ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 60   آبان ماه 1389
 

 
 

 
 
   شماره 60   آبان ماه 1389


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
معرفي سايت‌هاي تاريخ شفاهي در جهان

تاريخ شفاهي (Oral History) يكي از شيوه‌هاي جديد تحقيقات تاريخي است كه در سده اخير در سطح جهان گسترش پيدا كرده است. هر چند پيشينه تاريخي آن به علت قرابت با افسانه‌ها و روايات شفاهي كه نسل به نسل ميان اقوام و ملل مختلف منتقل مي‌شده به چندين هزار سال قبل برمي‌گردد. به هر حال نخستين فعاليت آكادميك در اين عرصه با موضوع تاريخ سياسي و به طور مشخص با ضبط خاطرات سياسي روي نوار شروع شد.
نخستين ابتكار در اين زمينه در سال 1948 توسط پروفسور «آلن نوينز» انجام گرفت كه در دانشگاه كلمبيا با استفاده از ضبط صوت نخستين طرح در زمينه تاريخ شفاهي را با گردآوري خاطرات سياسي گروهي از شخصيت‌هاي سياسي انجام داد و اصطلاح Oral History از اين زمان در دنيا به وجود آمد. از اواسط سال‌هاي 1960 تحقيق در مورد تاريخ شفاهي از زمينه‌هاي سياسي به ساير عرصه‌ها مانند: تاريخ اجتماعي، فرهنگي و... گسترش پيدا كرد.
با تأسيس انجمن جهاني تاريخ شفاهي در سال 1996(Oral History Association) (OHA) تاريخ شفاهي وارد مرحله جديدي شد كه از آن به جنبش تاريخ شفاهي (Oral History Move ment) ياد مي‌كنند. فعاليت‌هاي اين انجمن بيشتر در جهت توسعه استانداردهاي جهاني و ايجاد هماهنگي بين مراكز تاريخ شفاهي و تهيه منابع بوده است.
طي دو دهه اخير تحقيق با روش تاريخ شفاهي ابعاد نوين و گسترده‌اي پيدا كرد كه حاصل آن انتشار هزاران مجموعه، رساله، كتاب، مقاله و آرشيو‌هاي متعدد بود. اين امر تحولات بزرگي را در اين رشته به وجود آورد. امروزه هزاران مركز در قالب انجمن، مؤسسه‌ها، انستيتوها، مراكز دانشگاهي و... به كار جمع‌آوري، پردازش و نگهداري اطلاعات تاريخ شفاهي در دنيا مي‌پردازند. برخي از مهمترين آنها به اختصار معرفي مي‌شود.

انجمن‌ها
1. انجمن جهاني تاريخ شفاهي (OHA) The Oral History Association
مشهورترين انجمن و مركز تاريخ شفاهي در دنيا مي‌باشد كه در سال 1966 به منظور ايجاد هماهنگي بين مراكز تاريخ شفاهي و تهيه استانداردهاي جهاني تأسيس گرديد. اين انجمن اولين مجموعه قوانين خود را در سال 1968 منتشر كرد كه رئوس مطالب قوانين و وجوب تاريخ شفاهي را مشخص كرد. در سال 1979 دومين مجموعه قوانين تاريخ شفاهي در كنفرانس وينسكانس به چاپ رسيد.
در دهه بعدي ويرايش جديدي از كليه قوانين با توجه به تغييرات موردنياز صورت گرفت كه تحت عنوان (Evaluation Guidelines) چاپ و از طريق سايت انجمن به منظور استفاد همگاني در اختيار تمام تاريخ شفاهي‌دانان قرار گرفته است. اين انجمن همه ساله كنفرانس‌هايي به منظور ايجاد هماهنگي بين مراكز تاريخ شفاهي و تبادل از طريق كميته‌هاي تخصصي برگزار مي‌كند.
سايت انجمن جهاني تاريخ شفاهي مطالب متنوع و مفيدي در زمينه‌هاي گوناگون به علاقه‌مندان ارائه مي‌دهد. برخي از مهمترين مطالب مندرج در سايت اين انجمن عبارتند از:
كميته‌هاي كاري مختلف
راهنمايي براي قوانين و مقررات تاريخ شفاهي
اطلاعات كلي راجع به انجمن
نحوه ثبت‌نام
مزاياي عضويت در انجم
نحوه ثبت در كنفرانس‌هاي ساليانه
انتشارات
نحوه پيوستن به انجمن
مجموعه‌اي از مهم‌ترين سايت‌هاي تاريخ شفاهي و...
آدرس وب سايت و ايميل:
Http:www.dickinson.edu/organizations/oha
Email:OHA@dickinson.edu

2. انجمن بين‌المللي تاريخ شفاهي
اين انجمن به طور غيررسمي در سال 1979 با تلاش گروهي از تاريخ شفاهي‌دانان تأسيس شد، اما به طور رسمي در جريان ششمين گردهمايي انجمن در گوتنبرگ سوئد اعلام موجوديت كرد. اعضاي اين انجمن هدف از تشكيل آن را تلاش در جهت بهبود و پيشرفت ارزش تاريخ شفاهي و گسترش همكاري ميان متخصصان تاريخ شفاهي اعلام كرده‌اند. برخي از مزاياي عضويت در اين انجمن عبارت است از:
1. برگزاري كنفرانس تاريخ شفاهي (هر دو سال يك بار)
2. استفاده از بولتن تهيه شده در مركز بين‌المللي تاريخ شفاهي و نمايه‌اي از مجلات تاريخ شفاهي در دنيا
3. شركت در كميته‌هاي تاريخ شفاهي و داشتن حق رأي در اين كميته
انجمن توسط يك شوراي مشورتي كه در كنفرانس‌هاي تاريخ شفاهي توسط اعضا انتخاب مي‌شود،‌ اداره مي‌گردد.
آدرس وب سايت و ايميل:
Http://www.file.arlinstutos/ravignani/historial/ioha.htm
Email:almut.leh@fernuni-hagen.de

3. انجمن تاريخ شفاهي در كانادا (Canadian oral History Association)
اين انجمن به منظور كمك به متخصصين و گروه‌هاي تاريخ شفاهي از طريق ايجاد يك مركز به وجود آمده كه امكاناتي نظير برقراري ارتباط با متخصصين و پروژه‌هاي مختلف را در اختيار اعضا قرار مي‌دهد و هر ساله علاوه بر گزارش ساليانه كه منتخبي از مطالب مربوط به تاريخ شفاهي در كانادا است و خبرنامه‌اي كه شامل اخبار مربوط به هيأت رئيسه است، پروژه‌هاي شخصي و كتاب منتشر مي‌كند.
آدرس وب‌سايت:
Http://www.ncf.carleton.ca/oral-History

4. انجمن تاريخ شفاهي تگزاس (TOHA) Texas oral History Association
اين انجمن در سال 1982 در تگزاس تأييد شد و به عنوان يك شبكه شفاهي‌دانان در تگزاس و ساير ايالات آمريكا و كشورهاي ديگر خدمات مي‌دهد. وب‌سايت انجمن خدماتي مانند اعلام نشست‌هاي انجمن، اطلاعات اعضا، اطلاعات مربوط به ساير سايت‌ها و... را دربر مي‌گيرد. اين انجمن كه زيرنظر دانشگاه بايلر فعاليت مي‌كند خبرنامه‌اي در مورد فعاليت‌هاي اعضاء، پروژه‌ها و ساير اقدامات منتشر مي‌نمايد.
آدرس وب‌سايت:
Http:www.baylor.edu/~TOHA

5. انجمن تاريخ شفاهي ساوت وست Association (SOHA) Soutwest oral History
اين انجمن در سال 1981 به منظور خدمت به تاريخ شفاهي در آريزونا، جنوب كاليفرنيا، نوادا، نيومكزيكو و نواحي اطراف به وجود آمد. وب‌سايت اين انجمن شامل مطالب متنوع در مورد مقالات، اتاق كار و ساير موضوعات فرهنگي در ساوت‌وست مي‌باشد. اين انجمن رابطه نزديكي با انجمن بين‌المللي تاريخ شفاهي دارد و اعضاي آن مي‌توانند از مزاياي شركت در كنفرانس‌هاي انجمن، كارهاي گروهي، شركت و كميته‌هاي مختلف برخوردار گردند.
آدرس وب‌سايت:
Http://www.unm.edu/unmarcho/oralhist.html

مراكز دانشگاهي
1. دانشگاه كلمبيا
مركز تاريخ شفاهي دانشگاه كلمبيا بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين مركز در دنيا مي‌باشد كه در سال 1948 توسط آلن نوينز تأسيس شد. سايت اين مركز اطلاعات متنوعي را در مورد تاريخچه و پيشينه تاريخ شفاهي، فعاليت‌هاي حرفه‌اي، نحوه انجام و نگهداري مصاحبه‌ها، قوانين مربوط به استفاده از مواد تاريخ شفاهي (ميكروفيلم، ميكروفيش، نوار مصاحبه) دارد. سمينارهاي اين دانشگاه به علت شركت افراد زبده در زمينه تاريخ شفاهي در زمره بهترين سمينارها به شمار مي‌آيد و ليستي از مصاحبه‌ها و موضوعات آن به طريق الفبايي و نمايه در اختيار بازديدكنندگان قرار مي‌گيرد.
آدرس وب‌سايت:
Http://www.columbia.edu/en/libraries/indive/oral

2. انستيتو تاريخ شفاهي دانشگاه بايلز
اين انستيتو در سال 1970 در مركز تگزاس به عنوان بخشي از دانشگاه بايلر تأسيس شد. اين قسمت به جمع‌آوري اطلاعات تاريخي از افراد در زمينه‌هاي گوناگون از طريق نوار كاست پرداخت و آنها را از طريق پياده كردن نوار، در اختيار عموم قرار داده است. كليه مصاحبه‌ها در آرشيو مركزي دانشگاه بايلر انجام مي‌شود. انستيتو يكي از اعضاي انجمن تاريخ شفاهي و مسئول انجمن تاريخ شفاهي تگزاس و عضو انجمن ملي تاريخ شفاهي در آمريكاست. سايت اين انستيتو اطلاعات متنوعي در مورد اهداف، پروژه‌هاي تاريخ شفاهي، انتشارات، تحقيقات در دست انجام، چگونگي انجام تاريخ شفاهي و... را دربر مي‌گيرد.
آدرس وب‌سايت:
Http://www.baylor.edu/oral-history

3. دانشگاه اينديانا
مركز تاريخ شفاهي اينديانا در سال 1968 به منظور حفظ، نگهداري خاطرات و سنت‌هاي مربوط به تاريخ آمريكا به صورت اعم و منطقه اينديانا و ميدوِست به صورت اخص در دانشگاه اينديانا تأسيس گرديد. اين مركز تاكنون 1600 مصاحبه را در زمينه تاريخ اينديانا و تكامل تدريجي گروه‌هاي آن انجام داده است، كه براي استفاده محققان و عموم در دسترس مي‌باشد. اين مركز اقدام به چاپ خبرنامه و جزوه در راستاي اطلاع‌رساني در مورد تاريخ شفاهي كرده است. سايت اين دانشگاه اطلاعات متنوعي در مورد مواد جمع‌آوري شده تاريخ شفاهي، خبرنامه، تكنيك‌هاي تاريخ شفاهي، فرم‌هاي كاري، ساير مراكز تاريخ شفاهي و معرفي منابع متنوع در مورد تاريخ شفاهي را دربر دارد.
آدرس وب‌سايت:
Http://www.indiana.edu/~ohre/

4. دانشگاه اوكلاهاما
مركز تاريخ شفاهي اوكلاهاما در سال 1959 زيرنظر دانشگاه تأسيس شد كه مجموعه وسيعي از تاريخ محلي و منطقه‌اي را دربر مي‌گيرد و تاكنون مصاحبه‌هاي متعددي را در زمينه‌هاي مرتبط با لوس‌آنجلس انجام داده است. اين مصاحبه‌ها بعد از پياده‌سازي، تايپ و نمايه‌سازي، براي استفاده عموم در آرشيو دانشگاه نگهداري مي‌شود. اين مركز به عنوان يكي از اعضاي مؤسس انجمن جهاني تاريخ شفاهي محسوب مي‌گردد. وب سايت اين مركز اطلاعات متنوعي را در مورد تاريخچه مركز، كارمندان، مصاحبه‌هاي انجام شده، چگونگي انجام تاريخ شفاهي و... دربر دارد.
آدرس وب‌سايت:
Http://www.library.ucla.edu/libraties/special/ohp/ohporg.htm

5. دانشگاه بركلي
اين مركز در سال 1954 به منظور حفظ سنت‌هاي منطقه بنكرافت (Banceroft) تأسيس شد كه در موضوعات عمده‌اي مانند قانون، حكومت هنرمندان، تجارت، مهاجرت، جوامع تاريخي و... به مصاحبه پرداخته است.
اين مركز تاكنون 700 مصاحبه را در اين زمينه‌ها انجام و پياده كرده است. سايت اين مركز اطلاعات متنوعي را شامل: تاريخچه (ROHO)، نكاتي در مورد تاريخ شفاهي، چگونگي انجام تاريخ شفاهي، معرفي ساير سايت‌هاي تاريخ شفاهي و ليست مصاحبه‌هاي صورت گرفته، دربر دارد.
آدرس وب‌سايت:
Http://www.lib.berkeley.edu/BANC/ROHO

6. دانشگاه كانكتيوكوك
اين مركز در سال 1968 به هنگام اوج‌گيري تاريخ شفاهي در دنيا به عنوان يك پروژه به وجود آمد و در سال 1981 به عنوان يك مركز در دانشگاه كانكتيوكوك تأسيس شد. تاكنون 900 مصاحبه را در زمينه‌هاي مختلف جمع‌آوري كرده است. سايت اين مؤسسه، اطلاعاتي را در مورد مركز، نكاتي در مورد تاريخ شفاهي، پروژه‌هاي تاريخ شفاهي، كاتالوگ مصاحبه‌ها و خصوصاً پياده كردن نوار tapescirbe به بازديدكنندگان ارائه مي‌دهد.
آدرس وب‌سايت:
Http://www.oral History.unconn.edu/

برگرفته از كتاب:
«تاريخ شفاهي در ايران»
نوشته: ابوالفضل حسن‌آبادي

این مطلب تاکنون 4124 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir