ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 13   فروردين‌ماه 1386
 

 
 

 
 
   شماره 13   فروردين‌ماه 1386


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 6668 بارروز واقعه
مأموران مسلح رژيم شاه در جريان حمله به مدرسه فيضيه، درب حجره‌ها را شكستند، كتابها را به هم ريختند، به امام زمان(عج) و مراجع توهين كردند، عمامه‌هاي طلاب را آتش زدند، بعضي از طلاب را از طبقه دوم مدرسه به زير افكندند و ...


تعداد نمايش: 3988 بارآيت‌الله سيد‌ محمد‌صادق لواساني در اسناد ساواك
«نامبرده در بازجويي‌هاي معموله اظهار مي‌دارد قريب پنجاه سال است با خميني دوست و اصولاً در يك‌جا تحصيل كرده‌اند و از وقتي كه نامبرده به عراق عزيمت نموده يكي از نماينده‌هاي ايشان در تهران بوده و اغلب مردم و بازاريان ضمن مراجعه به منزلش مبالغي نقدي يا به صورت چك و سفته تحت عنوان سهم امام و زكوة به نامبرده تحويل مي‌دهند.»


تعداد نمايش: 3460 باراسناد تحولات ايران در آرشيو ملي بريتانيا
خودكامگي مطلق شاه، بي‌اراده بودن نهادهائي مانند مجلس و حزب رستاخيز در برابر اراده شاه، عدم امنيت شغلي در رژيم گذشته، وجود سانسور و اختناق مطبوعاتي، فرار ايرانيان تحصيلكرده، سركوب آزاديهاي سياسي و بسياري ديگر از نابسامانيهاي ايران عصر پهلوي دوم، از جمله موضوعاتي هستند كه به صورت گزارشي مستند به نقل از «آنتوني پارسونز» آخرين سفير انگليس در حكومت شاه در آرشيو ملي بريتانيا به معرض قضاوت افكار عموم گذارده شده‌اند.


تعداد نمايش: 4327 بارجمهوري رضاخاني
اصرار رضاخان به برقراري «جمهوري» در ايران و حمايت حكومت سلطنتي انگليس و اكثر مستبدين فعال در كشور از اين اصرار، تنها گامي براي پايان بخشيدن به حكومت قاجار و نظام مشروطه و از ميان برداشتن قانون اساسي بود. رضاخان صرفاً به ديكتاتوري خود مي‌انديشيد در حالي كه اين انديشه با مفهوم واقعي جمهوري‌خواهي در تضاد كامل بود.


تعداد نمايش: 3309 باراولين سانسورها
اولين شوكي كه در تاريخ بر مطبوعات ايران وارد شد، توقيف نشريه‌اي بود كه تنها يك روز از انتشار آن مي‌گذشت. روز 9 محرم سال 1293 نشريه «ميهن» در اولين و آخرين شماره‌اش به دليل آنكه منافي خواست و ديدگاه ناصرالدين شاه بود، توقيف و نسخه‌هاي آن جمع‌آوري شد.
اولين مقررات رسمي براي سانسور در مطبوعات ايران نيز در دوران حكومت ناصرالدين شاه قاجار وضع شد.


تعداد نمايش: 4075 باربازكاوي نقش پاكروان در فاجعه «گوهرشاد»
سرلشكر پاكروان كه در ابتداي ماجراي كشف حجاب حامي متانت و مخالف كاربرد زور براي بي‌حجاب كردن زنان بود، به تدريج چنان خشن و سركوبگر شد كه حتي افرادي كه زنان خود را براي در امان ماندن از گزند مأموران رضاشاه در خانه نگاه مي‌داشتند، را نيز تهديد كرد.


تعداد نمايش: 2953 بارفرهنگستان رضاشاهي!
در زمان رضاشاه مؤسسه‌اي به نام فرهنگستان جهت وضع واژه‌هاي جديد و رايج ساختن آنها ميان مردم بوجود آمد. ترديدي نيست كه به علت پيشرفتهاي سريع انسان در زمينه‌هاي علوم و تكنولوژي، وجود چنين مؤسسه‌اي براي هر كشوري ضروري است. اما متأسفانه فضل‌فروشان كم مايه در اين مؤسسه جاي گرفتند و قبل از هرچيز به دشمني با زبان عربي پرداختند و سعي كردند كه واژه‌هاي نامأنوس را جايگزين واژه‌هاي عربي سازند...


تعداد نمايش: 17428 باررجال عصر پهلوي
«ارتشبد نعمت‌ الله نصيري»

نصيري رئيس ساواك و مسئول مستقيم شكنجه هزاران زنداني، و ايجاد رعب و وحشت در جامعه در بخش اعظم سالهاي حكومت شاه بود. او عامل كشتار متهمان بسياري در بازداشتگاهها بوده ولي پس از دستگيري از وجود هرگونه آزار و شكنجه در زندانها اظهار بي‌اطلاعي كرد و فقط گفت «در دو روزي كه در بازداشت هستم متوجه شدم در زندانهاي شاه شكنجه هم وجود داشته است!»


رضاخان باني جوك‌سازي عليه شماليها
بسياري از محققان بر اين اعتقادند كه ايجاد اختلاف ميان مردم از سياستهاي برنامه‌ريزي شده حكومت پهلوي اول و دوم با هدف تحكيم سلطه بر جامعه بوده است. ترسيم تصويري موهن از شخصيت شمالي‌ها، قزويني‌ها، تركها، اصفهاني‌ها و ... تبليغ مستمر بر اين گونه اهانتها از طريق ساختن جوك و لطيفه، در فرهنگ ملي و تاريخي مردم ايران جائي نداشته است.«دوران» گذشته
يك سال از انتشار ماهنامه الكترونيكي دوران مي‌گذرد. در اين يكسال تلاش دست‌اندركاران اين نشريه ارائه صادقانه تحولات تاريخ معاصر ايران از زمان مشروطيت تاكنون بوده است. در اجراي اين رسالت، تاريخ مذكور را به 4 دوره مشروطيت، پهلوي اول، پهلوي دوم و دوران انقلاب اسلامي تقسيم كرده و مهمترين رويدادهاي هر دوره را به مدد مقاله و گزارش و عكس و سند و انتشار گزيده‌هاي خواندني تاريخي، بيان كرده‌ايم.
معرفي رجال و عناصر تأثيرگذار در تاريخ سياسي ايران طي يكصدسال اخير، ارائه مباحث نظري راجع به تاريخ ايران و جهان، معرفي ارگانها و نهادهاي حكومتي قديم ايران همچون نظميه، بلديه، امنيه،‌ عدليه و...، انعكاس مصاحبه‌ها و ديدگاههاي كساني كه به افشاء مستند تاريخ معاصر ايران پرداخته‌اند، معرفي كاخها و مراكز اصلي اعمال قدرت و حاكميت كه سمبل جدايي حاكمان از مردم بوده و اكنون به صورت مجموعه‌هاي تاريخي براي عبرت مردم به نمايش گذارده شده‌اند، معرفي و نقد كتابهاي منتشره راجع به تاريخ معاصر ايران، ارائه برش‌هائي از رويدادهاي خواندني و پند‌آموز تاريخ، معرفي جريانها و تشكلهاي مغفولي كه در لابلاي قضاوت مورخان مغرض و تحريفگر مكتوم مانده، غور و بررسي مراكز ايران‌شناسي و شيوه‌هاي تاريخ‌نگاري آنها و انعكاس خاطرات كساني كه با نوغ شغل يا مأموريت خود سبب بر ملا كردن بخشي از اسرار تاريخ ايران شده‌اند، قالب‌هائي بوده‌اند از طريق آنها تلاش كرده‌ايم تا تاريخ معاصر ايران را در مجله الكترونيكي دوران به مخاطبان خود نشان دهيم.تلاش ما اين بوده كه حتي‌المقدور مقالات و مكتوبات خود را بر اسناد بر جاي مانده از دوران گذشته مستند سازيم.
مجله الكترونيكي دوران به عنوان يكي از اجزاء زير مجموعه سايت مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي تلاش داشته و دارد تا در جهت احياء ديدگاههاي مستند و واقع‌گرا در زمينه تحولات تاريخي حركت كند و عرصه‌اي براي آگاهي‌بخشي و تقويت نگرشها و آثار محققانه در حوزه تاريخ معاصر ايران باشد. ارائه هزاران گزينه خبري راجع به تحولات تاريخي در قالب «تقويم تاريخ» و انتشار صدها مقاله، عكس يا سند در ارتباط با اين گزينه‌ها بخشي از راهكار مؤسسه در انجام اين رسالت است.
مجله «دوران» نيز سهم خاص خود را در اين مسئوليت بزرگ بر عهده دارد. در تكميل و تكوين محتواي اين مجله، هيچگاه از كمك فكري صاحبنظران و فرهيختگان عرصه علم و فرهنگ و تاريخ بي‌نياز نبوده و نيستيم و اين عرصه همواره به مثابه تريبوني در اختيار نقدهاي علمي، پژوهشي و واقع‌گرا قرار داشته است.
اميدواريم در سال جديد بتوانيم گامهاي تازه‌تري در جهت ارتقاء كمي و كيفي مجله «دوران» برداريم و فعال‌تر از گذشته در جهت زدودن غبار از چهره تاريخ و نماياندن حقيقت رويدادها و تحولات تاريخ معاصر ايران قدم‌هاي خود را استوارتر سازيم.

سردبير

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir