ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 30   خردادماه 1387
 

 
 

 
 
   شماره 30   خردادماه 1387


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3088 بارواكاوي تاريخ‌نگاري ايران در آستانه دهه چهارم انقلاب
متأسفانه جهت‌گيري‌هاي كلاني كه شبكه فراماسونري در دوران پهلوي اول به تاريخ‌پژوهي در ايران تحميل كرد همچنان دست نخورده باقي مانده و در اين ميان بحث تاريخ ايران باستان و تقابل‌‌هاي تاريخي كاذبي كه اين نوع تاريخ‌نگاري موجد آن بود كماكان از ذره‌بين نقد دور مانده است.


تعداد نمايش: 3571 باربازنگري نقش انگلستان و روسيه
در غارت ارزاق ايران در سالهاي جنگ جهاني اول

هرج و مرج و قحطي كاذب ناشي از حضور و فعاليت نيروهاي بيگانه در كشور دست راهزنان و سارقان را باز گذارده بود. انگليسي‌ها علاوه بر ارزاق، كليه حيوانات باركش از جمله قاطرها و شترها را براي عمليات نظامي خود در بين‌النهرين خريده بودند و اين امر كشور را دچار بحران وسائل حمل و نقل كرده بود.


تعداد نمايش: 7422 باراز طهران تا تهران
عباس اقبال آشتياني، در مقاله حاضر، اقدام فرهنگستان لغات در تغيير املاي بعضي كلمات فارسي از جمله تبديل ط به ت يا تغيير ص به س كه بعضاً تحريف لغات و ادبيات و ناديده گرفتن علت كاربرد حروف مي‌باشد را مورد نقد قرار داده است.


تعداد نمايش: 3057 بارصداقت قضات متفقين!
از اواسط جنگ دوم جهاني كه دولت‌هاي متفقين تصميم به تشكيل يك دادگاه بين‌المللي براي محاكمه آغازگران جنگ گرفتند، موضوع اين دادگاه و يكسونگري بانيان آن، دستمايه‌اي براي نگارش هزاران مقاله و طنز و رمان و گزارش انتقادي و نيشدار در مطبوعات جهان گرديد.از جمله اين مقاله :


تعداد نمايش: 3193 بارامان از دست انگليسي‌ها...
نويسنده در اين مقاله كه از مجله «كاوه» سال 1299 نقل شده، تعرضات، نيرنگها دخالتها و جنايت‌هاي انگليسي‌ها در ايران را از زمان صفويه تا حوادث دوره قاجار با ادبيات خاص دوران خود، بيان كرده و در انتها نتيجه گرفته كه انگليسيها با پنجه هاي خود قصد خفه كردن ايران را داشته اند.


تعداد نمايش: 6013 باراخراج آخرين بازمانده قاجار
بعد‌ از ظهر همان روزي كه لايحه انقراض سلسله قاجاريه در مجلس تصويب شد، حكم اخراج محمد‌حسن ميرزا وليعهد و آخرين بازمانده رژيم قاجار در قصر وي به او ابلاغ شد. او را وادار كردند تا ساعات شب خود را براي ترك ايران آماده سازد. سپس در ساعت 10 شب وي را با 5 هزار تومان پول توجيبي به شكلي تحقيرآميز از ايران اخراج كردند.


تعداد نمايش: 4320 باردولتي شدن كشت ترياك!
قانوني كه در 1307 در دوران رضاخان به عنوان «لايحه منع توليد و فروش ترياك» تصويب شد، هدفش نجات مردم از اعتياد نبود بلكه گرفتن تجارت ترياك از دست تجار داخلي و دولتي كردن توليد و صدور ترياك بود.


تعداد نمايش: 3387 بار24 ساعت از زندگي رضاخان
صدور اوامري كه متضمن نابود كردن افراد بي‌گناه بود، فحاشي روزمره به بعضي وزيران، و دريافت همه روزه چك‌هائي با مبالغ كلان كه به حسابدراي شخصي رضاخان واريز مي‌شد‌، از رخدادهاي عادي و روزانه وي بود. درآمد دفتر حسابداري شخصي وي از نصف ماليات ايران كمتر نبود.


تعداد نمايش: 7275 بارنقد كتاب
«يادداشتهاي علم»

خاطرات علم به دليل برخورداري از انبوه اطلاعات و سرنخهايي كه در آن وجود دارد از جمله منابعي به شمار مي‌آيد كه حتي ارزش مطالعه بيش از يك بار را دارد. به شرط آنكه از ظاهر عبارات و واژه‌ها عبور كرد و به عمق حقائق نهفته در آن دست يافت.چرا مطالعه تاريخ ارزشمند است؟
چند سال پيش كتابي با عنوان چشمگير «Her Story» درباره‌ي زنان گذشته، منتشر شد. ناگهان، معني واقعي كلمه‌ي متداول بسيار روشن‌تر شد. تاريخ در واقع يك داستان است، اما نه مختص زنان يا مردان، بلكه داستان همه‌ي كساني است كه از خود اثري باقي گذاشته‌اند.
تاريخ مي‌تواند به صورت خيلي ساده، به عنوان «داستان كارهاي انسان در زمان‌هاي گذشته» تعريف شود. آن اعمال، بدون توجه به اين كه ديروز يا 5000 سال پيش رخ داده‌اند، در قالب‌هاي كلي قرار مي‌گيرند. نيازهاي طبيعي، نظير آب، غذا و هواي قابل تنفس، بعضي از اعمال را تحميل مي‌كند. اعمال ديگر، مانند اعتقاد ديني يا جستجوي جاودانگي، ريشه در نيازهاي عاطفي و فكري دارد. عمل انسان بيشتر از آرزوها ناشي مي‌شود تا فقط از نيازها. برخي آرزوها، مانند آرزوهاي ادبي، كنجكاوي علمي و تلاش براي دستيابي به قدرت سياسي بيش از ديگران، چنان عادي هستند كه در هر نسلي تكرار مي‌شوند.
تاريخ ثبت چگونگي موفقيت يا شكست انسان‌ها در تلاش براي رفع نيازها و يا رسيدن به آرزوهاست. نسل‌هاي زيادي از اجدادمان با آن ثبت، كه براي رهنمايي اعمالشان سودمند بودند، خو گرفتند. مطالعه‌ي اقدامات گذشته‌ي بشر، همچنين مشوق ما در ديدن توانايي‌هاي كنوني فردي و گروهي‌مان است. شايد اين بزرگ‌ترين ارزش تاريخ است و سبب جذابيت دايمي تاريخ براي زنان و مرداني كه در جستجوي يك زندگي خوب هستند، مي‌گردد.
خيلي از مردم به طور طبيعي شيفته‌ي مطالعه‌ي تاريخ هستند، اما بعضي تاريخ را مشكل يا (بدتر از اين) «بي‌فايده» مي‌دانند. بعضي از دانش‌آموزان از درس تاريخ وحشت دارند. به نظر آنها نكته جالب‌توجهي در يادگيري مطالب مربوط به گذشته وجود ندارد. آنان مي‌گويند: «زندگي ما اكنون و اينجاست؛ گذشته را براي گذشته رها كن». براي توجيه مطالعه‌ي تاريخ چه مي‌توان گفت؟
بي‌خبري مردم نسبت به گذشته‌ي خود، موجب ناآگاهي آنان از زمان حال مي‌شود، زيرا رشد و ترقي يكي به طور مستقيم با رشد ديگري مرتبط است. عدم اطلاع از گذشته و فراموش كردن تجربه‌هاي پشينيانمان، از ما يك فرد مبتلا به بيماري فراموشي مي‌سازد كه هميشه از چيزهايي عادي و قابل پيش‌بيني تعجب مي‌كند. ما نه تنها نمي‌دانيم چه بايد انجام دهيم، بلكه قادر به درك توانايي‌هاي واقعي خويش هم نيستيم؛ زيرا معياري براي سنجش آنها نداريم. انديشه‌ي غيرتاريخي نمي‌داند چه چيزي را از دست مي‌دهد و ـ برخلاف سخن قديمي ـ يقيناً به شما آسيب مي‌رساند! نكته‌ي قابل‌توجه در اين‌جا، پرسش درباره‌ي «تاريخ، خود را تكرار مي‌كند» نيست. اين انديشه كه اغلب به صورت كليشه‌اي ذكر شده، از نظر تحت‌اللفظي، مسلماً بي‌معني است. تاريخ عيناً تكرار نمي‌شود، و تفاوت در جزئيات هميشه مهم است. تاريخ الگوهاي كلي را كه برخاسته از نيازها و تمايلات مشترك انسان‌ها هستند، ارائه مي‌كند. شناخت و احترام به اين الگوها، بخش مهمي از لوازم ذهني همه‌ي جوامع بشري بوده است.
دليل ديگري براي دانستن گذشته ـ صرف‌نظر از دليل شخصي ـ وجود دارد. اشخاص سالخورده كه چيزي از تاريخ نمي‌دانند، واقعاً در موقعيت بچه‌ها قرار دارند. آنان، مانند كودك، بي‌اختيار هستند، براساس زور عمل مي‌كنند، دامنه‌ي عمل آنها محدود است و بر اين باورند كه كار زيادي نمي‌توانند انجام دهند و احتمالاً قادر به درك مسائل نيستند. آنها تحت‌تأثير عقايد، آرزوها و اهداف ديگران مي‌باشند. آنان تا موقعي كه از مرحله‌ي كودكي گذر نكرده‌اند، كنترل زندگي خويش را به دست نخواهند گرفت. موضوع تأسف‌بار اين است كه فرد بزرگسال بدون معلومات تاريخيف در ضمن رشد فيزيكي، كمترين رشد فكري را دارد.
افراد فاقد اطلاعات تاريخي همانند كساني هستند كه داخل يك صندوق چوبي بسته‌بندي شده قرار گرفته‌اند. اينان با تولد در زمان، مكان و جامعه‌اي معين ـ در داخل اين جعبه قرار مي‌گيرند. تخته‌هاي اين جعبه مانع نگرش همه‌جانبه اين افراد مي‌شود. تخته‌ها و سطوح اين جعبه مواردي چون موقعيت اقتصادي خانواده، ظاهر فيزيكي، خون و گروه نژادي مي‌باشد. علاوه بر اين، عواملي چون تولد در جوامع شهري يا روستايي، تحصيلات در مدارس رسمي و بسياري موارد ديگر از تخته‌هاي اين جعبه به شمار مي‌آيند.

ادامه مطلب...

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir