ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 6   شهريورماه 1385
 

 
 

 
 
   شماره 6   شهريورماه 1385


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 2983 بارريشه‌يابي پيروزي «حزب‌الله» در لبنان
جنگي كه از 21 تيرماه گذشته با ورود نظاميان صهيونيستي به جنوب لبنان و اسارت دو نظامي اين رژيم به دست حز‌ب‌الله ميان طرفين آغاز شده تا 23 مرداد زمان اعلام آتش‌بس ادامه يافت و حز‌ب‌ الله با حفظ ابتكار عمل در صحنه سياسي و نظامي، به دفاع قهرمانانه خود ادامه داد. از روند گزارش‌هاي رسيده از كانون درگيري‌ها در لبنان و همچنين اظهارات منابع سياسي و خبري جهان چنين برمي‌آيد كه حزب‌الله به مراتب بيشتر از رژيم صهيونيستي توانسته است در اين روياروئي نابرابر، اعتماد به نفس خود را حفظ كند. به طوري كه دولتهاي غربي حامي اسرائيل و همچنين بعضي مقامات صهيونيستي شديداً تلاش داشتند تا دولت اين كشور را به پذيرش آتش‌بس در برابر حزب‌الله ترغيب كنند. اينكه چرا صهيونيستها با دادن دهها كشته جديد، نتوانستند 2 نظامي اسير خود را در جنوب لبنان آزاد سازند، سؤالي است كه پاسخ آن را بايد در جايگاه و موقعيت حزب‌الله در داخل و خارج لبنان جستجو كرد. مقاله حاضر تلاش دارد تا ضمن بررسي اجمالي بحران خاورميانه، وضعيت حزب‌الله و تعامل اين گروه با دولت و ارتش لبنان و منزلت آن در تحولات خاورميانه را بنماياند.


تعداد نمايش: 5063 بارخاطره‌اي از اولين سازمان جاسوسي شوروي
لنين سپس اين يادداشت را تا كرد و آن را از طريق فرد ديگري به دست «زرژينسكي» رساند. زرژينسكي كاغذ را باز كرد و پس از خواندن آن، تعداد زندانيان سياسي موجود كشور را بر روي همان كاغذ نوشت (مورخين راجع به تعداد زندانيان كه زرژينسكي به آن اشاره كرده بود، اعداد متفاوتي را ارائه كرده‌اند) سپس كاغذ را مجدداً تا كرد و آن را از طريق واسطه به دست لنين رساند. لنين كاغذ را باز كرد و پس از مطالعه پاسخ سؤال خود، در زير آن علامتÍ به معني «ملاحظه شد» را قرار داد. (علامتهاي P يا Í در ادبيات نامه‌نويسي معناي مشابهي دارند و آن پذيرفتن، ملاحظه شدن و يا تأييد نوشته يا مقصود مورد نظر است.)
لنين وقتي علامت Í را در پاي نامه زرژينسكي مي‌گذاشت، مانند همه مردم به هنگام نوشتن، كاغذ را بر روي ميز قدري به سمت چپ كج كرده بود.


تعداد نمايش: 3020 بارپاي صحبت «سوليوان»
چرا سفير آمريكا در ايران شدم؟
«ويليام هيلي سوليوان» آخرين سفير آمريكا در ايران قبل از انقلاب است. او در خرداد 1356 به تهران آمد و پس از سقوط رژيم پهلوي در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي از ايران خراج شد. سوليوان در كتاب «مأموريت در ايران» كه به قلم خود وي به رشته تحرير در آمده خاطرات خود را از اين مأموريت دشوار بيان كرده است. نوشته حاضر، تنها قسمت اول اين خاطرات و پاسخ اين سؤال است كه چرا حكومت كارتر براي گزينش سفير جهت اعزام به تهران، وي را انتخاب كرده است. او تصريح مي‌كند كه «دولت كارتر به دنبال كسي مي‌گشت كه بتواند با حكومت استبدادي و خودكامه شاه، ‌كار كند...»


تعداد نمايش: 3868 بار«فرنگ» سران قاجار
و فلاكت جامعه ايراني

سفرهاي پي‌در پي مظفرالدين شاه قاجار و پدرش از جمله دلائل مؤثر در فروپاشي نظام اقتصادي كشور، فقر و فلاكت جامعه و يكي از عوامل اصلي در ناراضي شدن مردم ايران بود. اين نارضائي كه ريشه شكل‌گيري نهضت مشروطه بود، بحراني را در سالهاي آغازين قرن بيستم ميلادي به وجود آورد كه به سرعت توانست به عمر 130 ساله حيات سياسي سلسله قاجار خاتمه دهد. در اين رابطه گزارشي را برگزيده‌‌ايم كه تقديم خوانندگان گرامي مي‌داريم.


تعداد نمايش: 3448 بار«هويدا» كمونيست، فراماسونر، بهائي و ...!
امير‌عباس هويدا نخست‌وزيري كه بيشترين سالهاي صدارت را در ميان كابينه‌هاي عصر پهلوي اول و دوم به خود اختصاص داده است، از نظر اكثر مورخان معاصر به عنوان سياستمداري «فرصت‌طلب» شناخته شده است. او همواره سعي مي‌كرد خود را با خواست و مصالح شاه و ديدگاه قدرتهاي برتر آن روز همسو و منطبق سازد. او در دهه 1320 به حزب توده و به كمونيستها نزديك شد سپس به سرعت وارد شبكه تارعنكبوتي سياسيون متمايل به انگلستان شد و از فعالان فراماسونري گرديد. بعد با حفظ همين ارتباط به سياستهاي آمريكا و اسرائيل گرايش يافت. در تمام اين احوال بهائي نيز بود و براي پيروان اين فرقه خدمات زيادي ارائه كرد.


تعداد نمايش: 11938 باروزارت خارجه چگونه در ايران شكل گرفت؟
سابقه فعاليت وزارت امور خارجه ايران به دو قرن مي‌رسد. تا پايان قرن 18 ميلادي، امور مربوط به روابط خارجي ايران توسط رجالي اداره مي‌شدكه عمدتاً در دربار مستقر بودند و كشور، چيزي به نام وزارت خارجه نداشت. اما از ابتداي قرن نوزدهم كه انتصاب سفراي ايران در كشورهاي خارجي و يا پذيرش سفيران خارجي در ايران آغاز شد، كثرت امور مربوط به سياست خارجي و نمايندگان سياسي متعددي كه از سوي دولتهاي بيگانه وارد ايران مي‌شدند، سبب شد كه دولت ايران به فكر تأسيس وزارتخانه جديد «امور خارجه» بيافتد.


تعداد نمايش: 2759 بارسند بدون شرح
رضا شاه: آي زِكي!‌
تمام مملكت ما را فساد گرفته و رو به اضمحلال و نابودي است تمام شئونات اجتماعي با زبان بي‌زباني مي‌گويند ما را تعمير كنيد و در اواخر صحبتش گفت بابا در جزيره‌اي كه تبعيد بود دستهايش را در جيب شلوارش كرده بود و قدم زنان با خود مي‌گفت اعليحضرت ـ قدر قدرت‌ـ ولي نعمت و با پوزخندي گفت آي زِكي.تاريخ‌نگاري صادقانه
يكي از محكمترين پايه‌هاي تكامل و پيشرفت بشر به سوي كمال‌،آشنايي با تاريخ و شناخت مباني رشد و تعالي يا سقوط و اضمحلال جوامع انساني است. پرداختن به تاريخ و بيان وقايع تلخ و شيرين آن، بي‌شك جزئي از ضرورتهاي هر اجتماع است. تاريخ، سرمايه ملتي است كه حيات دارد. سرمايه‌اي كه ملتها را قادر مي‌سازد، گذشته خود را مطالعه كنند، با نقاط قوت و ضعف خود آشنا شوند و با اين آشنائي،‌از عقب‌ماندگي‌ها بپرهيزند و آينده‌اي روشن‌تر را براي خود رقم بزنند. جامعه‌اي كه با تاريخ خود آشنا نباشد، جامعه‌اي بي‌ريشه‌ است.
تاريخ‌، آيينة حقيقت‌نماي كرامتها و فضائل و نيز حقارتها و رذائل جوامع بشري است؛ جوامع مختلف بشري در اقيانوس بي‌كران تاريخ يكي پس از ديگري پديد آمده و پس از زماني كوتاه و يا بلند همة آنها به افول گراييده‌‌اند. اكنون تنها چيزي كه جوامع بعدي مي‌توانند از آنان اخذ كنند، «سير در زمين»، مطالعه آثار آنان و عبرت‌آموزي و تجربه‌اندوزي از سرنوشتهايشان است.
خداوند متعال در آيه 9 سوره روم نيز توجه ما را به اهميت همين موضوع جلب نموده و بر اهميت علوم و معارف تاريخي و ضرورت «تاريخ آگاهي» انسانها سفارش و تأكيد كرده است. با توجه به اين بينش الهي است كه اهميت پژوهش و نگارش تاريخ انقلاب اسلامي ايران و مسائل مربوط به ريشه‌ها، زمينه‌‌ها و فلسفه آن نيز، هر چه بيشتر در برابر نسل انقلاب ساز كنوني خودنمايي مي‌كند تا با نوشتن تاريخ انقلابش آيندگان را از تجارب گرانقدر خود بهره‌مند سازد. چرا كه با گذشت هر چه بيشتر زمان، از بين رفتن و ناشناخته ماندن حقايق تاريخي احتمال بيشتري دارد.
چنانكه مي‌دانيم زلال‌ترين و شيرين‌ترين آبها، آبي است كه از دل صخره سنگهاي سخت كوهستانها بيرون مي‌آيد. لكن همين آب زلال امكان دارد كه در بستر خود ودر تماس با عوامل محيطي آلوده گردد. انقلاب اسلامي ايران نيز يكي از زلال‌ترين و ناب‌ترين پديده‌هاي اجتماعي و تاريخي است كه با جانفشانيهاي مردم مسلمان و پيشاهنگي روحانيت متعهد، حركت نسل تحصيل‌كرده و شركت همة اقشار مردمي با رهبري مدبرانه امام خميني قدس الله روحه، در روزگار ما از قلب صخره سنگ تاريخ بيرون جهيده است.
حفظ ارزشها، اصالتها و نابي اين انقلاب بزرگ و حراست از آن در برابر آلودگيها و زنگارها در دراز مدت مرهون عوامل زيادي در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. در زمينه فرهنگي، يكي از عوامل اساسي «ناب‌نگهداري» آن از عوامل تهديد كنندة محيطي در بستر زمان و مكان، «مطالعه و نگارش تاريخ اين انقلاب» شكوهمند است. چرا كه شناسنامه اصيل و مدون اين انقلاب براي نسلهاي آينده و براي كساني كه انقلاب را «نديده‌اند»، تنها از رهگذر تدوين تاريخ كامل، درست و همه جانبة آن قابل ارائه مي‌باشد، كه تاريخ انقلاب در قالبهاي گوناگون نوشته شده و در اختيار همگان قرار داده شود.
تدوين و انعكاس صادقانه تاريخ ارزشمندترين تلاشي است كه بر گرده تمامي پژوهشگران و محققان خدمتگزار، و همه آنهائي كه مايلند در رشد و تعالي ذهن كنجكاو نسل جوان و آشنائي اين نسل با اوراق سپيد و سياه تاريخ گذشته‌اش منشأ خدمتي باشند سنگيني مي‌كند.

سردبير

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir