ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 51   بهمن ماه 1388
 

 
 

 
 
   شماره 51   بهمن ماه 1388


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 4158 باراعتراض امام خميني به نماينده دولت فرانسه
آنها (رژيم شاه) مي‌كُشند، اسير مي‌كنند، حبس و تبعيد مي‌كنند و شما مي‌گوييد ما حرف نزنيم؟ ظلم آنها را نگوييم؟ آيا اين اسمش آزادي است؟ اگر مايل نيستيد ما حرف حقمان را بزنيم، به جاي ديگري خواهيم رفت و...


تعداد نمايش: 3289 بارآغاز و انجام نهضت به روايت رهبر
يكي از كارهاي مهم امام خميني در طول نهضت اين بوده كه از ماه محرم براي بيداري ملت و گسترش دامنه مبارزه استفاده مي‌كردند، ايشان حتي در زمان يورش مأموران رژيم شاه به مدرسه فيضيه تأكيد كردند در ماه محرم در منابر ابعاد فاجعه فيضيه بازگو شود و اين فاجعه خميرمايه نوحه‌سرائيها باشد و...


تعداد نمايش: 3694 بارچله‌هاي خونين
برگزاري مراسم «چله» براي شهدا، نمونه‌اي درخشان در استفاده سياسي از سنت‌هاي شيعي بود كه توانست قدرت مذهب را در تحرك بخشيدن به مردم و فراگيري نهضت اسلامي نشان دهد و شاه را در بن‌بستي سخت قرار دهد.


تعداد نمايش: 3124 بارما غافلگير شديم
پارسونز: من با همه تجربه‌اي كه داشتم نتوانستم تشخيص دهم كه در برابر چشمانم چه حوادثي رخ مي‌دهد. آنچه ما را دچار اشتباه كرد عدم توجه به اين مسئله بود كه يك حادثه مي‌تواند نيروهاي پراكنده مخالف را براي وصول به يك هدف مشترك دور هم جمع كند و از اين جويبارها سيلي به وجود آورد كه سرانجام بنيان رژيم شاه را از زمين بركند.


تعداد نمايش: 5332 بارخارج‌كنندگان ميلياردها دلار ارز
عوامل رژيم شاه در فاصله شهريور و مهر 1357، سيزده ميليارد دلار ارز از كشور خارج كردند. در همين دوره 17 اعتبار با رمز سياسي به ارزش سه ميليارد و 750 ميليون تومان به حسابهاي اختصاصي آنان در بانكهاي سوئيس و فرانسه و آمريكا حواله شد. سپس اكثر آنهايي كه به همين دليل ممنوع‌الخروج شده بودند، موفق به فرار شدند و...


تعداد نمايش: 3915 باربهائيت در عصر پهلوي
يكي از دلايل توجه خاص رضاشاه به بهائيان و حمايت از آنان، عزم وي در دهن‌كجي به علما و تحت فشار قرار دادن آنان بوده است. بهائيان، رضاشاه را از خود مي‌دانستند و وي را «يك بهائي واقعي» لقب داده بودند.


تعداد نمايش: 9597 بارشناخت اسناد آرشيوي
اسناد تاريخي بخشي از محتويات بايگاني هاست كه امروزه از مهمترين منابع پژوهشي است و كليه مكاتبات سلطنتي،‌ فرمان ها،‌ معاهدات سياسي، انواع نوشته هاي اداري و ديواني،‌ اسناد قضايي،‌ مالي و بخشي از مكاتبات خصوصي و خانوادگي است كه به طور طبيعي در اثر فعاليت ها و عمليات اشخاص و سازمان ها به وجود آمده است.


تعداد نمايش: 3252 باردردسر نامه‌نگاري براي رضاشاه
زماني كه حرف زدن و نوشتن در كشوري دچار محدوديت و سانسور شديد باشد چه اتفاقات عجيب و غريبي كه رخ نمي دهد. خصوصا كه شخصي مانند رضا شاه بر جامعه سلطنت كند و تصميم بگيرد، همه چيز همسو با خواسته هاي او پيش برود. در چنين شرايطي اتفاقات به گونه اي رخ مي دهد كه بعدها تاريخ آن را به عنوان «طنز»هاي خود به مردم نشان مي دهد.


تعداد نمايش: 3230 بارگاو استالين
استالين كه براي مصرف شير روزمره خود از روسيه گاو شيرده با خود به تهران آورده بود تا مبادا شير ايراني بخورد كسي است كه سربازانش در مشهد وقتي يك نخ سيگار از مردم مي‌گرفتند از شوق سوت مي‌كشيدند و خوشحالي مي‌كردند و...


تعداد نمايش: 5170 بار«نقد كتاب»انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اسلامي پيش از آنكه در تقابل با رژيم پهلوي باشد در تضاد با آمريكا بود. طبعاً وقتي ريشه‌هاي انقلاب در دانشگاه‌ها مورد بحث قرار مي‌گيرد بايد بتواند اين مسئله را براي دانشجويان بشكافد تا بتواند آنها را به حقيقتي كه پشت شعارهاي انقلاب عليه آمريكا وجود دارد، آشنا كند. اما آيا در كتاب «انقلاب اسلامي ايران» اين ويژگي را مي‌توان يافت؟تاريخنگاري درباري
تاريخ‌نگاري درباري يكي از انواع تاريخ‌نويسي محسوب مي‌شود و در كنار تاريخ‌‌نگاري سنتي، تاريخ‌نگاري استعماري و تاريخ‌نگاري اسلامي، جايگاه خاص خود را دارد.
تاريخ‌نگاري درباري، همانگونه كه در شيوة نگارش، ادبيات و قالب خود، داراي ويژگيها و تمايزات جداگانه مي‌باشد؛ در بعد محتوايي نيز چنين است. محتواي اين نوع كتابهاي تاريخي، همچون صورت و قالب آن، بازتابي از فرهنگ درباري مي‌باشد. دانشمندان و مورخان درباري، با بكار گرفتن همه توان، دانش و هنر خود كوشيده‌اند، تا بنا به ميل درباريان، فرهنگ ايده‌آل آنان را در قالب نثر تاريخي ريخته و مطالب و محتواي تاريخي وارونه، مثله شده و آميخته به جعل و تحريف و تزوير را پديد بياورند، كه بتواند موجب استحمار و تحميق عامة مردم و عامل تثبيت حكومت ستمگران و آرامش خاطر آنان گردد. انس و الفت اين دانشمندان با دربارهاي ستمگر و پوشاندن حقايق، توسط آنان، بزرگ‌ترين آفت دانش و مؤثرترين داوري رواني براي اغفال و تحميق مردم در برابر حكام ستمگر به شمار مي‌آيد.
محتواي تاريخ مكتوب بشر كه بيشترين اوراق آن محصول تحميل دربارها و زائيدة ذوق و سليقه پادشاهان و زورگويان است؛ مايه‌هاي كم ارج و پراكنده‌اي از حقيقت را با خود به همراه دارد. به ويژه در كشور استبدادزده، استعمارزده و مظلومي همچون ايران معاصر كه مدتي دراز، همه جاي آن مورد تاخت و تاز شاهان، شاهزادگان و امراء و خوانين بي‌هنر، عياش و فرمان‌‌بردار اجنبي بوده و استعدادها خفقان گرفته و قلم‌ها شكسته بوده است؛ ميزان مطالب واقعي و حقايق تاريخي، بسيار ناچيزتر خواهد بود. براي همين خاطر است كه محتواي اكثر كتابهاي تاريخي كه در ايران معاصر نگارش يافته و يا ترجمه شده است، داراي حداقل عوامل جلب كنندة اعتماد مي‌باشند.
چنانكه در اين نوع كتابها، مطالب تاريخي لازم، محوري و گره‌گشا نيز نادر است. به دليل اين كه، اكثر اديبان و رجال اهل تاريخ كه مايه و توان طرح و بررسي مسائل اساسي تاريخ معاصر را داشتند؛ بنابر انگيزه‌هاي عافيت‌طلبانه و يا دلايل امنيتي، خود را به بي‌خبري زده و دائماً سرگرم مضاميني چون فردوسي‌شناسي، حافظ‌شناسي و امثال اينها شدند. برخي ديگر نيز، تا خواستند قلم به دست گرفته و تلخ و شيرين روزگار را ثبت و ضبط نمايند، در كام تلخ افعي استبداد، فرو بلعيده شدند. گروه سوم نيز، رسماً روي به «راهزني» آورده و به عنوان عمله و اكرة دربار، مشغول سياه كردن اوراق و ستايشنامه‌نويسي سلاطين به نام «تاريخ‌نگاري» شدند. اينك مجموع آثار و نوشته‌هاي اين دسته اخير است كه به نام كتب متعلق به جريان تاريخ‌نگاري درباري، مورد گفتگو مي‌باشد. كتابهاي رجال راهزني كه با امكانات عمومي يك ملت فقير و مظلوم، هنر و دانش اندوخته و آن را در راه تحريف حقايق و اغفال فرهنگي همان ملت به كار گرفتند.
با يك سير فشرده در برخي از تأليفات تاريخي درباري ايران، از آغاز روي كار آمدن قاجارها تا سقوط پهلوي‌ها به يك دسته ويژگيهاي مهمي در محتوا و جهت‌گيريهاي اين نوع كتابها دست مي‌يابيم كه مجموع آنها را مي‌توان «ويژگيهاي محتوايي كتب تاريخي درباري معاصر» نام‌ گذاري كرد. اهم اين ويژگيها به قرار ذيل مي‌باشد:
1- جعل و تحريف
در زمينه‌هاي تاريخي، جعل و تحريف عبارت از اين است كه يك حادثه، قضيه و يا شخصيتي كه واقعاً در تاريخ وجود نداشته، انسان با پندار خود، چنين چيزهايي را بيافريند و جعل كند؛ و يا اين كه در نقل حوادث و قضاياي تاريخي، به دلخواه خود تصرف كرده و در آن كم و زياد اعمال نمايد و بدين وسيله آن را «تحريف» كند. در اينجا، جعل و تحريف به اين معني مورد نظر ماست، و آن را يكي از ويژگيهاي شيوة تاريخنگاري درباري مي‌دانيم.
ظاهراً مهمترين جريان پديد آورنده بيماري بدعت و تحريف در تاريخ بشر «يهود» بوده‌اند؛ و به تدريج اين شيوة ناپسند و پرآفت، از حوزة انديشه و زندگي محدود آنان تجاوز كرده و به ديگر محافل، نژادها و جوامع بشري سرايت كرده است.
يهوديان، ابتدا شيوة تحريف‌گري را در مورد حقايق وحي و كتابهاي آسماني، در پيش گرفته بودند؛ و در نتيجه اين كار و شيوة ناپسند و زشت آنان است كه اكنون، تورات و انجيل موجود، دچار آفت تحريف شده‌اند.
اما يهود، عليرغم ميل شيطاني خود در مورد قرآن مجيد، نتوانستند به چنين كار زشتي موفق بشوند؛ و آن مقدار قليلي هم كه در جاهايي مانند قلعة خيبر، يثرب و اطراف آن پراكنده بودند؛ در اثر خيانتها و پيمان‌شكني‌هاي آشكار در رابطه با مسلمانان، در همان اوايل كار، سركوب شده و يا از منطقه، اخراج گرديدند.

ادامه مطلب...

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir