ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 59   مهرماه 1389
 

 
 

 
 
   شماره 59   مهرماه 1389


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3442 بارروايت امام خميني از تاريخ معاصر ايران
انگليسي‌ها در سال‌هاي سلطه خود بر عراق ضربه‌هاي سنگيني را از مراجع و روحانيت آن كشور متحمل شده بودند. آنان روحانيت ايران را نيز مزاحم غارتگري‌هاي خود مي‌ديدند. اين، رمز سركوب طلاب، روحانيت و حوزه‌‌هاي علوم ديني توسط حكومت انگليسي رضاخان بود.


تعداد نمايش: 3545 بارتاريخ‌نگاران بزرگ ايران در سده‌هاي آغازين اسلام
هر چند از ايران باستان كتابي تاريخي بر جاي نمانده، اما از اشاره‌هاي مورخان يوناني مي‌توان دريافت كه سنت تاريخ‌نويسي در ميان ايرانيان نيز وجود داشته است و دست كم سالنامه‌هايي كه دربردارنده فهرست رويدادها بوده‌اند، در دربارهاي سلطنتي تدوين و نگهداري مي‌شده‌اند. اين سالنامه‌ها ادامه سنت رويدادنگاري آشوريان و بابلي‌ها بود.


تعداد نمايش: 5083 بارفساد مالي و فروپاشي رژيم پهلوي
بر اساس آمار سازمان جهاني بهداشت در سال 1970 از 18454 كيلو مواد مخدر كه در ايران توقيف شده بود، تنها 329 كيلوي آن معدوم شد. بقيه آن توسط دربار به فروش رسيد و صرف زندگي تجملي شاه و خانواده شد. اشرف پهلوي از همين منبع بود كه در يك شب 15 ميليون فرانك در قمارخانه «كان» فرانسه باخت.


تعداد نمايش: 3868 بارهمايش پژوهشي اسناد دفاع مقدس
همايش پژوهشي اسناد دفاع مقدس با هدف ايجاد ارتباط و هماهنگي ميان مراكز دست‌اندركار حفظ و حراست از اسناد جنگ تحميلي و فراهم‌سازي زمينه عرضه آنها به محققان و پژوهشگران تشكيل گرديد.


تعداد نمايش: 4290 بارخواندني‌هايي از عصر پهلوي دوم
مقامات ارشدي كه گاه به خاطر مصلحت‌هاي سياسي بركنار مي‌شدند ولي شاه نمي‌خواست از مديريت مملكت كنار گذارده شوند، در دفتر اشرف پهلوي جمع مي‌شدند. به همين خاطر اين دفتر به «گورستان فيل‌ها» معروف شده بود.


تعداد نمايش: 4925 بارباستان‌گرايي و اسلام‌ستيزي در عصر پهلوي
باستان‌گرايي، غرب‌گرايي،‌ ملي‌گرايي افراطي و اسلام‌ستيزي محورهاي عمده برنامه دولت‌هاي ايران در عصر پهلوي بود كه با حمايت و هدايت فراماسونري، بهائيت و صهيونيسم به اجرا درمي‌آمد.


تعداد نمايش: 3101 بارگزارش سفارت آمريكا از جامعه عصر رضاشاه
افسران ارتش خون سربازان را در شيشه مي‌كنند. كارگران از شدت فقر، همواره رژيم گرسنگي دارند، اختلاس و دزدي در ادارات بيداد مي‌كند. املاك را معمولاً‌ به نفع شاه و با بهايي معادل يك درصد قيمت واقعي ملك از دست مالكش بيرون مي‌آورند. تعجب نمي‌كنم اگر روزهاي سلطنت پهلوي به شماره افتاده باشد...


تعداد نمايش: 3080 باروزيرمختار بدشانس
وزيرمختار فرانسه در تهران كارمند خود را با نامه‌اي محرمانه روانه پاريس كرد اما كارمند، قبل از عزيمت، نامه را باز كرد و متن آن را كه حاوي بدگويي به شاه ايران بود، تحويل شاه داد. شاه نيز در ديدار بعدي وزيرمختار، نامه را به وي نشان داد و...


تعداد نمايش: 3463 بارآخرين سفير شاه در لندن:
ما در برابر انگليسي‌ها به خاك افتاديم

وقتي كه ما هنوز به قدرت جادوئي انگليس معتقديم... وقتي در اينجا در برابر دولت انگليس به خاك مي‌افتيم و با التماس از آنها مي‌خواهيم دست از حمايت ما نكشند ... و وقتي «آيت‌الله» آنها را به ديده تحقير مي‌نگرد، معلوم است كه او برنده خواهد بود...


تعداد نمايش: 6850 بارمعرفي كتاب
«خاطرات محمدعلي مجتهدي»

مجتهدي بنيانگذار دانشگاه صنعتي شريف و باسابقه‌ترين رئيس دبيرستان البرز، همواره تلاش داشت تا خود را از زد و بندهاي سياسي و اقتصادي و از روابط حاكم بر مناسبات رايج حكومت پهلوي دور نگه دارد. از اين رو وجود پاره‌اي خطاهاي تاريخي در كتاب خاطرات وي نمي‌تواند از ارزش كتاب بكاهد.دبيران تاريخ
مرزبان تاريخ و فرهنگ ايران

ايران عزيز داراي مرزهايي گسترده و طولاني است. اين مرزها شامل مرزهاي خشكي و آبي است كه شكل و اندازه كنوني آنها حاصل يك دوره طولاني از تحولات تاريخي محسوب مي‌شود. در طول تاريخ كهنسال اين مرز و بوم همواره مردان و زنان شجاع و فداكار براي دفاع از مرزهاي ميهن و حفظ عزت و آزادگي و سربلندي خود و فرزندانشان كوشيده‌اند. در كنار آنان شاعران، نويسندگان و به خصوص مورخان نيز با قلم و سخن خويش عشق به ميهن را در دل و جان تك تك مردم اين سرزمين جاي داده‌اند. توضيح در مورد نقشي كه هر يك از آحاد ملت در هر سني و جنسي و لباس و طبقه و توانايي در خدمت به ميهن و دفاع از ديانت و استقلال و آزادي و آبادي آن سخني طولاني است اما در خصوص نقش دبيران تاريخ يادآوري چند نكته خالي از فايده نيست.
درس تاريخ دربردارنده سرگذشت يك ملت و تحولاتي است كه بر سرزمين آنها گذشته است. همه انسان‌ها وطن خويش را دوست دارند و بدان عشق مي‌ورزند. ميراث‌هاي تاريخي، افتخارات فرهنگي، مشاهير، عرصه‌هاي فداكاري و تلاش، همه و همه براي تمامي مردم يك كشور داراي ارزش است. همه اينها خاطره قومي و ملي و هويت يك ملت را مي‌سازد. از آنجا كه وسيله اصلي اشغال مواريث ملي و افتخارات گذشتگان و ميان تجارب تلخ و شيرين آنها و آگاهي بر سرگذشت پدران علم تاريخ است لذا درس تاريخ نقش بسيار مهمي در شكل دادن به هويت يك ملت و زنده نگه‌داشتن عشق و علاقه به ميهن، آمادگي براي فداكاري در راه اين كشور و قبول خدمت به هموطنان را ايفا مي‌كند.
در كنار همه ميراث‌هاي مادي و معنوي كه ما از گذشته دريافت كرده‌ايم مرزها و قلمرو كشور از اهميت خاصي برخوردار است. آنچنان كه براي همه ملت‌ها وحدت و تماميت ارضي اصلي مقدس و حتي جزو قوانين اساسي است. اينكه تاريخ را هم به عنوان يكي از دروس مهم از دوره ابتدايي تا دانشگاه در همه كشورها جزو دروس دائمي، همگاني و مهم قرار داده‌اند از اين رو بوده كه همه مردم يك كشور هم‌ميهن خويش را بشناسند و هم بدان علاقه‌مند شوند.
در واقع درس تاريخ به منزلة سند استقلال و سير شكل‌گيري يك كشور، دولت و ملت است. هر ملتي حقانيت خويش را و حقوق خود را با مراجعه به تاريخ درك مي‌‌كند و سپس با نيرو و تلاش و كوشش آن را حفظ مي‌‌كند. كشور ما داراي مرزهاي زميني طولاني است. در مجموع حدود 6000 كيلومتر مرز خشكي داريم و با شش كشور مرز خشكي داريم. در گذشته نيز مرزهاي ايران گسترده‌تر بوده و طي تحولات دويست سال اخير مرزهاي شمالي، شرقي و غربي ايران شكل گرفته است. چگونه اين مرزها شكل گرفته و تأثير آن بر حيات ملي ما چه بوده است. جنگ‌ها و قراردادهاي مربوط به آنها چه بوده است. مردمان و دولت‌ها در دوره‌اي كه مرزها تعيين مي‌شدند چه كرده‌اند؟ اوضاع بين‌الملل و نقش قدرت‌هاي خارجي چگونه بوده است؟ همه اينها صرفاً از طريق تاريخ و اسناد و مدارك آن قابل دسترسي است و مي‌توان نسل جوان را نسبت به آنها مطلع ساخت. در حقيقت دبيران تاريخ مرزبانان و لشكربانان هويت و حقانيت مرزهاي يك ملت و ميراث‌هاي فرهنگي، ملي و مخافر و مشاهير آن هستند. هر چند هر يك از درس‌ها و دبيران نيز به نحو خاص خود اين وظيفه را انجام مي‌دهند اما بدون شك درس تاريخ در اين راستا وظيفه مهم‌تري دارد.
ايران داراي حدود 2700 كيلومتر مرز آبي در شمال و جنوب است، هر دو مرز ممر حياتي كشور ماست و در امنيت ملي و حمايت اقتصادي ما نقش بسيار مهمي دارند و با حدود ده كشور مجاور هستيم و از آن طريق با تمام جهان مرتبط مي‌شويم. اين درياها و سواحل و جزاير آنها نيز سرگذشتي طولاني دارند و تاريخ گوياي حقايق بسياري درباره آنهاست.
همه روزه در اخبار، نكات بسياري در مورد روابط خارجي و نيز مناسبات با همسايگان مطرح مي‌شود. درك صحيح اين تحولات مستلزم اطلاعات تاريخي ولو به نحو مقدماتي است. داشتن اطلاعات تاريخي ولو محدود امروزه جزو معارف عمومي است و براي زندگي در دنياي امروز ضروري است. به همين نحو اطلاع بر تاريخ كشور و مرزهاي آن اهميت بيشتري دارد.
ادامه مطلب...

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir