ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 87   بهمن ماه 1391
 

 
 

 
 
   شماره 87   بهمن ماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ابتذال موسيقي قبل از انقلاب از زبان يك موسيقيدان فرانسوي

«دانيلو» موسيقيدان فرانسوي گفت موسيقي ايران (در دوران رژيم شاه) تنزل فاحشي كرده و مسئول مستقيم اين سقوط و انحطاط هنري اداره هنرهاي زيبا و دستگاه راديو است.
روز 29 فروردين 1340 مجله «فردوسي» در اين رابطه نوشت:
«همين‌قدر كه در هيچ روزنامه‌‌و نشريه‌اي انعكاسي از اين سخن دانيلو نمي‌بينيم، كافي است كه چاپ شدن و نشدن سخن دانيلو علي‌السويه باشد. جرايد و مجلات ايران حق دارند كه عقيده دانيلو را به روي مبارك خود نياورند، زيرا خود آنان نيز از آتش‌بياران بازار ابتذال هنرهاي ملي ايران هستند كه موسيقي ملي نيز يكي از آن‌هاست. مجلاتي كه جز عكس و تفصيلات موجودات موسوم به «خواننده شهير» بيت‌الغزلي ندارند و با اين بازارگرمي، هنر موسيقي ما را مثل همه مظاهر ملي ديگر به ابتذال و منجلاب كشيده‌اند، لاجرم بايد سخن دانيلو را در خلأ بي‌خبري خفه كنند، اما دستگاه راديو ايران كه ناظر بي‌سر و صدا و غير رسمي اين ملامتگري است، آيا براي اصلاح و بهبود وضع موسيقي ما تدبيري انديشيده است؟ آري، موسيقي ملي ايران به راه زوال و انحطاط افتاده است و مسئول مستقيم اين تنزل و سقوط نيز دستگاه‌هاي تبليغاتي ما و طوطيان شكرشكن راديو و تلويزيون ايران هستند. صاحب‌نظران، ما بايد همچون مجسمه بودا صم‌بكم به گوشه‌اي بنشينند تا مطربان و رامشگران و عليا مخدراتي نظير شاپوري و مهين و شهين و الله و ياسمين به صوت انكرالاصوات آخرين آثار و مظاهر نيمه جان موسيقي ملي ما را از ميكروفن راديو به باد هوا بسپارند و با متبذل‌ترين و نازل‌ترين تصنيف‌هاي بازاري بر بنياد و ريشه مليت و تماميت هنري موسيقي ايران تيشه بزنند و آن وقت يك خارجي از آن طرف دنيا غيرتش بجنبد و از كنگره موسيقي تهران بانگ اعتراض خود را بر ضد اين افسارگسيختگي و سقوط و انحطاط هنري به گوش جهانيان برساند. آيا در ميان نيمچه صاحب‌نظران ما و افرادي نظير جواد بديع‌زاده كه به واسطه حضور در راديو طبعاً مسئوليت بيشتري متوجه اوست، كسي پيدا نمي‌شود كه به اين ابتذال اعتراض كند؟ طبعاً نه، زيرا فعلاً ميدان‌داري با ابتذال‌گران است و سر امثال بديع‌زاده را عجالتاً گرم كرده‌اند كه مباشر مسابقه هوش باشد و پاكت‌هاي مسابقه را بين شركت‌كنندگان به قيد قرعه تقسيم كند.»

منبع:روزشمار 15 خرداد، احد گودرزياني، انتشارات سوره مهر، ج اول، ص 147.

این مطلب تاکنون 2910 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir