ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 12   اسفندماه 1385
 

 
 

 
 
   شماره 12   اسفندماه 1385


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حزب رستاخيز به روايت 10 سند

در 11 اسفند 1353 به دستور محمد‌رضا پهلوي حزب رستاخيز با هدف برقراري سيستم تك‌حزبي در كشور به وجود آمد، در 21 اسفند 1353، امام خميني عضويت در آن را تحريم كردند و شاه در ارديبهشت 1357 تصريح كرد كه اين حزب به اهدافي كه برايش در نظر گرفته شده بود، نرسيد. شاه دركتاب «پاسخ به تاريخ» نيز نوشت: «غلط بودن فكر ايجاد اين حزب در عمل به اثبات رسيد».
اسنادي كه ذيلاً مشاهده مي‌كنيد تا حدي وضعيت دروني حزب رستاخيز، جايگاه اجتماعي و موضع امام خميني در برابر آن را به روايت اسناد ساواك نشان مي‌دهد:این مطلب تاکنون 3521 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir