ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 26   سي‌امين فجر انقلاب
 

 
 

 
 
   شماره 26   سي‌امين فجر انقلاب


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آفات انقلاب از ديدگاه شهيد مطهري

شهيد مرتضي مطهري در كتاب «نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير» مي‌نويسد: هر انقلابي در صورت بي‌توجهي به آن، ممكن است دچار آفت‌زدگي شود. به گفته وي آفتهائي كه انقلابها و نهضتهاي اسلامي را همواره تهديد مي‌كنند،‌عبارتند از:
1ـ ‌نفوذ انديشه‌هاي بيگانه براي مخدوش ساختن چهره انقلاب كه ممكن است از طريق دشمنان و يا دوستان ناآگاه، صورت گيرد. اين نفوذ خطري است كه كيان انقلاب و اسلام را تهديد مي‌كند.
2ـ‌ تجدد‌گرائي افراطي كه عبارت‌است از آراستن اسلام به آنچه از اسلام نيست و پيراستن آن از آنچه از اسلام است با هدف رنگ زمان زدن و به روز كردن. اين آفت بزرگي است كه انقلاب را تهديد مي‌كند.
3ـ ناتمام گذاشتن انقلاب به معناي بي‌توجهي به ضرورت پي‌گيري اهداف اوليه انقلاب اسلامي. به قول شهيد مطهري در هر نهضت، مرحله سازندگي و اثبات به مراتب از مرحله پيش از آن كه مرحله نفي و انكار است، دشوارتر مي‌باشد.
4ـ رخنه فرصت طلبان. هر انقلاب مادام كه مراحل دشوار اوليه خود را طي مي‌كند، سنگيني بارش بردوش افراد مؤمن و مخلص قرار دارد ولي همين كه به بار نشست سرو كله افراد فرصت‌طلب براي چيدن ثمره‌هاي آن پيدا مي‌شود. ميدان دادن به اين گونه افراد،‌خطري است كه دوام انقلاب را مورد تهديد قرار مي‌دهد.
5ـ تغيير ديدگاه كه به معني از دست دادن عدالت و اخلاص در مرحله تقسيم غنائم ودستاوردهاي انقلاب است. تغيير ديدگاه به معني امتناع عمدي درتحقق هدفهائي است كه وعده آن در آغاز انقلاب به مردم داده شده بود.
اگر چه شهيد مطهري كتاب «نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير» را سالها قبل از شكل‌گيري انقلاب اسلامي به رشته تحرير درآورده ولي ديدگاه وي راجع به آ‌فات انقلاب، هم اكنون نيز كه در آستانه 30 سالگي انقلاب اسلامي هستيم مصداق دارد. يعني الآن نيز پديده‌هائي چون نفوذ انديشه‌هاي بيگانه، تجدد‌گرائي افراطي، ناتمام گذاردن انقلاب، رخنه فرصت‌طلبان و تغيير ديدگاه متوليان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نسبت به انتظارات معقول و منطقي مردم، آفاتي هستند كه مي‌تواند نهضت و نظام را از درون تهديد نمايد.

این مطلب تاکنون 5549 بار نمایش داده شده است.

انقلاب در 30 سالگي


«تاريخ‌نگاري انقلاب اسلامي»از نگاه صاحبنظران


ريشه‌هاي پيدايش استبداد در حكومت پهلوي


«گري سيك»: مشاور پيشين امنيت ملي آمريكا:
انقلاب اسلامي يك تحقير ابدي براي آمريكا بود


بازنگري تحولات 37 ساله عصر پهلوي دوم


آفات انقلاب از ديدگاه شهيد مطهري


انقلاب و شكست «سيا»


خطاهاي ده‌گانه شاه


تلاش ساواك براي تحديد امام خميني(ره) در پاريس


شاهان ايران از نگاه «ويل دورانت»


انگليس، ركورد دار تلاش براي جلوگيري از سقوط شاه


نقد كتاب
«چه شد كه چنان شد»


 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir