ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 10   دي‌ماه 1385
 

 
 

 
 
   شماره 10   دي‌ماه 1385


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«هولوكاست» دروغ بزرگ

ماه آذر گذشته (20 و 21/9/1385) تهران ميزبان همايشي تحت عنوان «هولوكاست، چشم انداز جهان» بود. هدف از برگزاري اين همايش نه نفي و نه اثبات اين ادعا و بلكه فراهم ساختن زمينه‌اي براي طرح ديدگاههاي محققان جهان راجع به موضوع «هولوكاست» بود.
اين همايش در آستانه تشكيل، آنقدر واكنش و بازتاب جهاني داشت كه برگزاري آن خود يك رخداد بديع در عالم سياست و پژوهش‌هاي تاريخي محسوب مي‌شود.
چندي پيش دكتر محمود احمد‌ي‌نژاد رئيس جمهوري در يك كنفرانس خبري دو پرسش درباره هولوكاست مطرح كرد، يكي اين كه ‌آيا اساساً هولوكاست صحت دارد و در صورت وقوع ابعاد آن چقدر بوده و ديگر اين كه به فرض واقعي بودن هولوكاست به معناي نسل‌كشي يهوديان توسط دولت‌هاي اروپايي، چرا مردم فلسطين و مسلمانان منطقه بايد تاوان آن را بدهند؟ احمدي‌نژاد پاسخ به اين پرسش‌ها را البته به عهده محققان و پژوهشگران منصف دنيا گذاشت. از آن روز تا امروز جنجال محافل، مجامع و شخصيت‌هاي سياسي غرب و اسرائيل درباره سخنان رئيس‌جمهوري ايران در ابعاد اغراق‌آميزي آغاز شد.
مقام‌هاي تهران با خونسردي با اين اعتراض‌ها مواجه شدند و همه حتي توني‌بلر نخست‌وزير انگليس كه به اين سخنان اعتراض كرده بود را به ارائه مقاله خود در همايش بين‌المللي تهران دعوت كردند.
همايش بين‌المللي بررسي «هولوكاست چشم‌انداز جهان» با هدف ايجاد محيطي علمي براي طرح نظرات مختلف درباره هولوكاست باحضور 67 ميهمان خارجي از 30 كشور و با 40 مقاله و سخنراني برگزار شد. اين همايش با حضور محققان و پژوهشگران، سفراي كشورهاي آسيايي و اسلامي، جمعي از خاخام‌هاي يهودي ضد‌صهيونيسم، دبير اول سفارت روسيه در تهران، اصحاب رسانه‌ها، دانشجويان وديگر ميهمانان در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه برگزار شد.
اين همايش همزمان با سالگرد بزرگداشت روز جهاني حقوق بشر با سخنان مهم منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان آغاز به كار كرد.
منوچهر متكي هدف از برگزاري اين همايش را روشنگري و فراهم ساختن فرصت براي انديشمندان دانست و افزود در اروپاي مدعي آزادي نه تنها امكان اظهار نظر درباره پديده تاريخي هولوكاست وجود ندارد بلكه هرگونه نقد علمي از قرائت رسمي اين پديده هزينه زيادي براي منتقدان دارد به طوري كه اولين هزينه سنگيني كه مي‌توان براي هر منتقدي متصور بود اتهام طرفداري از نازيسم و فاشيسم است.
متكي افزود: مردم منطقه سال‌ها شاهد جنايات صهيونيست‌ها در سرزمين‌هاي اشغالي هستند و مرتب اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه دليل حمايت‌هاي بي‌چون و چراي آمريكا از رژيم صهيونيستي چيست؟ چه دليلي دارد كه آمريكا تاكنون بيش از 60 قطعنامه شوراي امنيت عليه رژيم صهيونيستي را وتو كرده است!
وزير خارجه كشورمان تصريح كرد: متأسفانه به چنين سؤالاتي و خيلي سؤالات ديگر در اين باره هيچ گونه پاسخي داده نمي‌شود و مستكبران حاكم همانند ديگر مستكبران تاريخ تصور مي‌كنند كه قدرت نظامي مي‌تواند بقاي آن را تضمين كند در حالي كه تاريخ درس ديگري به ما مي‌آموزد كه ظلم باقي نمي‌ماند.
وزير خارجه كشورمان با بيان اين كه هرگونه نژاد پرستي و ايدئولوژي برتري نژادي از جمله نازيسم با فطرت انساني و عقل سليم تقابل آشكار دارد، خاطر نشان كرد كه دين مبين اسلام كه دين فطري و متكي به عقل سليم است، در تقابل جدي با نازيسم و ايدئولوژي‌هاي نژادپرستانه قرار دارد و صهيونيسم را هم از اين منظر مي‌بيند و آن را چون تفكري سياسي و نژادپرستانه رد مي‌كند.
وي افزود: امروزه بسياري از كساني كه ادعاي ضديت با نازيسم را مطرح مي‌كنند، خود داراي سابقه نژادپرستانه و استعماري هستند و آنچه استعمارگران در مستعمرات و بر ضد مردم اين سرزمين‌ها كرده‌اند تفاوتي با جنايات نازي‌ها ندارد. پس چه دليلي دارد كه فقط يك شكل از جنايات محكوم گردد و اشكال ديگر جنايات به فراموشي سپرده شود؟
وي تأكيد كرد: يهودي‌ستيزي پديده‌اي است غربي و منحصر به كشورهاي غربي و در سرزمين‌هاي اسلامي نه تنها چنين پديده‌اي وجود ندارد بلكه در تاريخ يهوديان بسياري را مي‌توانيد پيدا كنيد كه درمقامات عاليه دولت‌هاي اسلامي حضور داشته‌اند، اما متأسفانه امروز شاهديم كه بدون هيچ سندي و صرفاً به جهت طرح موضوعي علمي در خصوص بررسي يك پديده تاريخي اتهامات واهي عليه جمهوري اسلامي ايران و هر كشور و هر كسي كه در اين زمينه تحقيق علمي را در موضوعات تاريخي يك ضرورت بداند، مطرح مي‌شود.
وي افزود: طرح اين سؤال توسط رئيس جمهوري اسلامي ايران كه اگر هولوكاست پديده‌اي تاريخي است چه دليلي دارد كه امكان بررسي تاريخي آن آزاد نباشد؟ موجي از اتهامات را عليه جمهوري اسلامي ايران به همراه داشت. بدون آن كه تلاش شود به يك سؤال منطقي پاسخي منطقي داده شود، صرفاً جنجال آفريني شده تا از دادن پاسخ طفره روند، زيرا مي‌دانند كه اگر هولوكاست با آن تفسير و قرائت رسمي كه از آن به عمل مي‌آيد زير سؤال برود، ماهيت و هويت رژيم صهيونيستي زير سؤال خواهد رفت.
متكي افزود: زماني مشكل غرب سخت‌تر مي‌شود كه محققين اثبات كنند كه هولوكاست واقعيتي تاريخ است چرا كه بايد به اين سؤال پاسخ دهند كه چه دليلي دارد مردم مسلمان منطقه و فلسطيني‌ها هزينه‌هاي جنايات نازي‌ها را بپردازند؟
وي ادامه داد: هر دو سوي اين فلسفه بي‌اساس كه در زمان جان اف كندي مطرح شده براي توليد يك تعريف قانوني و فلسفي براي وجود رژيم صهيونيستي مبني بر اين كه سرزميني بدون مردم و مردمي بدون سرزمين اساس تشكيل رژيم صهيونيستي است.
وزير خارجه در اين جلسه درادامه سخنراني خود به سؤالات حاضران هم پاسخ داد و در پاسخ به سؤال يكي از حاضرين كه پيشنهاد تشكيل كميته‌اي بين‌المللي براي پي‌گيري و حقيقت‌يابي هولوكاست را مطرح كرد گفت: همايش حاضر آغازي براي حقيقت‌يابي است و در عين حال تشكيل كميته حقيقت‌ياب هم مي‌تواند يكي از نتايج اين كنفرانس باشد.
وي با اشاره به اين كه حضور ميهمانان خارجي در كنفرانس هولوكاست بيانگر شجاعت آنان است،‌ تأكيد كرد: ما در پي تغيير يا عدم تغيير يك قانون نيستيم بلكه در پي بيان واقعيتي هستيم كه تغييراتي را موجب شود.
متكي در پي اظهار نظر يكي از خاخام‌هاي يهودي حاضر در اين همايش بين‌المللي مبني بر غير‌قانوني بودن اشغال سرزمين‌هاي فلسطيني، گفت: ما براي تمام ساكنان اصلي فلسطين اعم از يهودي،‌ مسلمان و مسيحي احترام قائل هستيم و از طرح رفراندوم براي تعيين نوع و تشكيل حكومت فلسطيني حمايت مي‌كنيم.
وزير خارجه كشورمان همچنين در حاشيه اين همايش بين‌المللي در پاسخ به سؤال خبرنگاران، گفت: ما نگراني كساني را كه مي‌گويند مباحثي نبايد زير سؤال برود را درك مي‌كنيم و اين مسئله را مي‌فهميم چرا كه اين موضوع اساس مناسباتي را كه طي 60 ـ 50 سال گذشته تعريف كرده‌اند، زير سؤال مي‌برد.
در اولين روز كنفرانس بين‌المللي «هولوكاست، چشم‌انداز جهاني» چند نفر از شخصيتها و دانشمندان دعوت شده نيز به طرح ديدگاههاي خود راجع به «هولوكاست» پرداختند.
دكتر «روبرت فورسيون» استاد دانشگاه سوربن فرانسه كه از وي به عنوان يكي از تجديد‌ نظر‌طلب‌هاي برجسته استراليايي ياد مي‌شود يكي از سخنرانان اين كنفرانس بود كه مطالب منتشر شده درباره كوره‌‌‌هاي آدم‌سوزي و كليت اين حادثه را دروغ خواند و گفت: اسرائيل از اين موضوع دروغ بهره‌برداري‌هاي وسيع كرده است.
وي به اسناد در اختيار خود راجع به موضوع هولوكاست اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال فيلمي به عنوان بخش‌هايي از هولوكاست معروف شده كه در آن بولدوزري اجساد را به درون چاه‌هاي قطور مي‌ريزد كه براساس اسنادي كه در اختيار دارم، راننده اين بولدوزر كه فيلم آن بسيار مورد سوء استفاده قرار گرفته، خود يك فرد يهودي است.
اين مورخ فرانسوي تصريح كرد: مسائلي كه درباره هولوكاست مطرح شده بايد مورد بازبيني جدي قرار گيرند و بنده تأكيد دارم كه اغلب مسائلي كه درباره كوره‌هاي آدم‌سوزي و موارد مشابه آن اعلام شده، به كلي دروغ و دور از واقع است اما بايد توجه داشته باشيم كه اين افسانه‌اي كه آنان از خودشان ساخته‌اند در حال بر ملا شدن و از بين رفتن است.
فورسيون خطاب به مدعيان هولوكاست تصريح كرد: اگر شما مي‌گوييد هولوكاست صحت دارد سندي معتبر براي اين ادعايتان ارائه كنيد حال آنكه ما 32 سال است كه منتظر ارايه چنين اسنادي هستيم اما تا به امروز سند موثقي در اين باره ارايه نشده است.
اين مورخ فرانسوي با رد قوي ادعاهايي كه در خصوص اتاق‌هاي گاز هيتلر وجود دارد، گفت ما شاهد به چالش كشيده شدن يكي از بزرگترين دروغ‌هاي تاريخي هستيم و از اين افسانه براي توجيه ايجاد يك مستعمره جنگ طلب در سرزمين فلسطين استفاده شده كه نام دولت يهودي به خود گرفته و از نعمت يك ارتش يهودي برخوردار است.
خاخام «موسه فريدمن» از اعضاي مشهور انجمن يهوديان اتريش هم از ديگر سخنرانان اين كنفرانس بين‌المللي بود. وي معتقد است هدف غايي صهيونيست‌ها ايجاد ارتباط تنگاتنگ بين مذهب و هولوكاست است و اساساً همه جناياتي كه در فلسطين صورت مي‌گرد، به همين بهانه است.
وي به مخالفت يهوديان و مسيحيان ارتدكس با جنايت رژيم صهيونيستي اشاره كرد و به بيان مستنداتي از همكاري صهيونيست‌ها با هيتلر به منظور مقدمه چيني براي تشكيل حكومت صهيونيستي در فلسطين پرداخت.
اين خاخام يهودي با ابراز اميدواري به بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين‌هاي اصلي خود خواستار بازگشت يهوديان آلماني، تركيه‌اي و يهوديان ساير كشورهاي جهان كه به فلسطين منتقل شده‌اند به كشورهاي اصلي خود شد.
خاخام «وايس» از انجمن ضد صهيونيستي اتريش هم تشكيل اسرائيل را اقدامي عليه فرامين الهي و مقررات دانست و گفت: ايجاد دودولت در فلسطين كار نامشروعي است.
به گفته خاخام وايس، دولت فعلي اسرائيل بايد به كلي از بين برود چرا كه نامشروع است بر خلاف آموزه‌هاي دين يهود تشكيل شده است.
وي با بيان اين كه مدعي كشته شدن اجداد خود در مجارستان، لهستان و اروپا نيست افزود: كسي نمي‌خواهد در اين كنفرانس جنايات نازي‌ها را تبرئه كند، اما به نظر ما صهيونيست‌ها از خون آن يهودي‌هاي كشته شده در اروپا سوء استفاده كرده‌اند.
وي تأكيد كرد: دولت آلمان بايد پاسخگوي جنايات خودعليه يهوديان باشد و صهيونيست‌ها ‌هم بايد پاسخگوي جنايت خود عليه فلسطينيان باشند.
در دومين روز همايش بين‌المللي هولوكاست آقاي احمد‌ي‌نژاد رئيس جمهور طي سخناني به حاميان و بانيان به وجود آمدن صهيونيسم توصيه كرد همانطور كه با تمهيدات و مقدمات رژيم اسرائيل را ايجاد كردند، خودشان هم اين رژيم را جمع كنند.
رئيس جمهور با بيان اينكه اين اقدام غربي‌ها به نفع صلح جهاني است، ‌افزود: اميدوارم حاميان رژيم صهيونيستي به اين دعوت انساني پاسخ مثبت دهند. آقاي احمدي‌نژاد گفت: كساني كه يك عمر از رژيم صهيونيستي حمايت كرده‌اند، امروز بايد بدانند هر روز كه از عمر اين رژيم مي‌گذرد منافع و حيثيت آنها بيشتر به خطر مي‌افتد.
احمدي‌نژاد تأكيد كرد: به لطف خدا منحني حيات رژيم صهيونيستي معكوس شده و اين رژيم مانند شوروي فروخواهد پاشيد و اين يك وعده الهي و خواست عمومي همه ملت‌‌هاي عالم است.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه مي‌توان مسايل جهاني را دوستانه و با منطق در فضايي آرام حل كرد، خطاب به قدر‌ت‌هاي جهان افزود: بياييد دست به دست هم بدهيم و با روش‌هاي انساني صلح واقعي را براي بشريت به ارمغان آوريم.
رئيس‌جمهوري خطاب به ميهمانان شركت كننده دركنفرانس هولوكاست تصريح كرد: ايران، خانه شما و خانه همه آزادانديشان جهان است و اينجا همه مي‌توانند در برادري، صلح، آزادي و آرامش، همه نظرات خود را مطرح ودر خصوص آنها با يكديگر تعامل كنند.
وي ابراز اميداري كرد، برخي دولت‌ها در زمان بازگشت ميهمانان شركت كننده در همايش هولوكاست به كشورشان مزاحم آنها نشوند و نشان دهند كه به آزادي پايبند هستند.
شركت‌كنندگان همچنين مقامات دولت‌هاي غربي به ويژه امريكا را فاقد توانايي درك مسائل دانستند و گفتند برخي از سران كنوني غرب به لحاظ فكري و اخلاقي ورشكسته هستند و رئيس جمهوري اسلامي ايران با طرح موضوع بررسي هولوكاست، رنسانس جديدي در جهان ايجاد كرد.
شماري از سخنرانان آزادي بيان موجود در ايران را ستودند و ابراز عقيده كردند كه با توجه به زنداني شدن مورخان و نويسندگان بزرگ غربي كه درباره هولوكاست تحقيق كرده و به واقعيت‌هايي دست يافته بودند مي‌توان گفت: برگزاري همايش بررسي هولوكاست در ايران رويدادي تاريخي و اتفاقي و منحصر به فرد است كه ابزار دروغين مشروعيت بخشيدن به صهيونيست‌ها را از بين برد.
شركت‌كنندگان در كنفرانس «بررسي هولوكاست چشم‌انداز جهاني» دردومين روز از برگزاري آن در مورد تشكيل كميته حقيقت‌ياب هولوكاست در ايران به توافق رسيدند.
اعضاي اين كميته را محققاني از كشورهاي فرانسه، ايران، بحرين، اتريش، كانادا، آمريكا، سوريه و سوئيس تشكيل مي‌دهند.
همچنين دكتر محمد‌علي رامين به اتفاق آرا به عنوان دبير كل اين كميته تعيين شد. پژوهشگران و محققان در دومين روز از اين همايش هم به توضيح و اثبات دلايل خود درباره بي‌اساس بودن ادعاهاي حاميان هولوكاست پرداختند و خواستار ارائه دلايل آن در اين باره شدند.
يكي از ميهمانان به نام «برادلي آراسميت» در دومين روز همايش تأكيد كرد: اگر اتاق‌هاي گاز واقعي بودند چرا شخصيت‌هايي چون روزولت، چرچيل و ترومن درباره آن چيزي نگفتند؟
وي گفت: هر كس در آمريكا اتاق‌هاي گاز را افسانه بداند كارش به دادگاه و زندان ختم مي‌شود و يا اينكه در روابط اجتماعي ايزوله و منزوي مي‌شود.
وي تأكيد كرد: مثلاً زماني كه من هولوكاست را زير سؤال بردم رسانه‌هاي آمريكا كاري كردند كه تمام دوستان يهودي وغير يهودي از من كناره گرفتند و حتي جامعه دانشگاهي آمريكا سعي داشت من را به نحوي حذف كند.
«تيسون» محقق فرانسوي هم تأكيد كرد: بعد از جنگ جهاني دوم كسي در خاورميانه حضور نداشت كه بتواند نتايج اين جنگ را زير سؤال ببرد چرا كه هر كدام درگير مشكلات خود بودند، ‌بنابراين اگر هم هولوكاستي اتفاق افتاد مردم خاورميانه در آن نقشي نداشتند، بلكه فقط كشورهاي اروپاي غربي بودند كه مي‌خواستند هولوكاست را ايجاد كنند.
وي در اين رابطه تصريح كرد: به نظر من دولت اسرائيل بايد از بين برود و از صحنه جهاني محو شود كه در اين زمينه حتي خود رهبران يهودي هم مي‌توانند به دنيا كمك كنند.
«شاب» محقق سوئيسي هم با اشاره به مناظره تاريخي و فرهنگي غرب و طرفداران هولوكاست از يك طرف و كساني كه در مورد اين مسئله شك دارند تصريح كرد: اين مناظره تقابلي بين حق و باطل است و جدال براي آن بالاترين ارزش‌ها را دارد، اما مي‌بينيم كه دموكراسي غربي وجدان بيدار را پنهان مي‌كند و اجازه تحقيق و بررسي در اين خصوص را نمي‌دهد.
شاب تأكيد كرد: مردم آلمان 60 سال است كه شستشوي مغزي مي‌شوند و هولوكاست امروز تبديل به يك دين شده است و مسيحيان بايد شرمشان شود كه اجازه داده‌اند اين مسئله در سرزمين‌شان رخ دهد.
«ميشل رئوف» محقق هولوكاست از ديگر سخنرانان آخرين روز اجلاس بين‌المللي هولوكاست بود كه تأكيد كرد: ما منظورمان اين نيست كه يهوديان را در كشورهايي پراكنده كنيم بلكه معتقديم بايد رفتارشان را عوض كنند و اين رفتار بد را به تفسيرهاي كتب الهي نسبت ندهند.
اين محقق هولوكاست با بيان اين كه حضرت مسيح (ع) و حضرت محمد (ص) دو پيغمبر بزرگ هستند كه با انديشه صهيونيسم و نازيسم مخالفند و مانند دو آينه در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند اظهار داشت: محمد و عيسي به بشريت هشدار داده بودند كه عده‌اي از يهوديان با سوء استفاده از مباحث ايدئولوژيك درصدد برمي‌آيند كه جهان را به سلطه درآورند و تلاش مي‌كنند خود را ملت برگزيده خدا بدانند.
وي ادامه داد: ميان رويكرد صهيونيستي و يهودي تفاوتي وجود دارد كه من در اين مورد هم يك فيلم مستند تهيه كردم و در آن تأكيد كردم كه مفهوم اسرائيل بر اين مبنا شكل گرفته كه مجرم را قرباني و قرباني را مجرم نشان دهد.
محمد الروسان معاون سياسي جنبش خلق اردن هم، انديشه بازگرداندن تمامي يهوديان به فلسطين را شكل گرفته از گذشته دور دانست و افزود: صهيونيست‌‌ها مدعي‌اند كه فلسطين كشور آن‌هاست و حال آنكه اين ادعا كاملاً باطل است.
وي تأكيد كرد: صهيونيسم دشمن اصلي عرب‌ها و دنياي اسلام است و ما با اين موضوع مخالف هستيم كه با ابزار قرار دادن دين، فرد يا گروهي اقدام نژادپرستانه انجام دهد و به دنبال تحقق منافع خود باشد.
«روبرت فورسيون» مورخ و تجديد‌نظرطلب فرانسوي در آخرين روز كنفرانس هولوكاست با حضور در شبكه بين‌المللي سحر نقطه نظرات خود را درباره هولوكاست بيان كرد. در اين مراسم لوح تقدير شبكه بين‌المللي سحر به اين مورخ كه در راستاي آزادي بيان و انعكاس واقعيت‌هاي تاريخي مورد محروميت قرار گرفته است، اهدا شد.
گفتني است به دنبال مصاحبه شبكه سحر در فوريه 2006 ميلادي با روبرت فورسيون مقامات فرانسوي اين استاد دانشگاه را به سه ماه حبس تعليقي و جريمه نقدي سنگين محكوم كردند و مجامع صهيونيستي فشارهاي سياسي و تبليغاتي خود را عليه او افزايش دادند.


گزارش تصويري

این مطلب تاکنون 3502 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir