ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 20   ويژه‌نامه روز قدس
 

 
 

 
 
   شماره 20   ويژه‌نامه روز قدس


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فلسطين و اسرائيل به روايت نويسندگان غربي و اسرائيلي
(معرفي 20 كتاب)

ماهيت رژيم صهيونيستي و حقيقت رفتار اين رژيم با ملت فلسطين، حتي از نگاه محققين و پژوهشگران غربي و اسرائيلي نيز دور نمانده است. كتابهائي كه در اين بخش معرفي مي‌شود، پديده صهيونيسم، جنگهاي اسرائيل با ملل مسلمان،‌ فعاليتهاي موساد، موضوع آوارگان،‌اصالت ملت فلسطين و ساير موضوعات مربوط به بحران فلسطين را بررسي كرده‌اند.

  

نام كتاب: يك فلسطين، تمام و كمال: يهوديان و اعراب تحت قيمومت انگلستان
One Palestine, Complete: Jews and Arabs under British Mandate

نويسنده: تام سگو
Tome Segev
قيمت: 28 دلار
تاريخ انتشار: 2000
تعداد صفحات: 624 صفحه
در طي 50 سال گذشته، روابط اعراب و اسراييل دستخوش تحولات،‌تغييرات و جنگهاي بسياري بوده است. فهم رخدادهاي مربوط به فلسطين در طي اين دوره براي فهم آنچه در آينده روي خواهد داد مهم و مؤثر است. تام سگو، ژورناليست اسراييلي با اين بيان كه چرا انگليسي‌ها، نيروهاي صهيونيستي را به اعراب ترجيح دادند و چگونه در شكست دادن فلسطيني‌ها به آنها كمك كردند، كتاب «يك فلسطين تمام و كمال» را به رشته تحرير درآورده است. او ضمن بررسي فقر و محروميت ملت فلسطين اعتقاد دارد دليل برگزيده شدن صهيونيست‌ها از سوي انگلستان، زمينه‌هاي قدرت اين گروه در جهان بوده است.
  
نام كتاب: عرفات، از مدافع تا ديكتاتور
Arafaat: Frome defender to dictator
نويسنده: سعيد ابوريش Said K.Aburish
ـ 361 صفحه
ـ چاپ نوامبر 1998
ناشر: Bloomsbury ايالات متحده امريكا
نويسنده در اين كتاب، تلاش مي‌نمايد تا به بهترين شكل، شخصيت، زندگاني و سرشت دوگانه و متناقض رهبر فقيد فلسطيني را مورد بررسي قرار دهد. نويسنده كه يكي از تحليل‌گران سياسي فلسطيني است، مفهوم رايج از شخصيت عرفات در غرب را از زاويه‌اي ديگر مورد توجه قرار مي‌دهد. به عقيده او عرفات بيش از آنكه مدافع آرزوهاي مردم باشد با كوته‌نظري خود در عرصه عمل و دوري از واقعيت‌ها و عدم درك درست از اصول دموكراتيك، به يك بازدارنده واقعي جريان صلح در خاورميانه تبديل شده است. نويسنده اعتقاد دارد كه سازمان آزاديبخش فلسطين، هرگز يك حركت انقلابي نبوده است، بلكه گروهي از فلسطينينان مي‌باشندكه در طي زمان، ثروتمند و ثروتمندتر شده‌اند. او مي‌گويد كه عرفات در سال 1963 با سازمان جاوسي آمريكا CIA در بيروت ارتباط برقرار نموده و از همان زمان، گفتگوهايي پنهان ميان آنها وجود داشته است. ابوريش بر اين باور است كه رهبر سازمان آزاديبخش فلسطين يا رييس حكومت خودگردان فلسطيني يكي از زشت‌ترين چهره‌هاي ديكتاتوري مطلقه را در جهان امروز به خود گرفته است.
  
نام كتاب: امپراطوري اسراييل و فلسطينيان، سياست توسعه
Imperial Israel and Palestinians: the Politics of Expansion
نويسنده: نور مصلحه
قيمت: 15 پوند
تاريخ انتشار: 2000
تعداد صفحات: 32
در كتاب امپراطوري اسراييل و فلسطينيان، نويسنده تاريخي از سياست توسعه‌طلبي اسراييل ارائه مي‌دهد. نويسنده به ويژه بر دوره تاريخي پس از جنگ 1967 تاكنون تمركز نموده و تأكيد مي‌كند سياست تجاوز و توسعه رژيم صهيونيستي توسط هردو گروه چپ و راست در اسراييل در تمام اين دوران ادامه داشته است. نويسنده نشان مي‌دهد كه اساس برخورد ميان صهيونيستها ـ اعم از مهاجر يا ساكن ـ و فلسطينيان عموماً در مورد موضوعاتي از جمله زمين،‌ قلمرو، جمعيت، شهرك‌نشينان و آب بوده است. او همچنين به تشريح اين مسأله مي‌پردازد كه در سياست اسراييل آواره‌سازي فلسطينيان در هر زمان از طرق نظامي يا وارد ساختن فشارهاي مداوم از اولويت برخوردار است.
  
نام كتاب: ستون‌هاي فروافتاده: سياست‌هاي آمريكا در قبال فلسطين و اسرائيل از 1945
Fallen Pillars: U.S Policy Towards Palestine and Israel Since 1945
نويسنده: دونالد نف Donald Neff
قيمت: 25 دلار
تاريخ انتشار: 1995
ناشر: Institute For Palestine Studies
تعداد صفحات:350
نويسنده اين كتاب به عنوان يكي از خبرنگار ـ محققان مؤسسه مطالعات فلسطين در واشنگتن به پيشينه تاريخي گرايشهاي امريكا نسبت به صهيونيسم و فلسطين مي‌پردازد و در اين زمينه، به اسناد طبقه‌بندي شده وزارت خارجه آمريكا استناد مي‌كند. او سپس، تحول سياست‌هاي آمريكا در قبال مجموعه‌اي از حوادث از مرزبندي‌هاي جديد تا مسأله پناه‌جويان را مورد توجه قرار مي‌دهد و از اين رهگذر به مبحث گفتگوهاي سياسي نيز مي‌پردازد، دقت نويسنده در استفاده از اسناد، از نكات قابل توجه در اين كتاب است.
  
نام كتاب:گلوله‌ههاي پلاستيكي Rubber Bullets
نويسنده: يارون عزراهي
ناشر: Farrar. Strous and Giroun
قيمت: 25 دلار
تاريخ انتشار: 1997
تعداد صفحات: 320
عزراهي به عنوان يك نويسنده‌ي اسراييلي در حوزه علوم سياسي و مدرس اين رشته در دانشگاه به بررسي مفهوم قدرت در جامعه سياسي اسراييل و شكاف‌هايي كه در اثر منازعه ميان گروههاي مدعي قدرت بوجود آمده، پرداخته است. تمركز او بر روي مسأله قدرت در اين كتاب، از منظر نگاه به نقش قدرت به عنوان هويت بخش جامعه، شكل دهنده رابطه مردان وزنان و پدران و فرزندان در جامعه امروزي اسراييل است. او به بررسي راههايي كه اختلاف و منازعه از آن طريق به جنبه‌هاي گوناگون حيات و فرهنگ اسراييلي، از ابعاد اجتماعي خدمت نظام وظيفه و توسعه زبان عبري گرفته تا رويكردهاي اسراييلي‌ها به سوي شناخت سرشت و موقعيت زنان راه يافته است، مي‌پردازد.
  
نام كتاب: دلار و ديپلماسي Dollars and Diplomacy
نويسنده: پاتريك كلاوسون و زئوگدال
قيمت: 19 دلار
تاريخ انتشار: 1999
تعداد صفحات: 320
كلاوسون و گدال در كتاب دلار و ديپلماسي به دنبال يافتن ارتباط ميان پديده‌هاي اقتصادي و سياسي هستند. از اين رهگذر، نويسندگان ياد شده بر اين باورند كه مذاكرات صلح اعراب و اسراييل تحت تأثير ابتكارات اقتصادي آمريكا قرار دارد. بدين ترتيب كتاب حاضر در حالي كه تأثير عوامل ديگر بر روي منحني حركت مذاكرات را نفي نمي‌كند اما اهميت فعاليت و ابتكارات اقتصادي از سوي دولتهاي آمريكا در اين زمينه را بسيار اساسي قلمداد مي‌نمايد.
  
نام كتاب: تاريخ اسراييل، از آغاز صهيونيسم تاكنون
History of Israel: From the Rise of Zionism to our Time
نويسنده: هاوارد. ام. سچر
قيمت: 25 دلار
تاريخ انتشار: 1999
تعداد صفحات: 352
اين كتاب از سرآغاز صهيونيسم (ناسيوناليسم يهودي) توسط تئودور هرتصل آغاز و صهيونيسم پس از هرتصل، اعلاميه بالفور، آغاز رويارويي يهود ـ عرب، فلسطين در جنگ جهاني دوم، فلسطين پس از جنگ، جنگ استقلال، جنگ شش روزه، جنگ يوم كيپور، منشاء‌ليكود، صلح با مصر، اسراييل و درگيري در لبنان را مورد بررسي قرار مي‌دهد. نويسنده همچنين در دو فصل به مسير دشوار صلح و فهرست‌بندي اهم اتفاقات مهم نيم قرن اخير در اين سرزمين مي‌پردازد. اين كتاب را مي‌توان كتابي جهت ارائه تاريخ يهود و نه تاريخ اسراييل در قرن جاري دانست، نويسنده در ويرايش دوم اين اثر كه چاپ اول آن در 1996 منتشر گرديد كوشيده اشتباهات اوليه را اصلاح كند و با اعراب و فلسطينيان برخوردي بي‌طرفانه داشته باشد. از اين نويسنده همچنين كتاب نگاهي به تاريخ معاصر يهود نيز قبلاً به چاپ رسيده است.
  
نام كتاب: فلسطين در عهد عيسي: ساختارهاي اجتماعي و منازعات اجتماعي
Palestine in the Time of Jesus: Social Structures and Social Conflicts
نويسنده: كي. سي. هانسون، داگلاس اي. اُكمان
K.c. Hanson, Douglas E. Oakman
تعداد صفحات: 256
ناشر: Minnea Polis: Fortress
سال نشر: 1998
اين كتاب با بهره‌گيري از رويكردي جامعه‌شناختي به شناسايي پويايي‌هاي اجتماعي در عرصه‌هاي سياسي،‌ اقتصادي و مذهبي در نخستين روزهاي حيات سرزمين فلسطين مي‌پردازد. مقايسه‌هايي كه ميان دنياي قديم و جديد وجود دارد نيز خواننده را در فهم بهتر نقاط كليدي ياري مي‌كند. نمودارهاي كتاب از ديگر مواردي است كه درك متن را تسهيل مي‌نمايد.
  
نام كتاب: رانده‌شدگان فلسطيني
[The Palestinian exdus 1948-1998]
نويسنده: غداكرمي، اوجن كتران
[Ghada Karmi, Eugene Cotran]
تعداد صفحات: 288
سال نشر: 1999
اين كتاب به يكي از مسائل مهم و اغلب فراموش شده در بسياري از جوامع امروزي يعني مسأله آوارگان فلسطيني مي‌پردازد. كتاب حاضر با كنار يكديگر قرار دادن جنبه‌هاي گوناگون تاريخي حقوقي و ... تلاش مي‌نمايد تا جنبه‌هاي برجسته اين مسأله پيچيده را به تحليل بكشيد. در نظر داشتن ديدگاهي براي آينده و سرنوشت آوارگان، از ديگر مباحث كتاب حاضر است.
  
نام كتاب: برداشت‌هاي مربوط به فلسطين: تأثير اين برداشت‌ها بر سياست خاورميانه‌اي ايالات متحده
[Perceptions of Palestine: their Influence on U.S Middle East policy]
نويسنده: كاتلين كريستيسون
[Kathleen Chiristison]
تعداد صفحات: 380
سال نشر: 1999
اين كتاب در آزمون افكار عمومي امريكايي در مورد فلسطين بر اين باور است كه در طي قرن بيستم، جوي از محق بودن يهوديان براي زندگي و تشكيل دولت در فلسطين در ميان امريكايي‌ها وجود دارد در حالي كه حق مردم فلسطين براي زندگي در اين سرزمين به فراموشي سپرده شده است. نويسنده همچنين به بررسي عوامل تأثيرگذار بر روي سياستگذاران امريكايي در زمينه مسايل مربوط به فلسطين مي‌پردازد.
  
نام كتاب: اسراييل چگونه برنده شد: تاريخي مختصر از درگيري‌هاي ميان اعراب و اسرائيل
How Israel Was Won: Aconcise History of the Arab – Israeli Conflict
نويسنده: باليس توماس
قيمت: 17 دلار
تاريخ انتشار: 1999
تعداد صفحات: 352
نويسنده اين كتاب كوشيده است برخوردهاي صورت گرفته از سالهاي پاياني قرن 19تا مذاكرات اخير اعراب و اسراييل را مورد بررسي قرار دهد
  
نام كتاب: آنچه كه باقي ماند: روستاهاي فلسطيني كه در سال 1948 توسط اسراييل اشغال و سكنه آن آواره شدند.
All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948
نويسنده: وليد خالدي
قيمت: 60 دلار
تاريخ انتشار: 1999
كتاب حاصل 6 سال تحقيق نويسنده و حدود 30 محقق همكار است كه در آن مشخصات كامل 400 روستاي فلسطيني كه در خلال جنگ 1948 نابود شده و ساكنان آن آواره گرديده‌اند، آورده شده است. در مورد اين كتاب بني‌موريس از نويسندگان روزنامه هاآرتص نوشته است: «كتاب، حاصل كار زياد‌، در جمع‌آوري اسناد و مدارك است، كتاب يك تحقيق اساسي را به نمايش مي‌گذارد كاري كه خيره كننده است.»
نويسنده كتاب در بيت‌المقدس به دنيا آمده و تحصيلات خويش را در لندن و اكسفورد به اتمام رسانده است. او دستيار محقق در مركز تحقيقات خاورميانه هاروارد امريكا است و كتابها و مقالات متعددي به زبان عربي و انگليسي دارد.
  
نام كتاب: اورشليم؛ يك شهر، سه دين
Jerusalem: One City, Three Faiths
نويسنده: كارن آرمسترانگ
ناشر: Radnom House
تاريخ انتشار:1997
قيمت: 5/17 دلار
در اين كتاب، آرمسترانگ به بررسي تاريخ بيت‌ المقدس از زمان‌هاي گذشته تا قرن بيستم ميلادي مي‌پردازد. اين شهر براي سده‌هاي متمادي، شهر مقدس مسلمانان، مسيحيان و يهوديان بوده است. در تمامي اديان،‌ «مكاني مقدس» وجود دارد و نويسنده تلاش مي‌كند تا اين تقدس را از نگاه هر سه مذهب مورد بررسي قرار دهد. اين شهر نه تنها، نشانه‌اي از خداوند در چشم طرفداران اين سه دين است بلكه به عنوان شهري كه ريشه در هويت آنها دارد، مطرح مي‌گردد.
در اين كتاب نويسنده مراحل رشد و تكامل اديان مختلف در اين منطقه، تاريخ اقوام و مذاهب موجود از ديرباز و چگونگي اسكان اقوام را به طور مفصل و مبسوط مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد. كتاب ضمن بررسي تاريخي به ادعاهاي طرح شده توسط اقوام و تمدنهاي مختلف درباره تملك بيت‌المقدس اشاراتي مي‌كند و دلايل هر يك را بر مي‌شمارد. در پايان كتاب نويسنده بيت‌المقدس را شهري مقدس براي پيروان همه اديان ذكر مي‌كند.
  
نام كتاب: جنگ و صلح در خاورميانه
War and Peace in the Middle East
نويسنده: اَوي شليم
ناشر: Viking Penguin
قيمت: 13 دلار
تاريخ انتشار: 1995
تعداد صفحات: 151
سياست در خاورميانه پديده‌اي است كه اغلب بسيار پيچيده به نظر مي‌رسد. كتاب جنگ و صلح در خاورميانه، كتابي است كه مسائل مربوط به منطقه را به صورتي ساده مورد توجه قرار داده است. البته نبايد فراموش كرد كه اين روش گاه به نوعي ساده‌انگاري بيش از اندازه مسائل تبديل شده است. بنابراين، به رغم تلاش نويسنده در ارزيابي انتقادي از اوضاع منطقه، تحليل‌هاي كتاب، چهره‌اي ساده به خود مي‌گيرد و لذا براي آناني كه در پي تحليل‌هاي عميق هستند، رجوع به منابع ديگر توصيه مي‌شود.
  
نام كتاب: جاسوسان گيدئون؛ تاريخ سرّي موساد
Gideon's Spies: the Secret History of the Mossad
نويسنده: گوردن توماس
ناشر: St. Martin's Press
قيمت:95/14 دلار
تاريخ انتشار: مارس 2000
اين كتاب درباره موساد يكي از سازمانهاي مهم جاسوسي ـ جهان نوشته شده است. اين سازمان در سال 1951 با هدف تضمين امنيت اسراييل به وجود آمده و به يكي از سازمانهاي اطلاعاتي مهم در جهان تبديل گرديد. بسياري از عمليات‌هاي جاسوسي و ضد جاسوسي، تروريستي، قتل، ترور، آدم‌ربايي و شكنجه فلسطينيان. ريشه در فعاليت‌هاي اين سازمان داشته است. نويسنده مدعي است كه براي نخستين مرتبه، ضمن مصاحبه با برخي اعضاي موساد و دستيابي به برخي اسناد فوق محرمانه و طبقه‌بندي شده، تلاش نموده تا درهاي يكي از موضوعات كاملاً بسته را بگشايد و حقايقي درباره موساد را آشكار نمايد.
در اين كتاب در مورد دست‌داشتن سازمان اطلاعاتي ـ جاسوسي اسراييل در جريان‌هاي مختلف از جاسوسي در كاخ سفيد گرفته تا انفجار هواپيماي TWA و همچنين كشته شدن شاهزاده ديانا و ... سخن به ميان آمده است
  
نام كتاب: ديوار آهنين: اسراييل و جهان عرب
The Iron Wall: Israel and the Arab World
نويسنده: آوي اشلايم
ناشر: Norton
تاريخ انتشار: 1999
قيمت: 5/32 دلار
نويسنده اين كتاب كه از اساتيد روابط بين‌الملل دانشگاه آكسفورد است، ‌با يك نگاه تاريخي به سياست‌هاي اسراييل در قبال جهان عرب نگريسته است. از اين رهگذر، الگوهاي رفتاري اسراييل در عرصه‌هاي نظامي و سياسي از نخستين اهداف اعلام شده توسط صهيونيست‌ها تا فعاليت‌هاي جاري در زمينه فرايند صلح، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. كتاب، با بهره‌گيري از منابع اسراييلي، عربي و غربي تلاش مي‌نمايد تا ارزيابي تازه خود را بر پايه‌ي اطلاعاتي بهتر ارائه نمايد.
اشلايم بر اين باوراست كه بخش بزرگي از تاريخ اعراب و اسراييل، در جنگ گذشته است و نزاع و درگيري، سايه خويش را بر اين تاريخ مي‌گستراند اما از سوي ديگر بر اين عقيده است كه اسراييل چنان قوي خواهد شد كه مذاكرات صلح را به صورتي كاملاً مطلوب و مورد نظر خويش به پيش برد.
  
نام كتاب: صهيونيسم و بنيانهاي ديپلماسي اسراييل
Zionism and the Foundations fo Israeli Diplomacy
نويسنده: ساسون سوفر (Sasson Sofer)، دوروته آشفر ـ ونسن (Dorothea Shefer – Vanson)
مشخصات كتاب:
ـ‌چاپ سپتامبر 1988
ناشر: دانشگاه كمبريج، لندن
اين كتاب با دستمايه قراردادن جزئيات تاريخي، ريشه‌هاي سياسي يهودي، توسعه و گسترش ايدئولوژي صهيونيستي را در سالهاي قبل از به وجود آمدن اسراييل مورد بررسي قرار مي‌دهد.
اين تحليل، نشان دهنده آن است كه چگونه بنيانهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسراييل در اين دوره، مورد كنكاش و گفتگو قرار مي‌گيرد و در ديپلماسي جديد اسراييل، بازتاب مي‌يابد.
اين كتاب به عنوان يكي از كتب مرجع براي دانشجوياني كه در زمينه صهيونيسم و سياستهاي اسراييل به مطالعه مشغولند، مطرح مي‌باشد.
  
نام كتاب: فرزندان اسرائيل، فرزندان فلسطين: داستانهاي واقعي ما
Children of Israel, Children of Palestine: our own true stories
نويسنده: لورل هاليدي Laurel Holiday
مشخصات كتاب:
ـ 384 صفحه
ـ چاپ مي 1998
ـ ناشر: Pocket Books
در فضاي جنگي خاورميانه، چه چيزي رشد مي‌كند و چه كساني بزرگ مي‌شوند؟ خاطرات كودكي مربوط به سالهاي قبل از 1948 و جوانان فلسطيني و اسراييلي در حال حاضر، مجموعه‌اي است كه پاسخ اين پرسش را ارائه مي‌كنند. برخي اين رؤيا را در سر مي‌پرورانند كه تمام افراد گروه مقابل را نابود كنند و برخي ديگر از خود مي‌پرسند كه چه غمناك است وقتي كه انسان در سرزمين خويش،‌غريبه شمرده مي‌شود.
امروز صحبت از صلح است، اما به كدامين بها؟ نويسنده بر اين باور است كه در كتابش امكاني را براي شنيدن داستانهاي هر دو طرف و شنيدن مجموعه آنها براي ديگران فراهم آورده است.
  
نام كتاب: منازعه اعراب و اسراييل (از سري مطالعات تاريخ كمبريج)
The Arab – Israeli Conflict (Cambridge History Program)
نويسنده: توني مك آليوي Tony Mc Aleavy
مشخصات كتاب:
ـ چاپ سپتامبر 1998
ـ ناشر: SIGS Books and Multimedia
نويسنده تلاش دارد تا تاريخ پيچيده منازعات نوين ميان اعراب و يهوديان را از گذشته‌هاي دور، مورد بررسي قرار دهد و آن را تا دوره‌ي حاضر ادامه دهد. در اين كتاب با مطالبي همچون: ظهور صهيونيسم، زندگي يهوديان، ايجاد اسراييل و تأثير آن بر زندگي مردم فلسطين، آشنا مي‌شويم. نويسنده، همچنين به ارزيابي سرشت منازعات در نيمه دوم قرن بيستم مي‌پردازد. ظهور سازمان آزاديبخش فلسطين، جنگ‌هاي ميان اعراب و اسراييل، نقش قدرتهاي بزرگ و تلاش‌هاي اخير در ايجاد صلح از جمله مسائلي است كه در اين كتاب مطرح و تحليل شده است.
  
نام كتاب: بناي دولتي فلسطيني، انقلاب ناتمام
[Building a Palestinian State: the Incomplete Revolution]
نويسنده:گلن رابينسون [Glenn E. Robinson]
تعداد صفحات: 284
سال نشر: 1997
رابينسون در كتاب بناي دولتي فلسطيني، تلاش مي‌كند تا ريشه‌هاي پيدايش انقلاب فلسطيني را در ميان مردم مورد توجه قرار دهد. به باور او، مجموعه‌هاي خودجوش مبارزاتي مانند گروههاي دانش‌آموزي و دانشجويي، اتحاديه‌هاي كارگري، كميته‌هاي زنان، كشاورزان و ... نهادهايي مردمي را بوجود آوردند كه در كنار يكديگر، جامعه فلسطيني را تشكيل مي‌داد. جامعه‌اي كه ديگر اسراييل نمي‌توانست آن را ناديده بگيرد. در اينحال، بعد از جريان‌هاي ياد شده است كه قدرت توسط يك نيروي سياسي مانند عرفات و سازمان ‌آزاديبخش فلسطين قبضه مي‌گردد.

منبع:شماره‌هاي مختلف «فصلنامه مطالعات فلسطين) مؤسسه تحققات و پژوهشهاي سياسي ـ علمي ندا

این مطلب تاکنون 4938 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir