ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 175   خرداد ماه 1399
 

 
 

 
 
   شماره 175   خرداد ماه 1399


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مثل رضاشاه کشتار کردم

اسدالله علم چند سال پس از کشتار ۱۵ خرداد 1342 اقدام جنایت‌بار خود را با عمل رضاشاه در رفع اجباری حجاب مقایسه کرد و هر دو اقدام فوق را برای پیشرفت کشور حیاتی شمرد. او گفت: «خاطرم هست در همین صحنه امام رضا، سربازان رضاشاه مردم را که علیه رفع حجاب و متحدالشکل شدن لباس تظاهرات می‌کردند به مسلسل بستند و ۲۰۰ نفر کشته شد. در سال ۱۳۱۴. حالا البته این مسائل فراموش شده و حتی عمل رضاشاه هم بخشیده شده است. زیرا حالا همه می‌فهمند که او این عمل را برای کشور کرد، نه برای خودش. شاید دو هزار نفر هم کشته می‌شد، چه اهمیتی داشت. این همان تصمیمی بود که من در پانزده خرداد داد ۱۳۴۲ گرفتم، هنگامی که نخست وزیر بودم. آن وقت هم بیش از ۹۰ نفر کشته شدند ولی اگر بیشتر هم کشته می‌شدند جهت وجود و عدم وجود کشور بود. من تصمیم خود را را گرفته بودم و ...»
منبع: مظفر شاهدی، مردی برای تمام فصول، اسدالله علم و سلطنت محمدرضا پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1379، ص 448 و 449

این مطلب تاکنون 1435 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir