ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 145   آذر ماه 1396
 

 
 

 
 
   شماره 145   آذر ماه 1396


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دفتر «سیا» در داخل «حزب ایران نوین»

آمريكا قسمتى از سياست‏هاى خود را از طريق تشكيل كميته‏اى محرمانه در حزب ايران نوين دنبال مى‏كرد و سعى داشتند نقش خود را پنهان دارند. ساواك طى گزارشى در خصوص اين كميته مى‏نويسد :
«در حزب ايران نوين كميته محرمانه‏اى وجود دارد كه از طرف مقامات سياسى آمريكا (سازمان سيا) تقويت مى‏شود و قدرت داخلى حزب كاملاً در اختيار اين كميته است و هر تصميمى كه اين كميته بگيرد شوراى مركزى حزب كوركورانه آن را مورد تصويب و تأييد قرار مى‏دهد. كارگردانى كميته آمريكايى حزب را به سه نفر بنام دكتر كلالى ـ دكتر يگانه وزير مشاور و دكتر رشتى برعهده دارند و اين كميته سه نفرى دسته ديگرى را هم در اختيار دارد كه در كادر وسيعترى نظريات كميته را مورد اجرا قرار مى‏دهند. افراد دسته مذكور كه همكاران كميته آمريكايى حزب مى‏باشند عبارتند از : مهندس معينى زند نماينده شاهرود مهندس ستوده وزير پست و تلگراف، دكتر نهاوندى وزير آبادانى و مسكن، دكتر متين، مجد نماينده محلات، دكتر كشفيان وزير مشاور، دكتر معتمد وزيرى معاون وزارت اطلاعات، علاوه براينكه مهندس كشتكار ـ سبزوارى از جريان مذكور اطلاع دارند، افراد ديگرى از فعالين حزب نظير دكتر منتظرى، نراقى‏پور، خسرو كردستانى نيز وجود اين كميته سياسى را كه از حمايت ديپلماسى آمريكا برخوردار است كاملاً تاييد كرده‏اند. به طورى كه سبزوارى به طور بسيار خصوصى مى‏گفت نقشه سياسى اين كميته امريكايى آن است كه بعد از توفيق كامل در انتخابات مجلس شوراى ملى وزراى دولت آينده را از بين كسانى تعيين كنند كه صددرصد در اختيار آنها باشند و خود را منتخب اين كميته بشناسند تا نظريات آنها را بى‏چون و چرا اجرا نمايند.»
همسر منوچهر كلالى (فرانسوى) رابط بين «سيا» با اين كميته بوده و سالها در سفارت آمريكا اشتغال داشته و از زمانى كه دكتر كلالى مسئول حزب ايران نوين مى‏شود او به ظاهر كار در سفارت را ترك مى‏نمايد.
«محترما به استحضار مى‏رساند در تاريخ 21/3/46 ساواك تهران ضمن ارسال گزارش خبرى اعلام داشته ژانين كلالى همسر نامبرده بالا كه خارجى و تا دو سال قبل در اداره اطلاعات سفارت آمريكا خدمت مى‏نموده است از موقعى كه دكتر كلالى مسئول سياسى حزب ايران نوين گرديده، مشاراليها از سمت خود در اداره مزبور استعفا داده و در حال حاضر نيز با برخى از بانوان خارجى كه از همكاران سابق وى در اداره اطلاعات سفارت امريكا مى‏باشند رفت و آمد مى‏نمايد. لذا مراتب به اداره كل هشتم [ضد جاسوسى ]منعكس پاسخ واصله حاكى است طبق يك اطلاعيه تاييد نشده همسر دكتر منوچهر كلالى به مدت دو سال منشى «كيو» دبيراول سفارت امريكا در ايران كه ظاهرا خود را عضو اداره سياسى سفارت آمريكا معرفى و در حقيقت يكى از رؤساى سازمان سيا و جزو افراد باند «كلنل يا» رئيس سازمان سيا در ايران محسوب مى‏گردد بوده است. «كيو» كه مدت هشت سال در ايران مأموريت داشته مشوق حسنعلى منصور و اطرافيان وى در تأسيس كانون مترقى و سپس حزب ايران نوين بوده و ژانين كلالى رابط بين «كيو» و گردانندگان كانون مترقى و حزب ايران نوين بوده است.»
در خصوص ارتباط مهره‏هاى اصلى حزب ايران نوين و سازمان سيا اسناد قابل توجه‏اى در اين جلد و مجلات بعدى كتاب وجود دارد انشاءاللّه‏ در جلدهاى بعد، هم‏زمان با چاپ اسناد مربوط به آنها خواهيم پرداخت.

منبع:حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، بهار 1383، بخش مقدمه

این مطلب تاکنون 2133 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir