ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 205   دي ماه 1401
 

 
 

 
 
   شماره 205   دي ماه 1401


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ريشه‌يابي حمايت صهيونيستها
از جنبش مشروطه

وجود رؤساي بلژيكي در رأس گمركات و سوئديها بر ادارات ژاندارمري‌هاي كشور و لزوم جواناني كه بزبان خارجي آشنا باشند موجب گرديد كه دربهاي بعضي ادارات در ابتدا گمركات و بعد پست و تلگراف و بالاخره ژاندارمري بر روي جوانان يهود باز گردد.
بالاخره عامل مهم ديگر آن بود كه مشروطيت و اعلام تساوي حقوق و آزادي، موضوع تنفر از يهوديت را حل ننموده‌ بود... در تهران هر روزي يك آشوبي برپا مي‌شد كه فلان جوان يهودي، فلان زن را نگاه كرده... اطباء و داروسازها (ي يهودي) كه اجباراً مراجعين زن و مرد براي مراجعه و يا خريد دارو داشتند، بيشتر مورد اين اتهام و خطر بودند.»
اين «اتهام»‌ آنچنان در تمام ساليان بعد از اين دوران مكرر در مكرر تبديل به عين واقع مي‌شد كه هر كس، موارد و مثال‌هاي متعددي را از اين قضايا مي‌دانست ولي در زمان شاه، تبديل به يك فرهنگ عمومي در ميان بسياري از جوان‌ها و عده زيادي از پزشكان و داروسازها شد و تبديل به يك فاجعه اخلاقي زشت و نفرت‌انگيز گرديد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 . مثل مسيو نوز كه يهودي بود و در يك مجلس مهماني لباس روحاني پوشيده و به دلقك‌بازي پرداخته بود كه وقتي موضوع آشكار شد باعث كلي سر و صدا و اعتراض گرديد.

منبع: پژوهه صهيونيت، مؤسسه مطالعات فلسطين، ج دوم، 1381 ص 88 تا 90.

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir