ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 105   مرداد ماه 1393
 

 
 

 
 
   شماره 105   مرداد ماه 1393


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فحاشی به رئیس مجلس

در ابتدای سلطنت رضاشاه ، سید محمد تدین رئیس مجلس شورای ملی بود و روزنامه ها مرتباً و شدیداً به وی فحش می دادند . اتفاقاً روزنامه ای جدید و تازه کار شروع به انتشار کرد و از همان شماره اول فحش های آبدار نثار تدین می کرد . تدین می گفت هرچه فکر می کردم که با این آقا از کجا خرده حساب به هم زده ام اصولا همچه اسمی به یادم نمی آمد تا اینکه در یک مجلس میهمانی اتفاقاً بر حسب تصادف با مدیر آن روزنامه آشنا شدم . یعنی یکی از دوستان بدون آنکه مرا به او معرفی نماید او را به من معرفی کرد . من بدون سابقه پرسیدم راستی شما با سید محمد تدین رئیس مجلس چه خصومتی دارید که او را این قدر از شماره اول فحش کاری کرده اید ؟ آن مرد با اعتقاد خاصی گفت : آقا نمی دانید این مرد از آن پدرسوخته هاست . پرسیدم : آخر شما از کجا خیانت و پدرسوختگی او را درک کرده اید ؟ آن شخص که ظاهراً تمایلی به ادامه این بحث نداشت سر خود را جلوتر آورد و گفت : آقا راستش را بخواهید من می خواستم روزنامه منتشر کنم ، دیدم روزنامه ها دسته جمعی به این مرد فحش می دهند من هم شروع کردم از همان شماره اول به فحش دادن .... والا من اصلا این سید را نمی شناسم که کیست !
تدین گفت : من چون این حرف ها را شنیدم از کوره در رفتم و گفتم مردیکه ، پدرسوخته خودتی ، فهمیدی ؟ من تدین هستم ....

منبع:سید فرید قاسمی ، خاطرات مطبوعاتی ، نشر آبی ، 1383 ، ص 336

این مطلب تاکنون 3256 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir