ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 7   مهرماه 1385
 

 
 

 
 
   شماره 7   مهرماه 1385


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
امپراطور آدمخوار!

شنيده بوديم بعضي قبايل بدوي آفريقائي آدمخوار هستند. ولي تصورمان اين بود كه اين شايعه بيشتر در داستانها و افسانه‌هاي خيالي مصداق دارد و بعيد است كسي را بتوان يافت كه صحنه‌هاي آدم‌خواري توسط «بشر» را ديده باشد. با اين حال مطالعه رويدادهاي تاريخ معاصر بعضي كشورهاي آفريقائي نشان مي‌دهد كه نه تنها اين پديده غريب نيست بلكه حتي مي‌توان امپراطوري را در آفريقا يافت كه «آدمخوار» بوده است. اين شخص «ژنرال بدل بوكاسا» ديكتاتور پيشين كشور «آفريقاي مركزي» است.
«آفريقاي مركزي» از جمله كشورهاي آفريقائي است كه از شمال به چاد، از جنوب به كنگو و زئير، از مشرق به سودان و از مغرب به كامرون محدود مي‌شود. اكثر مردم آن مسيحي هستند و فرانسه، زبان رسمي آنهاست. «بانگي» پايتخت آفريقاي مركزي است. اين كشور در 1960 استقلال خود را از فرانسه به دست آورد.
امپراطور ياد شده در 1966 با كودتا عليه «ديويدداكو» پسر عموي خود، قدرت را در آفريقاي مركزي به دست گرفت و در 1979 با كودتاي متقابل «ديويدداكو» و شورش عمومي مردم ساقط شد.
«ژنرال بدل بوكاسا» در 22 فوريه 1921 متولد شد. پدرش در سال 1927 درگذشت و با فوت مادرش 12 يتيم بر جاي ماند. بوكاساي جوان همراه برادرها و خواهرهايش تحت مراقبت پدر بزرگش قرار گرفت. او در مدارس ميسيونهاي فرانسوي تحصيل كرد. در ابتدا كاتوليكي با حرارت بود كه مي‌خواست كشيش شود. عموي وي جزء بنيانگذاران جمهوري آفريقاي مركزي بود ولي بوكاسا در جنگ جهاني دوم به سربازان فرانسوي پيوست.
او در دوران تحصيل با شخصيت ناپلئون آشنا شد و از همان زمان شيفته او شد. اين علاقه در بسياري از تصميمات بعدي او اثر گذاشت. به طوري كه تاجگذاري خود را طبق الگوي تاجگذاري ناپلئون در پاريس ترتيب داد! به شدت به رهبران فرانسه عشق مي‌ورزيد. به طوري كه ژنرال دوگل را پدر خود مي‌خواند. او وقتي كه در مراسم تدفين وي شركت كرد به شدت مي‌گريست و مي‌گفت: «يتيم شديم». وي در ارتش فرانسه در خدمت ژنرال دوگل كار كرد و به درجه سرگردي رسيد.
بوكاسا در 1966 يعني زماني كه فرمانده كل قوا بود با بركنار كردن پسر عمويش، داكو، در يك كودتاي تقريباًً بدون خونريزي به قدرت رسيد و سپس داكو را به عنوان مشاور خود برگزيد. يكي از اولين اقدامهاي او بعد از به قدرت رسيدن در 1966 قطع روابط با چين بود. او ادعا كرد كه چين در يك توطئه عليه رژيم او دست داشته است. چين بعداً اين موضوع را تكذيب كرد. بعدها روابط دو كشور عادي شد و در 1976 به عنوان ميهمان افتخاري در چين پذيرايي شد. بوكاسا با درجه فيلد مارشالي دبير كلي حزب واحد كشورش، وزير دادگستري، دفاع خدمات غير نظامي، بيمه‌هاي اجتماعي و خلاصه 14 وزارت از 16 وزارت كشور را در آن واحد بر عهده داشت! در 1976 اعلام نمود كه به اسلام گرويده است. ساير مقامات كشور نيز به وي تأسي جستند و كشور رسماً اسلامي شد. قذافي رهبر ليبي و شيوخ عرب خليج فارس ميلونها دلار به وي هديه كردند. اما وي پس از جمع‌آوري پول مورد نظر خود، از اسلام برگشت و دوباره مسيحي كاتوليك شد و كليه مقامات نيز از وي پيروي كردند! او سپس نام كشور را از جمهوري آفريقاي مركزي به امپراتوري افريقاي مركزي تبديل كرد و سال بعد خود را امپراتور بوكاساي اول ناميد و پولهاي اهدايي كشورهاي عرب را صرف مراسم تاجگذاري بسيار پرهزينه خود كرد ! گفته مي‌شود هزينه تاجگذاري وي در 1977، يك چهارم مجموع درآمد سالانه آفريقاي مركزي بود. بوكاسا در اجراي اين مراسم 340 تن شراب، شامپاين، خاويار و نيز 60 دستگاه اتومبيل ليموزين وارد كشور كرده است. 1
بوكاسا سرانجام در سپتامبر 1979 زماني كه در ليبي به سر مي‌برد در يك كودتاي نظامي از قدرت بركنار شد. رهبر كودتا ديويد داكو پسر عموي بوكاسا كسي بود كه در1966 هنگامي كه رئيس جمهوري افريقاي مركزي بود با كودتاي بوكاسا از كار بركنار و به مشاورت وي منصوب شد. در پي اين كودتا بوكاسا عازم كشورهاي ساحل عاج و فرانسه شد. بوكاسا هنگامي كه در نوامبر 1986 با فريب اطرافيان به كشورش بازگشت در فرودگاه دستگير و راهي زندان شد اما 8 سال بعد، در سپتامبر 1994 در جريان يك عفو عمومي از زندان آزاد گرديد. بوكاسا به قصاب افريقاي مركزي مشهور شده است. از جمله كساني كه در جلسات محاكمه بوكاسا براي شهادت عليه وي شركت كرده بودند آشپز و خدمتكار قصر وي بود. «فيليپ لينگرئيسا» آشپز بوكاسا در دادگاه گفته بود كه به دستور بوكاسا اكثر مواقع گوشت مورد نياز غذاي امپراتور را از داخل فريزر شخصي وي كه حاوي گوشت بدن و پاي زنان مجرم و اعدام شده بوده است تأمين مي‌كرده است.2 بوكاسا معتقد بود كه دون شأن يك امپراتور است كه از گوشت حيوانات تناول كند!
بوكاسا سرانجام در 5 نوامبر1996 در سن 75 سالگي درگذشت.


--------------------
پانوشت‌ها:
1ـ روزنامه كيهان، 13/6/72
2ـ روزنامه جمهوري اسلامي، ويژه نامه آخرين روز سال 1365.

این مطلب تاکنون 3331 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir