ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 87   بهمن ماه 1391
 

 
 

 
 
   شماره 87   بهمن ماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
گاردن پارتي هاي اشرف پهلوي

فساد در دوران پهلوي در تاروپود رژيم نفوذ كرده بود و منشاء تمام آن دربار بود. درباريان در شئون مختلف مفاسد اخلاقي و مالي نقش داشتند. لذا يكي از عوامل بروز نارضايتي‌هاي گسترده از رژيم شاه، فساد بي‌حد و حصر دربار بود. فساد اخلاقي، تكبر و تفرعن، فساد جنسي، فساد مالي و فساد ديني تمام اركان، سازمانها و وزارتخانه‌ها را در نورديده بود. در حقيقت، فسادي كه با ظهور رژيم پهلوي همزاد دربار بود، در پايان دوران حكومت پهلوي به صورت يك فرهنگ حاكم درآمد.1
اشرف پهلوي خواهر همزاد محمدرضا يكي از مشهورترين زنان فاسد دربار بود كه با انجام كارهاي خلاف قانون و اخلاق شهرتي جهاني داشت و عمده فعاليت‌هايش براي رسيدن به دو هدف خلاصه مي‌شد، او به هيچ چيز بيش از مرد و پول علاقه نداشت. اشرف براي كسب پول به هر اقدامي دست مي‌زد.2
قاچاق مواد مخدر در داخل و همكاري با باندهاي مافياي بين‌المللي، قماربازي در كازينوهاي داخل و خارج تنها گوشه‌اي از اقدامات اشرف بود. او در قمار تا بدانجا پيش رفته بود كه علناً سر برادرش (محمدرضا) كلاه مي‌گذاشت و در قماربازي‌هاي شبانه كاخ محمدرضا و با تباني با عوامل خودش مبالغ سنگين 20، 30 و 50 ميليوني از شاه مي‌برد و پس از پايان بازي، اشرف دسته چك محمدرضا را مي‌آورد و به دستش مي‌داد و او نيز چك مي‌كشيد و امضاء مي‌كرد.3
اشرف در تصرف عدواني زمين‌هاي زراعي مردم در اقصي نقاط حاصلخيز كشور به ويژه در شمال، زمين‌هاي ملي در تهران و شهرستانها نيز دست داشت و كسي جلو‌دار او نبود، شركت در معاملات و قراردادهاي نفتي و ساير مناقصه‌ها در داخل و خارج بين مؤسسات و اشخاص و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و وزارتخانه‌ها با گرفتن حق‌حساب و پورسانت باعث امضاء قرار دارد مي‌شد، اگرچه اين نوع معاملات به ضرر ايران و وزارتخانه‌ها مي‌شد ولي احدي از مديران جرأت مخالفت با دستور اشرف را نداشتند. مقام فروشي و سوءاستفاده در بليت‌هاي بخت‌آزمايي از ديگر فعاليت‌هاي درآمد‌آور او بود. فردوست در اين زمينه مي‌نويسد:
«اشرف رسماً پول مي‌گرفت و شغل مي‌داد، از وكالت تا وزارت و سفارت و هيچ ابايي نداشت. سپس دستور مي‌داد كه در زمان اشتغال هر كاري مي‌خواهي بكن و اين قدر به من بده! يكي از منابع مهم درآمد اشرف بليت‌هاي بخت‌آزمايي بود كه ماهيانه ميليونها تومان حق و حساب مي‌گرفت. در اين مسئله من مدرك داشتم و به محمدرضا هم گزارش كردم و البته طبق معمول اهميتي نمي‌داد.»
او دهها تن از رجال عصر پهلوي و جوانان مورد علاقه‌اش را با هزار حيله و كلك به دام شهوت خود گرفتار كرد و اگر كسي جواب نه به او مي‌داد مرگ در انتظارش بود. موضوع قتل فجيع پالانچيان به دستور اشرف كه درخواست او را رد كرده بود نمونه‌اي از اقدامات جنون‌آميز او بود.
حسين فردوست ـ رئيس دفتر ويژه اطلاعات شاه ـ با شناختي كه از اشرف داشت در مطلع سخنش او را شيطاني به نام اشرف پهلوي ناميده است. وي در آخرين فراز مطلبش راجع به اشرف مي‌نويسيد:
«اشرف فرد دوم خانواده پهلوي، زني كه در هر زمينه در حد اعلاي افراط و گستاخي است و مي‌توانم او را به حق"فاسد‌ترين زن جهان" بنامم در تاريخ زنان فاسد جهان، معادل اشرف يا نيست و يا نادر است. معتاد، قاچاقچي مواد مخدر، عضو مافياي امريكا، بيمار جنسي، و زني كه به قول خودش اگر هر شب يك مرد تازه نبيند خوابش نمي‌برد.4
هدف از اين مقدمه ارائه دو سند از اسناد ساواك است كه حكايت از زدوبند و كارهاي غيرقانوني چهارتن از نوچه‌هاي اشرف پهلوي دارد. آنان با حمايت او اقدام به برپايي گاردن پارتي نموده و با سركسيه كردن رجال و مردم، پولهاي دريافتي را به جيب مي‌زدند. در اين سندها مي‌خوانيم:
به: 327 تاريخ‌ گزارش: 22/6/49
از: 20 ه‍ 5 شماره گزارش: 29709/20 ه‍ 5
موضوع: گاردن پارتي پارك فرح
پيرو: 29100/5/5/49
گردانندگان گاردن پارتي در پارك فرح چهارنفر از اشخاص مشروحه زير مي‌باشند كه داراي سوابق خوب و روشني نيستند و شايع نموده‌اند كه اين گاردن پارتي مربوط به والاحضرت اشرف پهلوي مي‌باشد و روز جمعه 2/6/49 كارت‌ها به نام اينكه والاحضرت شركت مي‌نمايند بين مقامات مملكتي توزيع مي‌نمايند ولي والاحضرت در جشن شركت ننموده و فقط نديمه معظم‌لها و تعدادي از رجال با بانوانشان شركت مي‌نمايند كه به علت حضور تعداد زيادي از افراد ناصالح و اوباش تعدادي از مدعوين محل را ترك مي‌نمايند.
گردانندگان عبارتند از:
اكبر قهاري
ايزدي (برادر رئيس دفتر والاحضرت)
محبي
منصور اميري
توضيح يكشنبه: قبلاً در مورد سوابق اكبر قهاري و چگونگي كسب اجازه برگزاري جشن ملي طي شماره معطوفي مراتب به استحضار رسيده است و تصور مي‌رود عدم حضور والاحضرت به علت اطلاع از سوابق نامبردگان باشد.
توضيح چهارشنبه: برابر اطلاع ايزدي ، برادر رئيس دفتر والاحضرت از اشخاص بدنام و كلاهبردار مي‌باشد و توانسته است بوسيله برادرش اين اجازه را كسب نمايد پيشنهاد مي‌گردد به آقاي ايزدي رئيس دفتر والاحضرت تذكر داده شود كه براي كسب اينگونه امور حفظ حيثيت خاندان جليل سلطنت را بر نفع شخصي برادرش ترجيح دهد. اديب

به: 327 تاريخ‌ گزارش: 5/5/49
از: 20 ه‍ 5 شماره گزارش: 29100/20 ه‍ 5
موضوع: اكبر قهاري
اخيراً‌ اكبر قهاري موفق شده اجازه گاردن پارتي در پارك فرح را از دفتر والاحضرت اشرف كسب نمايد نامبرده شخص كلاهبرداري است كه چند سال قبل در تاج‌گذاري شاهنشاه آريامهر نيز اجازه گرفت يك گاردن پارتي بدهد و صدي 50% آن را به كانون افسران بازنشسته پرداخت نمايد ولي پس از پايان گاردن پارتي با پولها به آمريكا فرار كرد. نامبرده جوانيست خوش‌سيما زرنگ و اين اجازه را اخيراً توسط خانم خواجه‌نوري از والاحضرت اخذ نموده است مشاراليه پس از كسب مجوز شروع به گرفتن پيش قسط از متقاضيان غرفه‌ها در گاردن پارتي نموده و 1300000 ريال از پولهاي جمع‌آوري شده را دو روز قبل يك اتومبيل امپريال مشكي خريد نامبرده اين دفعه قرار گذارده مقداري از منافع گاردن پارتي را به لژيون خدمتگذاران بشر بدهد و بدين منظور توسط يكي از دوستانش شب چهارشنبه 31/4/49 از محمدعلي آموزگار وكيل مجلس محمد پرويزي يكي از بستگان رسول پرويزي كه از شيراز به تهران آمده ـ صفرعلي شمشكي و چند نفر ديگر را در كاباره شكوفه‌نو دعوت نموده است.
نظريه شنبه: نامبرده شخص زرنگ و شارلاتان است و معلوم نيست چگونه اين اجازه را بدست آورده است.
نظريه يكشنبه: جلسه ميهماني صحت دارد. اديب
نظريه چهارشنبه: چون لژيون خدمتگذاران بشر اعتبار جهاني دارد بررسي سوابق شخص مورد بحث ضروري است در صورت صحت خبر صدور اين‌گونه اجازه‌ها از طرف خاندان جليل سلطنت به اينگونه افراد باعث نزول حيثيت و پرستيژ خواهد بود.
پي‌نوشت‌ها:
________________________
1ـ سقوط، مجموعه مقالات نخستين همايش بررسي علل فروپاشي سلطنت پهلوي، مقاله: فساد دربار، حجت‌الاسلام والمسلمين روح‌الله حسينيان، چاپ اول 1388، ص 287
2ـ خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ج 1، چاپ اول 1369، چاپ اطلاعات صص 236
3ـ همان، ص 236
4ـ همان، ص 238

منبع:آرشيو موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي

این مطلب تاکنون 4854 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir