ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 43   خردادماه 1388
 

 
 

 
 
   شماره 43   خردادماه 1388


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شغل‌هاي علم

در رژيم پهلوي دوم، توزيع مسئوليتها و مشاغل نيز مانند ساير جلوه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، ناعادلانه بود. در حالي كه بسياري از تحصيلكردگان و نخبگان كشور، سالها در جستجوي كار بودند، متملقين حكومتي و از جمله درباريان در آن واحد تعداد زيادي شغل در اختيار داشتند به طوري كه از عهده انجام همه كارها و مسئوليتهاي خود برنمي‌آمدند. يكي از اين افراد كه تصريح كرده به دليل تعدد مسئوليتهايش به همه كارها نمي‌رسد اميراسدالله علم وزير دربار شاه بود. وي پس از اشاره به شغل‌هايش گفت اين مسئوليتها، از جمله كارهايي است كه حافظه‌اش براي بيان آنها ياري داده است. به عبارت ديگر احتمالاً وي صاحب شغل‌هاي ديگري نيز هست كه «حافظه‌»اش وي را ياري نداده است.
در خاطرات اميراسدالله علم ذيل جمعه 10/9/1351 چنين مي‌خوانيم:
... بعضي ملاقات‌ها و كارهاي عقب‌افتاده داشتم، انجام دادم. من در اين جا زياد راجع به كارهاي عقب افتاده صحبت مي‌كنم. ممكن است خواننده بپرسد، چرا هميشه كار عقب افتاده دارم، بايد بگويم آن قدر كار و مشغله و مسئوليت دارم كه 24 ساعت هم برايم كم است. علاوه بر شرفيابي‌هاي هر روز صبح، كه بايد آمادگي آن را داشته باشم و به اين جهت همه روزه آخر شب در منزل كار مي‌كنم، و علاوه بر تشريفات مهماني‌هاي مستمر، من به طور رسمي، تا آنجا كه حافظه‌ام حكايت مي‌كند، اين كارها را دارم:
1. مسئول مستقيم آستان قدس رضوي؛
2. مسئول مستقيم بازرسي دانشگاه‌ها از طرف شاهنشاه – كه يك كار بسيار بزرگ و پيچيده است؛
3. رئيس هيأت امناي دانشگاه پهلوي؛
4. رئيس هيأت امناي دانشگاه آريامهر؛
5. رئيس هيأت امناي مدرسه عالي پارس؛
6. رابط مخصوص شاهنشاه با سفراي خارجي – مطالبي كه با وزير خارجه نمي‌فرمايند؛
7. رئيس هيأت امناي دانشگاه مشهد؛
8. عضو لازم‌الحضور هيأت امناي دانشگاه تهران؛
9. عضو لازم‌الحضور [هيأت امناي] دانشگاه تبريز؛
10. رئيس انجمن سلطنتي بهبود نژاد اسب – كه خود هم به آن علاقه زياد دارم. رئيس عالي والاحضرت همايوني هستند؛
11. رئيس انجمن سلطنتي خانه‌هاي فرهنگ روستايي. رئيس عالي والاحضرت همايوني هستند؛
12. رئيس كميته پيش‌آهنگي؛
13. رئيس كانون كار؛
14. نايب رئيس سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي – رئيس والاحضرت اشرف؛
15. نايب رئيس انجمن شير و خورشيد سرخ – رئيس والاحضرت شمس؛
16. رئيس انجمن حمايت مادران و نوزادان؛
17. نايب رئيس كانون پرورش فكري كودكان – رياست عاليه، علياحضرت شهبانو؛
18. مسئول مستقيم لژيون خدمتگزاران بشر.
19. مسئول مستقيم عمران كيش.
20. رئيس هيأت امناي بنياد پهلوي.
21. [نايب] رئيس [هيأت امناي] بنياد فرهنگ ايران – مؤسسه‌اي كه متون اصلي كتاب‌هاي مهم فارسي را تفحص، چاپ و منتشر مي‌كند...
22. علاوه بر اين، امور شخصي و مالي شاهنشاه را اداره مي‌كنم.
23. خود اداره وزارت دربار دردسر بزرگي است به خصوص با گرفتاري‌هايي كه شاهنشاه با علياحضرت ملكه پهلوي و خواهرها و برادرها و به طور كلي با اقوام و خويشاوندان دارند!
هميشه هم بايد در دسترس شاهنشاه باشم. يعني هر جا هستم، بايد شاهنشاه بدانند، من كجا هستم و به من دسترسي داشته باشند. خلاصه آن قدر گرفتاري دارم كه هميشه كار عقب‌افتاده دارم و در اين گير و دار مراجعه تمام سفراي شاهنشاه و استانداران هم به من است.
خلاصه شب و روز در حال بيداري بايد باشم و گمان نمي‌كنم كه چندان دوام بياورم. به خصوص كه استراحت فكري... هم ندارم و گرفتارم، گرفتار!

يادداشتهاي علم
انتشارات مازيار و معين
ج 2، صص 398-396

این مطلب تاکنون 3312 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir