ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 136   اسفند ماه 1395
 

 
 

 
 
   شماره 136   اسفند ماه 1395


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
گزارش یک اعتصاب

روز 19 اردیبهشت 1306 هزاران نفر از کارکنان وزارتخانه های دولتی در اعتراض به تصمیم «کمیسیون بودجه» در «کسر اشل حقوقی مستخدمین دولت» دسته جمعی به طرف ساختمان مجلس شورای ملی به راه افتادند. این حادثه باعت شد آقایان مستوفی رئیس الوزرا و تدین وزیر معارف، جمعیت را متقاعد کنند تا متفرق شوند. اما ماجرا به همین جا خاتمه نیافت و مجلس در یک جلسه خصوصی دولت را استیضاح کرد.
شرح اعتراض کارمندان وزارتخانه ها به خبر «کسر اشل» در روزنامه اطلاعات به تاریخ 19 اردیبهشت 1306 منعکس شده که خواندنی است :
«...در نتیجه انتشار خبر کسر اشل وزارتخانه ها در کمیسیون بودجه که از 32 تومان به 29 تومان تقلیل داده شد از دیروز زمزمه هایی بین کلیه اعضای وزارتخانه ها شنیده می‌شد که در این خصوص اقداماتی نموده و به مقامات مربوطه مراجعه نمایند. صبح امروز مذاکرات در این خصوص شدت پیدا کرده و اوراق و لوایحی تهیه می‌شد و در هر یک از وزارتخانه ها عریضه به امضای تمام روسا و اعضا تهیه و به مقام وزارت متبوعه خود تقدیم می‌نمودند. مخصوصاً به وسیله روسا تقاضا نمودند که آقایان وزرا هرچه زودتر در مجلس حضور پیدا نموده و از حقوق آنها دفاع نمایند. در نتیجه جریانات فوق اعضای وزارتین مالیه و امور خارجه دست از کار کشیده و پس از مذاکراتی که بین خود نمودند بالاخره تصمیم گرفتند که به حالت اجتماعبه تمام وزارتخانه ها رفته و روسا و اعضای سایر وزارتخانه ها را با خود همراه نمایند.
در نتیجه این تصمیم یک عده به وزارت داخله رفته و عده دیگر به وزارت فواید عامه رفتند. در وزارت فواید عامه مدتی مذاکرات آقایان ادامه داشت و اعضای آن وزارتخانه برای تعطیل حاضر نمی‌شدند. در نتیجه امرار و اجتماع آنها مجبور شده دست از کار کشیدند و به حالت اجتماع به وزارت پست و تلگراف رفته و اعضای آن وزارتخانه را هم با خود همراه نمودند و مخصوصاً در اتاق مخابرات رفته مدتی با اعضای آنجا مذاکره نمودند. در نتیجه اعضای اتاق مخابرات هم دست از کار کشیدند و به حالت اجتماع به اداره صحیه و اداره پستخانه مرکزی و گمرک رفته آنها هم موافقت نموده و همراه شدند. از آنجا به وزارت معارف رفته و تمام اعضای وزارت معارف هم همراه شدند و از وزارت معارف تماماًبه حالت اجتماع به طرف مجلس عازم شدند. چون به وسیله تلفن به دو نفر از وزرا (وزیر معارف و وزیر مالیه) اطلاع داده شده بود که اعضای وزارتخانه ها کرو کرده و به طرف مجلس می‌آیند. لذا آقای وزیر مالیه قبل از اینکه جمعیت به درب مجلس برسد، از مجلس بیرون آمده و جمعیت را نگه داشتهو اظهار نمودند که راجع به کسر اشل حقوق، بنده به مجلس آمده‌ام که دفاع نمایم و بهتر این است آقایان مجدداً بر کارهای خود بروند ولی جمعیت متقاعد نشده و به طرف مجلس متوجه شدند و از عقب جمعیت به آنها ملحق می‌گردید.
جمعیت مستخدمین ادارات منظماً تا درب مجلس آمده و چون از ورود آنها جلوگیری شد خواستند هجوم بیاورند که درب مجلس را بستند ولی در نتیجه ازدحام جمعیت از عقب، که به دو سه هزار نفر بالغ گردیده بود، درب را باز کرده و به طرف صحن عمارت پارلمان آمدند. در این موقع بود که جلسه از حالت انتظام خارج و تعطیل گردید. جمعیت ادارات در حیاط پای عمارت ایستاده و راجع بع تصمیم کمیسیون بودجه و کسر اشل حقوق مستخدمین اعتراض و نسبت به وکلا نیز به مناسبت تزئید حقوق آنها اعتراض می‌داشتند...»
فردای این روز یعنی در بیستم اردیبهشت 1306 اعلامیه زیر از سوی محمود جم معاون رئیس الوزرا منتشر شد:
اعلامیه – از آنجا که هیات دولت اقدام اعضای ادارات را که از کار خود دست کشیده و به صورت اجماع برای تظلم به مجلس شورای ملی رفته بی قاعده و مخالف وظایف اداری آنها تشخیص می‌دادند مخصوصاً بعضی مغرضین و مفسدین که همیشه خود را در هر جماعتی داخل و کارهای بی رویه می‌نمایند از این پیش‌آمد نیز سوء استفاده کرده در صحن بهارستان با لحن های توهین آمیزی نسبت به مقام نمایندگام محترم اطاله لسان کرده بودند و آن هم موجب تشدید این خلاف بود اقدامات ذیل از طرف حضرت اشرف آقای رئیس الوزرا مقرر گردید:
اولاً – هر یک از آقایان وزرا به ترتیب مقتضی تمام اعضا و اجزاء ادارات خود را مستحضر نمایند که اگر تجدید چنین حرکتی از طرف آنها بشود مورد مجازات سخت خواهند بود.
ثانیاً - به آقای سرهنگ محمد خان رئیس تشکیلات نظمیه دستور داده شد که موسسین این اقدام و محرکین این اجتماع را با کمال دقت تحقیق و تشخیص داده راپرت آنها هرچه زودتر تقدیم حضرت اشرف آقای رئیس الوزرا دامت شوکته نمایند تا مواخذات لازمه راجع به این اقدام شده و مخصوصاً اشخاصی که مرتکب هتک احترام نسبت به آقایان نمایندگان شده بودند مطابق ماده 163 قانون مجازات عمومی تعقیب شوند - نمره اعلان 391 - محمود جم معاون رئیس الوزرا

منبع:روزنامه اطلاعات 29 اردیبهشت 1306

این مطلب تاکنون 4085 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir