ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 191   آبان ماه 1400
 

 
 

 
 
   شماره 191   آبان ماه 1400


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
پیشنهادی برای
«روز ملی مقاومت اسلامی»

از عراق را تصویب کردند و مقاومت مردم علیه اشغالگران آمریکایی را از حالت باالقوه به باالفعل تبدیل کرد.
سردار سلیمانی و همرزمان شهید او به همان اندازه که قبل از شهادت در به شکست کشاندن برنامه‌های آمریکا در منطقه موثر بودند بعد از شهادت نیز در ادامه همین مسیر موثر خواهند بود. خون این شهدای قهرمان اکنون در رگ‌های جبهه مقاومت جریان یافته و این جبهه را از هر زمان دیگری قوی‌تر کرده است. جبهه مقاومت با عزم راسخ و با قدرتی دوچندان به مبارزه علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و سایر حامیان تروریسم در منطقه ادامه خواهد داد.
شهادت سردار سلیمانی به رگ‌های جبهه مقاومت خون تازه‌ای تزریق کرد و پیروزی‌های این جبهه را سال‌ها جلو انداخت. سردار به آرزوی خود که شهادت در راه خدا و خدمت به اسلام و ملت‌های مظلوم منطقه بود رسید ولی خون او برای جبهه مقاومت، سربازان فداکاری پرورش خواهد داد که پایان سلطه بیگانگان در منطقه به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را رقم خواهد زد. بهمین دلیل شایسته است که سالروز تولد این سردار نامی و بزرگ کشورمان به عنوان «روز ملی مقاومت اسلامی» نامگذاری شود. زیرا افکار عمومی جهان اسلام، سردار سلیمانی را به عنوان پرچمدار بزرگ مقاومت اسلامی در میدانهای جهاد و شهادت می‌شناسند.
پی نوشت:
1 – روزنامه جمهوری اسلامی 21 اسفند 1397

سردبیر

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir