ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 31   ويژه‌نامه 15 خرداد
 

 
 

 
 
   شماره 31   ويژه‌نامه 15 خرداد


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
كتاب‌شناسي قيام 15 خرداد

حسين نصيري
انقلاب اسلامي ايران يكي از موضوعات زنده پژوهشي در زمينه تاريخ معاصر است و به تبع ‌آن، قيام 15 خرداد 1342 كه نقطه آغاز اين حركت است، در خور تحقيق و ارزيابي است. پژوهش زير تلاشي است براي شناسايي منابعي كه به قيام 15 خرداد پرداخته‌اند. مركز اسناد انقلاب اسلامي در 1375 كتاب‌شناسي پانزده خرداد، شامل معرفي شناسنامه‌اي 195 كتاب و همچنين عناوين 1116 مقاله درباره اين قيام را منتشر كرد. كتاب‌شناسي زير در تكميل آن تهيه شده و تقريباً تمامي كتابهايي را كه به صورت كلي به اين قيام پرداخته و يا در فصل جداگانه درباره اين قيام سخن گفته‌اند ـ و عموماً بعد از 1375 به چاپ رسيده‌اند ـ به صورت شناسنامه‌اي معرفي كرده است.
در تهيه اين فهرست ابتدا با مراجعه به آرشيو واحد تدوين تاريخ انقلاب اسلامي، كليه كتابهايي كه به اين موضوع پرداخته بودند مورد بررسي قرار گرفت. در غربال اوليه، منابعي كه در كتاب مركز اسناد معرفي شده بودند حذف گرديد و در مرحله بعد كتابهايي كه كمتر به اين قيام اشاره كرده بودند، كنار گذاشته شد. در آخرين مرحله به كتابخانه‌ها مراجعه و به تكميل فهرست نهايي اقدام شد.
ـ بادامچيان، اسدالله، آشنايي با جمعيت مؤتلفه اسلامي، تهران، اماميه،‌بي‌تا.
ـ آزادمرد، شهيد طيب حاج‌رضايي، به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، ص 1380.
ـ آيينه آفتاب؛ (تبيين انديشه امام خميني در كلام و پيام حجت‌الاسلام حاج سيد‌احمد خميني)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1374.
ـ اسناد انقلاب اسلامي، جلد 2، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1374.
ـ اسناد انقلاب اسلامي، جلد 3، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1374.
ـ اسناد انقلاب اسلامي، جلد 3، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1374.
ـ اسناد انقلاب اسلامي، جلد 4، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1374.
ـ اسناد انقلاب اسلامي، جلد 5، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1374.
ـ ايران در عصر پهلوي: جنگ قدرت در ايران، (خاطراتي از دوران نخست‌وزيري دكتر اقبال، شريف‌امامي، اميني و علم)، جلد 11، به كوشش مصطفي الموتي، لندن، پكا، 1371.
ـ انتقام؛ (نشريه داخلي حوزه علميه قم)، به كوشش مصباح‌يزدي، قم، شروق، 1379.
ـ ميثمي، لطف‌‌الله، از نهضت آزادي تا مجاهدين؛ (خاطرات لطف‌الله ميثمي)، جلد 1، تهران، صمديه.
ـ انقلاب اسلامي به روايت خاطره؛ از دوران آيت‌الله‌العظمي بروجردي تا قيام 15 خرداد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382.
ـ خلجي، عباس، اصلاحات آمريكايي 1342 ـ 1339 و قيام 15 خرداد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381.
ـ جاسبي، عبدالله از غبار تا باران؛ (خاطرات دكتر عبدالله جاسبي، سالهاي 1342 ـ 1323)، جلد 1، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1383.
ـ انقلاب اسلامي و ريشه‌‌هاي آن، (مجموعه مقالات، واحد تبليغات و انتشارات سمينار انقلاب اسلامي و ريشه‌ها)، قم معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، 1374.
ـ شاكري، رمضانعلي، انقلاب اسلامي مردم مشهد از آغاز تا استقرار جمهوري اسلامي، مشهد، امام، 1359.
ـ آبراهاميان، يراوند، ايران بين دو انقلاب، ترجمه: احمد گل محمدي، و محمد ابراهيم فتاحي، تهران، نشر‌ني، 1377.
ـ استاد شهيد مرتضي مطهري به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378.
ـ اخوان منفرد، حميد‌رضا، ايدئولوژي انقلاب ايران، تهران، معاونت پژوهشي انتشارات پژوهشكده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي، 1380.
ـ الموتي، مصطفي، بازيگران سياسي از مشروطيت تا سال 1357، جلد 3، لندن، 1375.
ـ حجتي كرماني، علي، بعثت؛ ارگان مخفي دانشجويان حوزه علميه قم در سال‌هاي 1344 ـ 1342، تهران، سروش، 1376.
ـ رجايي، غلامعلي، برداشتهايي از سيره امام خميني؛ ويژگيهاي فردي، جلد 2، تهران، عروج، 1377.
ـ معروفي، فاطمه سادات، بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني، تهران، راه امام، 1362.
ـ علوي، سيد‌محمد‌صادق، بررسي مشي چريكي در ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1379.
ـ سيد‌ناصري، حميد‌رضا و امير‌رضا ستوده، پاره‌اي از خورشيد؛ (گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگي استاد شهيد مطهري)، تهران، مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر، 1378.
ـ پايگاههاي انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك؛ فيضيه، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1380.
ـ تاريخ سياسي معاصر ايران، مركز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران، تهران، معاونت آموزش عقيدتي سياسي وزارت دفاع، 1376.
ـ تاريخ‌نگاري انقلاب اسلامي؛ مصاحبه با چهار تن از نويسندگان، اسدالله بادامچيان، حاتم قادري، عمادالدين باقي و صادق زيباكلام، تهران، مزامير، 1376.
ـ منصوري، جواد، تاريخ قيام 15 خرداد به روايت اسناد، تهران، 2 جلد، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1377.
ـ فراتي، عبدالوهاب، تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي؛ از مرجعيت امام خميني تا تبعيد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1379.
ـ بهبودي، هدايت‌الله‌، تبريز در انقلاب، تهران، عروج، 1383.
ـ شيخ فرشي، فرهاد، تحليلي بر نقش سياسي عالمان شيعي در پيدايش انقلاب اسلامي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1379.
ـ معاديخواه، عبدالمجيد، جام شكسته؛ (خاطرات حجت‌الاسلام عبدالمجيد معاديخواه)، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382.
ـ كرمي‌پور، حميد، جامعه تعليمات اسلامي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380.
ـ انصاري، حميد، حديث بيداري؛ نگاهي به زندگي‌نامه علمي و سياسي امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ‌1374.
ـ حديث انقلاب؛ جستارهايي درانقلاب اسلامي، جلد 1، تهران، انتشارات بين‌المللي الهدي، 1377.
ـ خاطرات 15 خرداد، شيراز،‌جلد 2، به كوشش جليل عرفان‌منش، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1375.
ـ خاطرات 15 خرداد، جلد 1؛ به كوشش علي‌باقري، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1374.
ـ خاطرات 15 خرداد، جلد 2؛ تبريز، قسمت اول، به كوشش علي‌باقري، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1374.
ـ خاطرات 15 خرداد، جلد 4؛ بازار، به كوشش علي باقري، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1375.
ـ خاطرات 15 خرداد، جلد 5، به كوشش علي ‌باقري، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1376.
ـ خاطرات 15 خرداد، جلد 6، به كوشش علي ‌باقري، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1376.
ـ خاطرات 15 خرداد، جلد 7، به كوشش علي ‌باقري، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1378.
ـ خاطرات 15 خرداد، جلد 8، به كوشش علي ‌باقري، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1378.
ـ خاطرات 15 خرداد، جلد 9، به كوشش علي ‌باقري، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1378.
ـ خاطرات و مبارزات شهيد محلاتي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1376.
ـ نجاتي، غلامرضا، خاطرات مهندس مهدي بازرگان؛ شصت‌سال خدمت و مقاومت، جلد 2، تهران، رسا، 1377.
ـ‌ خاطرات آيت‌الله طاهري خرم‌آبادي، جلد 1، به كوشش محمد‌رضا احمدي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1377.
ـ خاطرات احمد احمد، به كوشش محسن كاظمي، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1379.
ـ‌ خاطرات آيت‌الله احمد ميانجي،‌تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380.
ـ خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1376.
ـ خاطرات آيت‌الله محمد‌يزدي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380.
ـ خاطرات آيت‌آلله مسعودي خميني، به كوشش جواد امامي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381.
ـ مرادي‌نيا، محمد‌جواد، خمين در انقلاب، تهران‌، عروج، 1377.
ـ يوسفي اشكوري، حسن، در تكاپوي آزادي، جلد 1، تهران، قلم، 1376.
ـ نجمي، ناصر، دولتهاي ايران از كودتاي سوم اسفند 1299 تا آذر 1358؛ از سيد‌ضياء تا بازرگان، جلد 2، تهران، 1370.
ـ بهنود، مسعود، دولتهاي ايران از سوم اسفند 1299 تا بهمن 1357؛ از سيد‌ضياء تا بختيار، تهران، جاويدان، 1374.
ـ محمدي، علي، ديدار با ابرار، جلد 54؛ آيت‌الله طالقاني (ابوذر امام)، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1373.
ـ عباس‌زاده، سعيد، ديدار با ابرار، جلد 77؛ آيت‌الله ميلاني مرجع بيدار، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1374.
ـ بخشنده، فرهاد و مجيد محسني، روزشمار انقلاب اسلامي ايران، تهران، محيا، 1374.
ـ روزها و رويدادها، جلد 1، تهران، نشر ورامين، 1376.
ـ برزين، سعيد، زندگي‌نامه مهندس مهدي بازرگان، تهران، نشر مركز، 1374.
ـ آباديان، حسين، زندگي‌نامه، سياسي دكتر مظفربقايي، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1377.
ـ منصوري، جواد، سيرتكويني انقلاب اسلامي، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.
ـ ميلاني، محسن و مجتبي عطار‌زاده، شكل‌گيري انقلاب اسلامي از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسلامي، تهران، گام‌نو، 1381.
ـ بيل، جيمز. ا، شير و عقاب؛ روابط بدفرجام ايران و آمريكا، ترجمه جهانشاه فروزنده، برليان، تهران، نشر فاخته، 1371.
ـ هوشنگ مهدوي، عبدالرضا، صحنه‌هايي از تاريخ معاصر ايران؛ (مجموعه مقالات)، تهران، علمي، 1377.
ـ صحيفه امام، جلد 1، تهران،‌ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378.
ـ معدل، منصور، طبقه،سياست و ايدئولوژي در انقلاب ايران، تهران، باز، 1382.
ـ قيام 15 خرداد به روايت اسناد ساواك، جلد 2؛ فيضيه، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1378.
ـ قيام 15 خرداد به روايت اسناد ساواك، جلد 3؛ زندان، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1378.
ـ كتابشناسي 15 خرداد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1375.
ـ كاوشي درباره روحانيت، عماد‌الدين باقي، بي‌جا، بي‌تا.
ـ متين، افشين و ارسطو‌ آذري، كنفدراسيون؛ تاريخ جنبش دانشجويان ايراني در خارج از كشور 1357 ـ 1332، تهران، شيراز، 1378.
ـ گزارشي از حماسه پانزده خرداد اصفهان، اصفهان، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي شيعه اصفهان، 1371.
ـ جلالي، غلامرضا، مشهد در بامداد نهضت امام خميني، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378.
ـ روحبخش، رحيم، نقش بازار در قيام 15 خرداد 1342، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381.
ـ‌ قاسمي طهمورث، نهضت امام خميني و مطبوعات رژيم شاه، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381.
ـ بازرگان، مهدي، يادداشتهاي روزانه؛ خاطراتي از دوران زندان، جواني و حج، تهران، قلم، 1376.
ـ ياران امام به روايت اسناد ساواك، كتاب پنجم؛ شهيد حجت‌الاسلام سيد‌عبدالكريم هاشمي‌نژاد، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1377.
ـ ياران امام به روايت اسناد ساواك، كتاب نهم؛ زبان گوياي اسلام؛ حجت‌الاسلام محمد‌تقي فلسفي، تهران مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1378.
ـ ياران امام به روايت اسناد ساواك، كتاب دهم؛ نفس مطمئنه، شهيد آيت‌ الله سيد‌عبدالحسين دستغيب، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1378.
ـ يادنامه، (زندگي‌نامه و روزشمار شهداي انقلاب اسلامي تهران بزرگ از 15 خرداد 1342 تا پايان سال 1357)، مركز پژوهشهاي فرهنگي اداره كل بنياد شهيد تهران بزرگ، تهران، اداره كل بنياد شهيد تهران بزرگ، 1373

منبع:فصلنامه مطالعات تاريخي، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، شماره هفتم

این مطلب تاکنون 4383 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir