ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 144   آبان ماه 1396
 

 
 

 
 
   شماره 144   آبان ماه 1396


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آخرین تماس‌های سفارت آمریکا


آخرین تماس‌های مکتوب سفارت آمریکا در تهران با دولت آن کشور، روز 13 آبان 1358 و در حالی که ساختمان سفارت توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در حال تسخیر بود، صورت گرفت. دو سندی که ذیلاً از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد، آخرین ارسالیه سفارت به وزارت خارجه آمریکا محسوب می‌شود.
سند شماره 378
محرمانه 4 نوامبر 1979 13 آبان 1358
از: سفارت آمریکا، تهران به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی
موضوع: تظاهرکنندگان در داخل محوطه سفارت
افسر امنیتی منطقه ای با فردی که ظاهراً رهبر نیرویی است که به سفارت حمله کرده در حال مذاکره و گفتگو می باشد. به نظر می رسد که مهم ترین تقاضای آنها این باشد که بتوانند سفارت را بصورت سمبلیک در اشغال خود داشته باشند. رهبر نیروی اشغالگر اظهار داشت که آنها نمی خواهند به کارمندان دولت آسیب برسانند . تظاهرکنندگان نیز پلاکاردی حمل می کنند که بر روی آن جمله «ما نمی خواهیم به شما آسیب بر سانیم...ما می خواهیم در اینجا دست به تحصن بزنیم» نوشته شده است.
لینگن

----------------------------------------
سند شماره 379
بدون طبقه بندی 4 نوامبر 1979 13 آبان 1358
از: سفارت آمریکا، تهران 11540
به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی . سی خبر کوتاه و فوری
[ موضوع: تسخیر لانه جاسوسی ]
در ساعت 11: 10 گروهی از تظاهرات کنندگان به محوطه سفارت وارد شده و سپس به طبقه همکف ساختمان وارد شدند. تمامی کارمندان نمایندگی در طبقات فوقانی ساختمان قرار دارند. در طبقه همکف، سربازان نیروی دریایی با استفاده از گاز اشک آور در حال متفرق کردن تظاهرات کنندگان هستند.
لینگن

منبع:اسناد لانه جاسوسی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، پاییز 1390، ج 10، ص 735

این مطلب تاکنون 2258 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir