ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 205   دي ماه 1401
 

 
 

 
 
   شماره 205   دي ماه 1401


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تاریخ شفاهی را جدی بگیریم


عده‌ای اطلاعات ناشی از تاریخ شفاهی را معتبر نمی‌دانند زیرا معتقدند این اطلاعات ممکن است با ساخته‌های ذهنی افراد مخلوط ‌باشد. در حالی که از این امر نباید غافل بود همین خاطرات با همین خصوصیت‌ها ممکن است تنها اطلاعات موجود در باره شخص، واقعه و یا محل مورد نظر باشد. همچنین کمترین فایده از آنچه در خاطرات دیگران بازگو می‌شود - حتی اگر با ساخته‌های ذهنی گوینده مخلوط ‌باشد – این است که در ذهن پژوهشگر ایجاد شک برای کند و کاو بیشتر در زمینه صحت و سقم اظهارات بیان شده می‌کند. البته هشیاری مصاحبه‌گر و مجرب بودن و هنر وی می‌تواند در کشف حقایق کمک شایانی کرده و احیاناً مانع بیان اظهارات نادرست گردد. به عبارت دیگر، مصاحبه، نبض کار و قلب تاریخ شفاهی است. محصول تعامل میان مصاحبه‌گر توانا و هشیار با مصاحبه‌شونده می‌تواند کاربران تاریخ شفاهی را به سوی کشف حقیقت هدایت نماید.
سردبیر


 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir