و تدبر و پژوهش ، حقيقت را دريابد . مع الوصف زيبا نشان دادن زشتيها و زشت جلوه دادن زيبائيهاي تاريخ ، هردو قلب حقيقت ، تحريف ، دروغ و فريب افكار عمومي است . مورخ متعهد بايد حقيقت تاريخ را از حب و بغض خود مصون نگاه دارد . اعمال‌نظر در حد متعارف براي مورخ، امري است تقريباً گريزناپذير. ولي هنر مورخ صادق آن است كه بدون تزريق ديدگاه خود بتواند همه حقيقت رابيان نمايد .

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir