ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 39   بهمن‌ماه 1387
 

 
 

 
 
   شماره 39   بهمن‌ماه 1387


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
توصيه‌هاي اولين رئيس موساد به اولين رئيس ساواكدر سند ساواك راجع به گزارش نشست مشترك اولين رؤساي موساد و ساواك چنين مي‌خوانيم:


نخست‌وزيري
سازمان اطلاعات و امنيت كشور
س.ا.و.ا.ك
موضوع: گزارش

طبق تصميمات متخذه قبلي روز دوشنبه 24 مرداد جلسه كميته هم‌آهنگي رؤساي سازمانهاي اطلاعات ايران و اسرائيل با حضور سپهبد بختيار – آقايان هارل – كاروز- سرتيپ پاكروان – سرتيپ علوي كيا منعقد شد.
آقاي هارل اظهارات زير را نمود:
با توجه به موضع حساس دو كشور و شرايط بحراني جهان چنانچه در سياست عالي و در فعاليت بين‌المللي دو كشور هم‌آهنگي ايجاد شود و درباره هدفهاي كلي كه بين دو كشور مي‌باشد تبادل نظر – مشورت و توافق به عمل آيد بدون شك خواهيم توانست در صحنه بين‌المللي نقش مؤثري بازي كنيم و خطراتي كه توجه ما مي‌باشد رفع سازيم.
در اينجا آقاي هارل تذكر داد كه وضع جهان و خاورميانه طوري است كه پشتيباني و حفظ منافع ايران از لحاظ اسرائيل جنبه حياتي دارد و هر عملي كه دولت اسرائيل به نفع ايران انجام مي‌دهد در حقيقت قدمي است كه به نفع خود اسرائيل برداشته شده است و بنابراين بايد تصريح كرد كه هر نوع كمك اسرائيل به ايران بدون توقع هيچ‌گونه عمل متقابلي از طرف دولت شاهنشاهي است و ما اكنون اصراري درباره مبادله نمايندگان سياسي بين دو كشور نداريم. البته دولت اسرائيل اميدوار است كه در آتيه اين منظور عملي بشود ولي موضوع مزبور فعلاً مطرح نيست.


1. هدفهاي كلي:
آقاي هارل متذكر شد كه هدفهاي كلي كار در مرحله حاضر عبارت است از:
- جلوگيري از هرگونه افزايش قدرت ناصر
- دفع حمله تبليغاتي كه جمال عبدالناصر با تشريك مساعي روسها عليه ايران آغاز كرده است. در اين خصوص اقدام عمومي در فاش كردن ماهيت حقيقي عبدالناصر و سياست او لازم است.
- تقويت ايران از نقطه نظر سياسي و اقتصادي تا مباني ثبات و پايداري ايران مستحكم‌تر شود.
دولت اسرائيل حاضر است كه تمام امكانات خود را بدون هيچ‌گونه قيد و شرط و با تمام قدرت و با رعايت تمام شرايطي كه فعلاً بايد دولت ايران ملاحظه نمايد در اختيار ايران بگذارد.
2. نحوه همكاري:
همكاري مي‌تواند در حيطه‌هاي زير به طور مؤثري صورت گيرد:
1- حيطه سياسي
2- حيطه تبليغاتي


3. حيطه اجتماعي:
در حيطه سياسي، چنانچه در كشورهاي مهم دنيا بين نمايندگيهاي سياسي دو كشور طبق دستورات مركز تبادل نظر و مشورت به عمل آيد و براي حل مسائل جاري راه مشتركي آغاز شود زودتر و مؤثرتر به منظور خود نائل خواهيم شد و شايد بعضي مسائل كه به تنهايي قابل حل نبودند به آساني راه‌حل پيدا كنند. نمايندگيهاي دولت اسرائيل تمام تجربيات و معلومات خود را در اختيار نمايندگان ايران خواهند گذاشت. «لوبي»‌هاي موجود را به كار خواهيم برد و به نمايندگان ايراني در ادامه عمل «لوبي» راهنمايي خواهيم كرد. شرط موفقيت اين است كه نمايندگيهاي خارجي ايران كه به طور كلي ضعيف مي‌باشند به طور شايسته‌اي تقويت شوند و بايد به طور قطع براي اين منظور در سفارتخانه‌هاي مهم تعداد كارمندان ورزيده و شايسته افزايش يابد زيرا در وضع حاضر امكانات اغلب سفارتخانه‌ها به قدري محدود است كه قادر به ا نجام وظايف محوله نمي‌باشند.
در حيطه تبليغاتي: با در نظر گرفتن حمله تبليغاتي بي‌سابقه‌اي كه عليه ايران جريان دارد بايد تمام وسايل را به كار برد تا از شدت اين حمله كاسته شود. براي اين منظور بايد آشنايي كامل با محيط مطبوعاتي كشورهاي مختلف داشت و با شخصيتهاي متنفذ اين محافل تماس نزديكي برقرار شود و در محيط هر كشور طبق مختصات رواني آن كشور عمل نمود تا به نتيجه برسيم – نمايندگان دولت اسرائيل در خارج در اين خصوص معلومات خيلي وسيعي دارند كه تماماً در اختيار نمايندگان ايراني گذاشته خواهد شد. ضمناً براي اعمال نفوذ در ساير رشته‌هاي تبليغاتي مانند راديو – تلويزيون و غيره ميتوان اقدامات مؤثري را در نظر گرفت.


حيطه اجتماعي و روابط عمومي و اقتصادي:
چنانچه با طرق عمل مناسب فعاليتهاي دامنه‌داري براي برقراري تماس با شخصيتهاي مؤثر در طبقات مختلف انجام شود مي‌‌توان از خيلي امكانات كه تا به حال دست نخورده مانده‌اند استفاده نموده به عبارت ديگر بايد سازمان‌هاي روابط عمومي مجهز و منظمي (كه تاكنون يا وجود داشته و يا به نحو غلطي اداره مي‌شد) تأسيس كرد. در اين مورد آقاي هارل گفت كه دولت اسرائيل از مؤسسات خصوصي موجود تجربه بدي دارد و به اين نتيجه رسيده كه آنها از مقتضيات و اوضاع حقيقي كشورهاي ما بيش از حد بي‌ا‌طلاع هستند و بالنتيجه نمي‌توانند عمل مفيدي انجام دهند و با در نظر گرفتن اين تجربه دولت اسرائيل تصميم گرفت كه عمل روابط عمومي را رأساً انجام دهد و تا به حال نتيجه رضايت‌بخشي حاصل شده است. اسرائيل نه فقط حاضر است دستگاه خود را در اختيار ايران بگذارد بلكه نمايندگيهاي ايراني را كمك خواهد كرد تا دستگاه مشابهي برپا كنند. وقتي دستگاه مؤثري ايجاد شد به خودي خود خيلي از مسائل تبليغاتي و اقتصادي راه حل مناسبي پيدا خواهد كرد.


3. پيشنهادات براي اقدامات اوليه:
آقاي هارل پيشنهاد نمود هر چه زودتر بين وزراي امور خارجه دو كشور ملاقاتي به عمل آيد تا مسائل فوري همكاري و هم‌آهنگي مطرح گردد. چنانچه در آتيه نزديكي چنين ملاقاتي ميسر نباشد اجازه داده شود كه وزير امور خارجه اسرائيل نماينده تام‌الاختياري نزد آقاي آرام اعزام دارد تا مذاكرات لازم را به عمل آورند. سپس بايد به نمايندگيهاي سياسي دو كشور در نقاط مهم دنيا دستورات لازم صادر شود و به اين منظور پيشنهاد مي‌شود گروه كار كه از يك نفر ايراني و يك نفر اسرائيلي مركب خواهد بود تشكيل و به نقاط مورد نظر اعزام شوند تا در محل ترتيبات لازم همكاري دوجانبه را بدهند.* * *
سپهبد بختيار در اينجا اظهار داشت پس از اينكه مطالب بالا به شرف عرض رسيد و مورد تصويب واقع شد ترتيب لازم براي همكاري دو كشور داده خواهد شد. در قسمت دوم مذاكرات ترتيبات همكاري بين مأمورين دو سرويس مورد مطالعه واقع شد و عملياتي كه تا به حال انجام گرفته مرور شد و اصلاحات لازم براي پيشرفت كار مطرح گرديد.

این مطلب تاکنون 4915 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir